Soubory cookie

Pomocí příslušných možností prohlížeče můžete kdykoli:

  • odstranit soubory cookie,
  • zablokovat používání souborů cookie v budoucnu.
V takových případech je již nebudeme zpracovávat. Informace o správě souborů cookie, včetně jejich blokování, najdete v souboru nápovědy svého prohlížeče. Tyto informace si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné pokyny na následujících stránkách v závislosti na používaném prohlížeči: Níže najdete informace o funkcích souborů cookie, které zpracováváme, a o době jejich platnosti:

Název souboru cookie Doba platnosti Vysvětlení
__utma 24 měsíců Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost webových stránek. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 2 let a rozlišuje mezi uživateli a relacemi.
__utmb 30 minut Jedná se o druhý ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost webových stránek. Tento soubor cookie určuje nové relace a návštěvy a jeho platnost uplyne po 30 minutách.
__utmc Relace Nastaven tak, aby umožňoval interoperabilitu se staršími verzemi kódu služby Google Analytics. Jedná se o soubor cookie relace, který se vymaže, když uživatel zavře prohlížeč.
__utmt 10 minut Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Podle jeho dokumentace se používá k omezení šířky pásma služby. Omezuje tedy sběr dat na webových stránkách s vysokou návštěvností. Jeho platnost uplyne po 10 minutách.
__utmz 6 měsíců Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webových stránek. Služba Google Analytics tak může majitelům webových stránek sdělit, odkud jednotliví návštěvníci stránek přišli. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 6 měsíců a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
_ga 24 měsíců Soubor cookie spojený se službou Google Universal Analytics. To je důležitá aktualizace častěji používané služby Google Analytics. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Je obsažen v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro zprávy o analýze webu.
_gid 24 hodin Soubor cookie spojený se službou Google Universal Analytics. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 24 hodin. Používá se k rozlišení uživatelů.
_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986 12 měsíců Soubor cookie spojený se službou Hotjar, který nám pomáhá sledovat události a způsob, jakým uživatelé užívají službu. Více informací o tom najdete v části „Analytické činnosti“. Kromě toho může soubor měřit výkon a stabilitu aplikace.
ajs_user_id 12 měsíců Soubor cookie spojený se službou Hotjar, který nám pomáhá sledovat události a způsob, jakým uživatelé užívají službu. Více informací o tom najdete v části „Analytické činnosti“. Kromě toho může soubor měřit výkon a stabilitu aplikace.
gcl_au 3 měsíce Reklamní soubor cookie ze služby Google Ads shromažďující údaje o konverzích. Umožňuje nám zjistit, kolikrát lidé, kteří klikli na reklamu, provedli na našich Webových stránkách akci, například registraci.
fr 3 měsíce Základní soubor cookie používaný v reklamách na Facebooku, který se používá k zobrazování, měření účinnosti a zlepšování relevance reklam.
spin 1 den Shromažďuje informace týkající se například přihlášení na Facebook. Tyto údaje mohou být použity k přizpůsobení reklamních nástrojů uživateli.
act Relace Společnost Facebook jej používá pro analytické a výzkumné účely (porozumění způsobu, jakým uživatelé pracují s produkty Facebooku, aby bylo možné uvést, které části služby je třeba zlepšit).
c_user 365 dní Používá se společně se souborem cookie xs k ověření identity uživatele na Facebooku.
x-referer Relace Společnost Facebook jej používá pro analytické a výzkumné účely (pochopení způsobu, jakým uživatelé zachází s produkty Facebooku, aby bylo možné určit, které části služby je třeba zlepšit).
wd 1 týden Soubor cookie společnosti Facebook, který umožňuje zajistit nejlepší možné výsledky pro uživatelskou obrazovku.
dpr 1 týden Soubor cookie společnosti Facebook, který umožňuje zajistit nejlepší možné výsledky pro obrazovku uživatele.
_fbp 3 měsíce Soubor cookie společnosti Facebook, který identifikuje prohlížeče za účelem poskytování reklamních služeb a služeb analýzy stránek.
presence Relace Soubor cookie společnosti Facebook, který slouží k povolení funkcí, které pomáhají poskytovat produkty společnosti Facebook.
sb 2 roky Soubor cookie společnosti Facebook, který identifikuje prohlížeč pro účely přihlášení a ověřování.
datr 2 roky Soubor cookie Facebooku, který identifikuje prohlížeče pro účely zabezpečení a integrity stránek, včetně obnovení účtu a identifikace potenciálně ohrožených účtů.
m_pixel_ratio Relace Soubor cookie společnosti Facebook, který slouží k tomu, aby uživatelům poskytl optimální podmínky pro používání stránek, včetně rychlého načítání produktů společnosti Facebook.
xs 1 rok Používá se společně se souborem cookie c_user k ověření identity uživatele na Facebooku.


Testujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů