Jesienne spadki w polskim e-commerce – BaseLinker Index wrzesień 2023

J

Wrześniowe dane BaseLinker Index wskazują, że polscy sprzedawcy e-commerce zanotowali niższą sprzedaż we wrześniu niż w sierpniu. Co mogło być przyczyną? Odpowiadamy poniżej.

BaseLinker Index we wrześniu 2023

Odczyt na podstawie informacji o wartości sprzedaży i liczbie zamówień u ponad 3 tys. polskich sklepów internetowych pokazuje, że sprzedaż we wrześniu 2023 była o 2,7% niższa niż w sierpniu. Składa się na to spadek liczby zamówień (-2,5%) przy jednoczesnym spadku średniej wartości koszyka (z 195,5 zł w sierpniu do 195,0 zł we wrześniu). Jeszcze miesiąc temu wartość indeksu wynosiła 125*, zaś we wrześniu spadła na 121.

Co wpływa na wrześniowy spadek? Wyniki poprzedniego miesiąca związane są z intensywnymi przygotowaniami do startu roku szkolnego (wysoka baza z sierpnia z akcji Back to School). Widać to szczególnie po kategorii dziecko, która słabiej radziła sobie we wrześniu w porównaniu z sierpniem. Spadki odnotowała także kategoria sport i rekreacja, co związane jest z zakończeniem sezonu wakacyjnego. Specyfiką września tego roku jest także większa liczba wypadających w miesiącu piątków i sobót, które cechują się znacznie niższymi wynikami sprzedażowymi.

Warto jednak podkreślić, że kondycja polskiego e-commerce jest lepsza w porównaniu do ubiegłego roku – wartość indeksu we wrześniu 2022 wyniosła 115 (przypomnijmy – we wrześniu 2023 wskaźnik pokazuje 121). Rok do roku sprzedaż wzrosła o 5,1% – składa się na to wzrost liczby zamówień (+3,6%) oraz wzrost średniej wartości zamówienia (+1,4%).

Wartość sprzedaży cross-border (rok do roku) wzrosła aż o 18,5%, co oznacza, że rozwija się 7x szybciej niż sprzedaż krajowa (ta rok do roku wzrosła jedynie o 2,7%). Polscy sprzedawcy internetowi zdecydowanie otwierają się na zagranicznych odbiorców i widzą w tym potencjał swojego rozwoju.

*Analitycy BaseLinker rozpoczęli zbieranie danych w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość wyjściową BaseLinker Index na poziomie 100. Stanowi ona punkt odniesienia do odczytów w kolejnych miesiącach.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi