Mall.cz – konfigurace účtu

BaseLinker nabízí obousměrnou integraci s Mall.cz, která umožňuje nejen importovat objednávky do panelu, ale také hromadně vypisovat nabídky na základě produktů ze skladu pomocí několika kliknutí.

 

Integrace s modulem Mall.cz umožňuje:

 

 

Jak propojit účet Mall.cz

Chcete-li účet připojit ,postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte na Integrace.
 2. Klikněte na zelené tlačítko+Přidat integraci’, a poté v části ‘Marketplace vybrat sekci ‘Mall.cz.’
 3. Přihlaste se ke svému partnerskému účtu Mall.cz a získejte ID obchodu a ID klienta.
 4. Zkopírujte své pověření do panelu BaseLinker a klikněte na tlačítkoUložit’ pod tlačítkem
 5. Zkontrolujte, zda je vaše připojení správně nastaveno, kliknutím na tlačítko Otestujte připojení’ .
 6. Gratulujeme – právě jste přidali účet Mall.cz ke svému účtu BaseLinker.

 

Můžete připojit libovolný počet účtů Mall.cz! Na výši předplatného to nemá vliv 🙂

 

Nastavení integrace

Po přidání nového účtu se zobrazí 6 záložek:

 

 • Spojení – zde můžete otestovat, zda je připojení správné. Pokud bylo přerušeno (např. při změně hesla k účtu Mall.cz), stačí znovu zkontrolovat Shop a Client ID. Aktuální připojení nemažte! Pokud tak učiníte, smažete celou konfiguraci modulu.
 • Objednávky – Zde můžete aktivovat stahování objednávek. Doporučujeme však, abyste nejprve provedli konfiguraci Správce objednávek.
 • Nastavení výpisu – zde si můžete vybrat kategorii, šablonu dopravy a šablonu nabídky pro celý účet Mall.cz, nastavit cenový násobek a doplnit obecné nastavení nabídky.
 • Stavy objednávek: V nabídce je možné nastavit stavy objednávek.
 • Ceny – modul synchronizace cen vám umožní automaticky synchronizovat ceny v nabídkách podle cen produktů na skladě.
 • Skladem – modul synchronizace skladových zásob umožní automaticky synchronizovat skladové zásoby v nabídkách podle skladových zásob.

 

Mall.cz modul

Na levé straně panelu BaseLinker se nachází modul Mall.cz. Zde najdete 6 záložek:

 

 

 • Výpis – zde vypisujete své nabídky. Chcete-li přejít do formuláře pro výpis, vyberte sklad, účet Mall.cz a produkty a klikněte na tlačítko “Vypsat vybrané (formulář)”.
 • Správa nabídek – zde můžete spravovat stávající nabídky. Můžete také importovat nabídky uvedené mimo BaseLinker (a spravovat je přímo v panelu) a exportovat nabídky pro další analýzu.
 • Přepravní šablony– zde budete importovat šablony přepravy Mall.cz.
 • Kategorie a parametry – na této kartě si vyberete své oblíbené kategorie a budete mapovat parametry
 • Nabídka šablon – zde vytvoříte šablony nabídek.
 • Asociace – zde můžete přiřadit kategorie tržiště, šablony nabídek a šablony přepravy ke kategorii (nebo produktům) ze skladu.

 

Konfigurace

Chcete-li nabídku vypsat doslova na pár kliknutí, nakonfigurujte modul Mall.cz podle následujících kroků:

 

 1. Připojte účet Mall.cz v Integrace → Přidat novou integraci.
 2. Vytvoření a import šablon přepravy Mall.cz v aplikaci Mall.cz → Šablony přepravy
 3. Vyberte své oblíbené kategorie v aplikaci Mall.cz → Kategorie a parametry → Kategorie Mall.cz. Tak budou vaše oblíbené kategorie viditelné z rozbalovacího seznamu ve formuláři pro výpis.
 4. Vytvořte si vlastní šablony nabídek v Mall.cz → Šablony nabídek. Můžete také použít dostupné šablony.
 5. Vyplňte nastavení nabídky na stránce Integrace → Mall.cz → Nastavení nabídek. Zde vyplňte výchozí nastavení formuláře (např. dobu trvání, formát nabídky, cenový násobek atd.).
 6. Parametry mapy v aplikaci Mall.cz → Kategorie a parametry → Mall.cz parametry. S vytvořenými pravidly se parametry nabídky doplní automaticky ve formuláři nabídky.
 7. Vytvoření odkazů na kategorii a produkt na Mall.cz → Asociace. Přiřaďte kategoriím (nebo produktům) ze skladu kategorie tržiště, šablony nabídek a ceny dopravy.
 8. Gratulujeme, právě jste si plně nastavili svůj účet 🙂

 

Správná konfigurace modulu umožňuje hromadný výpis vašich nabídek několika kliknutími🙂

 

Chcete-li systém využívat co nejlépe, postupujte podle následujících kroků:

 

 1. Nastavení modulu pro synchronizaci cen na stránce Integrace Mall.cz → Ceny.
 2. Konfigurace modulu synchronizace skladových zásob na stránce Integrace Mall.cz→Sklad.
 3. Konfigurace Správce objednávek a aktivujte Mall.cz import objednávek do BaseLinkeru v Integrace Mall.cz→Objednávky.

 

Nyní můžete přejít ke skutečnému prodeji 🙂

 

 1. Seznam své první Mall.cz nabídky. Můžete také zadávat nabídky ve více variantách.
 2. Nabídky lze označit jako nabídky automaticky znovu zařazeny do seznamu
 3. Pokud jste na Mall.cz zařadili nabídky mimo BaseLinker, můžete je importovat podle pokynů v části Importování nabídek a produktů

 

Nezapomeňte, že pro správné používání systému by každá nabídka měla být správně propojena s produkty ve skladu.

.

Was this helpful?