Integraci BaseLinker s ERP programy zajišťuje BaseLinker i externí společnosti . Níže naleznete všechny možnosti integrace Vašeho ERP systému. Integrátor se připojí k BaseLinker API a ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli napojení.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrací platformy BaseLinker s Helios Nephrite

SyncAgent s.r.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Integrace na ERP systém Helios Nephrite probíhá přes ERP integrační platformu syncAgent..
.
Standardně podporované agendy:

. 1. Přijaté objednávky - Synchronizace přijatých objednávek z BaseLinkeru do ERP systému Helios Nephrite
. 2. Vydané faktury - Synchronizace vydaných faktur z ERP systému Helios Nephrite do BaseLinkeru
. 3. Skladová dostupnost - Synchronizace stavů skladů u produktů z ERP systému Helios Nephrite do BaseLinkeru přes EAN, SKU, nebo jiný identifikátor
. 4. Produktové karty - Synchronizace produktových karet (název produktu, popis, parametry, ceny, obrázky, ...) ze systému Helios Nephrite ERP do BaseLinkeru

.
Pokud chcete integrovat další programy, můžeme integraci rozšířit o další možnosti
. SyncAgent pracuje v cloudu. Integrace je pak monitorována. Synchronizace dat může probíhat v denních, hodinových, minutových intervalech.

Synchronizace dat se může provádět v denních, hodinových, minutových intervalech. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu baselinker@syncagent.app

Implementace od 12 000 Kč bez DPH, Měsíčně od 600 Kč bez DPH

BaseLinker

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Integrace ERP systému Helios Nephrite na BaseLinker.

Integrace probíhá přes SQL (procedury, views) nebo API.

Přenos podporované agendy:

  • Přijaté objednávky, včetně OSS (ve směru BaseLinker => Helios Nephrite)
  • Aktualizace vybraných stavů objednávek (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)
  • Skladová dostupnost, podpora více skladů (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)
  • Vydané faktury (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)
  • Produktové karty (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)
  • Trackovací čísla (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)
  • Ceníky (ve směru Helios Nephrite => BaseLinker)

Umožňujeme integrovat i další agendy a atypické požadavky na míru.


Instalace od 28 000 Kč bez DPH
Provoz a správa - od 850 Kč bez DPH
2 konzultační hodiny zdarma


Zkontrolujte integraci Helios Nephrite s jinými systémy:

Helios Nephrite + Marketplace

Helios Nephrite + Obchody

Helios Nephrite + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů