Koniec roku w e-handlu zaskoczył polskich przedsiębiorców – BaseLinker Index grudzień 2023

K

Grudzień tradycyjnie kojarzy się z czasem wzmożonych zakupów. Jednak według najnowszego odczytu BaseLinker Index*, świąteczna gorączka zakupowa w internecie osiągnęła szczyt znacznie wcześniej, a sama końcówka roku 2023 nie przyniosła oczekiwanego rekordu sprzedaży.

BaseLinker Index w grudniu 2023

W ostatnim miesiącu roku wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 140 punktów. Co ciekawe, 18 grudnia ustanowiono rekord w liczbie zamówień – najwyższy w osiemnastoletniej historii działalności BaseLinkera. Mimo wyjątkowo wysokiej liczby zamówień grudniowa sprzedaż wartościowo ustępowała listopadowi (150 punktów). 

Analiza pokazuje, że Polacy w okresie listopadowych wyprzedaży, takich jak Czarny Piątek, kupowali droższe produkty niż w 12 miesiącu roku. Zagłębiając się w dane, zauważamy, że sprzedaż internetowa w grudniu zmniejszyła się o 6,5% w stosunku do listopada. Wynikało to głównie z niższej średniej wartości zamówienia (spadek o 9,3%  z 197,5 zł w listopadzie do 179,1 zł w grudniu), rekompensowanym częściowo wzrostem liczby zamówień o 3,1%. 

BaseLinker Index grudzień 2023 miesiąc do miesiąca

Interesujące są również obserwacje dotyczące poszczególnych kategorii produktów. Kategoria „dziecko” wykazała spodziewany wzrost sprzedaży ze względu na sezon prezentowy. Podczas gdy kategoria „motoryzacja” odnotowała słabsze wyniki względem listopada.

Jak kształtują się wyniki polskiego e-commerce względem ubiegłego roku? W porównaniu do grudnia 2022 roku, polski handel internetowy wykazał wzrost (na poziomie 2,4%), jednak był on mniejszy niż inflacja. Średnia wartość koszyka zwiększyła się tylko o 1%, a liczba zamówień o 1,4%.

BaseLinker Index grudzień rok do roku

Ponownie zauważalny jest szybszy wzrost sprzedaży transgranicznej, napędzający polski e-handel, którego dynamika w grudniu wyniosła 13% więcej niż rok wcześniej. Jest to szczególnie imponujący wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrost sprzedaży krajowej w tym samym okresie osiągnął jedyne 0,6%.

BaseLinker Index grudzień 2023 cross-border

Rok 2023 zamknął się 10% wzrostem wartości sprzedaży, z 5% wzrostem liczby zamówień i 4% skokiem średniej wartości koszyka. Udział sprzedaży transgranicznej polskich przedsiębiorców wzrósł z 15% do 17%.

Te dane dają ciekawy wgląd w trendy zakupowe i dynamikę polskiego rynku e-commerce. Świadczą o ewolucji nawyków zakupowych konsumentów, a także o rosnącej roli sprzedaży cross-border w strukturze polskiego e-handlu.

* Wskaźnik mierzący kompleksową kondycję polskiego e-commerce. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy. Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022 i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-boarder.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi