Kwiecień przezwycięża sezonowe spadki w e-commerce – BaseLinker Index kwiecień 2024

Łukasz Juśkiewicz
Łukasz Juśkiewicz
Dyrektor Strategii i Analiz w BaseLinker, globalnym systemie do zarządzania sprzedażą e-commerce
K

Kwiecień przyniósł ożywienie w polskim e-commerce, zanotowane przez wskaźnik BaseLinker Index. Wartość indeksu, opracowanego na podstawie wyników sprzedaży 3 tys. czołowych e-commerce’ów w Polsce, wyniosła 142 pkt, wzrastając z wartości 136 pkt w marcu i przewyższając odczyt z kwietnia ubiegłego roku, który wynosił 121 pkt. Szczegółowa danych wskazuje na wzrost sprzedaży zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, a także na pozytywne tendencje w sprzedaży międzynarodowej.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym

W odniesieniu do marca 2024 r., kwietniowy odczyt BaseLinker Index wykazał wzrost sprzedaży o 3,8%. Składa się na to zwyżkę liczby zamówień o 1,5% oraz wzrost średniej wartości koszyka o 2,3%. Dane te są szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę historycznie obserwowane sezonowe spadki między marcem a kwietniem. Przełamanie tej sezonowej tendencji wynikało w dużej mierze z korzystnego układu kalendarza, który sprzyjał wzrostowi sprzedaży.

Imponujący skok w skali roku

Porównując kwiecień tego roku z analogicznym okresem w roku poprzednim, widzimy imponujący wzrost sprzedaży online o 17,2%. To znaczący skok, który przewyższa poprzednie lata. Zarówno liczba zamówień (15% wzrostu r./r.), jak i średnia wartość zamówienia (wzrost o 1,9% r./r.), przyczyniły się do tego sukcesu. Wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym jest efektem zarówno wzrostu popularności e-commerce, jak i dojrzałości rynku, który staje się coraz bardziej atrakcyjny dla klientów.

Rozwój sprzedaży krajowej i międzynarodowej

Jednym z głównych czynników napędzających wzrost był rozwój sprzedaży międzynarodowej. Wzrost ten wyniósł imponujące 24,6% w porównaniu do poprzedniego roku, przekraczając już 17% całkowitej sprzedaży polskich e-commerce. Ta imponująca dynamika wynika z częstszego wykorzystania zaawansowanych narzędzi (takich jak BaseLinker) umożliwiających szybką i bezproblemową ekspansję zagraniczną oraz rosnącej konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu polskie e-commerce’y coraz lepiej radzą sobie z penetracją nowych rynków.

Kwiecień był miesiącem wyjątkowo obiecującym dla polskiego e-commerce, co potwierdzają wyniki BaseLinker Index. Wzrost sprzedaży zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej stanowią pozytywne sygnały dla całej branży. Optymistyczne prognozy sugerują, że trend wzrostowy może utrzymać się w nadchodzących miesiącach, przynosząc dalsze korzyści dla firm działających w handlu internetowym.

O autorze

Łukasz Juśkiewicz
Łukasz Juśkiewicz
Pracował w RTB House jako Director of Sales Operations odpowiedzialny za Stany Zjednoczone i Kanadę oraz zdobył szerokie międzynarodowe doświadczenie jako doradca we wiodącej globalnej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company, gdzie doradzał firmom z branż e-commerce, bankowości oraz telekomunikacji w Europie, Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi