Oblíbené kategorie

Přidejte své oblíbené kategorie (kategorie, ve kterých uvádíte své nabídky) v části Allegro / ostatní tržiště → Kategorie a parametry.

 

Tyto kategorie se zobrazí jako rozevírací seznam při vypisování nabídky.

 

 

BaseLinker můžete také nakonfigurovat tak, aby se toto pole vyplňovalo automaticky 🙂

Importem nabídek se také aktualizují oblíbené kategorie (za předpokladu, že máte nabídky v kategorii, která ještě není označena jako oblíbená).

Výchozí kategorii můžete nastavit na třech místech:

  1. pro konkrétní produkty – v Allegro → Odkazy/mapování → Přiřadit k produktům.
  2. pro vybrané kategorie ve skladu – v sekci Allegro / ostatní moduly tržiště → Odkazy/mapování → Přiřadit ke kategoriím.
  3. pro celý účet tržiště – v sekci Integrace → Účet Allegro / ostatní moduly tržiště → Nastavení → Nastavení nabídky.

Systém nejprve provede nastavení pro produkt, poté – pokud není zadáno nastavení pro produkt – pro kategorii a nakonec pro celý účet.

Was this helpful?