Logistyka magazynowa – na czym polega i jaką pełni rolę? Jak efektywnie zarządzać magazynem logistycznym?

L

Logistyka magazynowa polega na optymalizacji transportu, przepływu towarów i składowania. Efektywność procesów logistycznych, zwłaszcza w przypadku e-commerce, zapewniają dedykowane metody oraz technologie wspomagające gospodarkę magazynową. Jak skutecznie projektować magazyn oraz procesy w nim zachodzące? Co może poprawić wydajność pracy magazynu?

Czym jest logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa to wszelkie czynności podejmowane w celu planowania i zarządzania ładunkami oraz ich obsługi. Polega na przyjmowaniu towarów w centrach logistycznych, składowaniu, kompletacji zamówień i wysyłkach. Zadaniem logistyki magazynowej jest monitorowanie przepływu towarów podczas magazynowania oraz dostosowywanie procesów i posiadanych zasobów do aktualnego zapotrzebowania. Realizowana logistyka magazynowa zajmuje ważną pozycję w prowadzeniu handlu, zwłaszcza w branży e-commerce.

Jakie są główne cele logistyki magazynowej?

Głównym celem logistyki magazynowania jest optymalizacja kosztów operacyjnych bez utraty jakości poziomu oferowanych usług. W związku z tym logistyka w magazynie skupia się na dążeniu do:

 • maksymalizacji powierzchni magazynowej,
 • zapewnieniu standardów bezpieczeństwa (towarów i pracowników),
 • efektywnego korzystania z urządzeń przeładunkowych,
 • właściwej organizacji pracy operatorów logistycznych,
 • zapewnienia sprawnego dostępu do ładunków na każdym etapie magazynowania.

Główne procesy w magazynie logistycznym

Procesy w magazynie logistycznym to zakres czynności, które wiążą się ze składowaniem towarów i ich obsługą, co obejmuje 4 podstawowe etapy: przyjęcie towaru, składowanie, kompletację i wysyłkę.

Etap 1. Przyjęcie towaru

To etap skupiający się na wpływie danego towaru do magazynu. Obejmuje przyjmowanie ładunku, weryfikowanie stanu faktycznego z dokumentacją (awizację), potwierdzenie odbioru towaru, rozładunek, sortowanie, przygotowanie do składowania materiałów, przekazanie towaru do rozmieszczenia w magazynie.

Etap 2. Składowanie

Składowanie polega na umieszczeniu ładunków na przestrzeni magazynowej w uporządkowany sposób. Podczas procesu składowania realizowana jest główna funkcja magazynu, czyli przechowywanie towarów. W ramach składowania przeprowadzany jest odbiór zapasów, rozmieszczenie towarów w strefie składowania, przechowywanie ich zgodnie z wymaganiami, konserwacja i okresowa kontrola, wydawanie do strefy kompletacji.

Etap 3. Kompletacja

Kompletacja zamówień polega na podjęciu odpowiednich ilości składowanych towarów, aby zestawić je zgodnie z zamówieniem odbiorcy końcowego. Obejmuje odbiór ładunków ze strefy pakowania, przygotowanie ich do pobierania (np. rozfoliowanie palet), kompletację zamówienia, weryfikację zgodności z zamówieniem, pakowanie do wysyłki.

Etap 4. Wysyłka

Wydawanie to ostatnie ogniwo procesu skupiające się na wysyłce towaru do klienta. Towar może być wydany w formie powstałej w procesie kompletacji lub jako ładunek wydawany w postaci, w jakiej został przyjęty na magazyn. Wydawanie obejmuje m.in. przygotowanie jednostek transportowych, weryfikację dokumentacji, oznakowanie paczek, załadunek na środek transportu.

Zarządzanie logistyką magazynową

Zarządzanie logistyką magazynową powinno integrować wszystkie zachodzące w magazynie procesy i związane z nimi systemy. Poniżej przedstawiamy główne obszary zarządzania logistyką magazynową:

 • Projektowanie magazynu. Magazyn musi odwzorowywać procesy zachodzące w jego obrębie, od przyjęcia ładunków, po składowanie, pakowanie i wydanie zamówienia. Na etapie projektowania należy uwzględnić transport wewnętrzny, czyli skupić się na optymalizacji ciągów komunikacyjnych, podziale magazynu oraz rozmieszczeniu towarów.
 • Zarządzanie towarami. To punkt, który ma na celu zarządzanie towarami w magazynie, przy zastosowaniu właściwych urządzeń oraz odpowiednich systemów magazynowania (np. system WMS, ERP, Asystent Pakowania BaseLinker). Szczególnie istotne jest zastosowanie funkcjonalnego oprogramowania magazynowego, ponieważ pozwala ono uzyskać informacje na temat ilości towarów w magazynie, ich lokalizacji, statusu realizacji przyjęcia, statusu kompletacji zamówienia czy informacji na temat wydania towaru. Urządzenia znajdujące się w magazynie są równie ważne i spełniają kluczową rolę w przepływie materiałów i komunikacji (transport towarów, relokacja, przesyłanie informacji do systemów magazynowania).
 • Zapewnienie bezpieczeństwa towarów i pracowników. Polega na takim zaprojektowaniu magazynu lub ścieżki procesu, aby wszystkie jednostki były bezpieczne. Jest to możliwe do osiągnięcia także poprzez wdrożenie monitoringu, systemów alarmowych i gaśniczych, odpowiednią lokację na podstawie wymiarów i wagi, ubezpieczenie towarów, regularne kontrole jakości i inspektorów BHP, szkolenia pracowników.

Jak poprawić efektywność pracy magazynu logistycznego?

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw i pracą magazynu jest możliwe dzięki przeprowadzeniu szczegółowych analiz dotyczących:

 • operacji logistycznych – obejmuje wszystkie czynności realizowane na każdym etapie łańcucha dostaw w obiekcie, analizuje czas potrzebny na ich wykonanie, pozwala zdecydować o przeprojektowaniu magazynu, wyeliminowaniu zbędnych czynności, optymalizacji wyposażenia technicznego magazynu czy zaopatrzenia w nowe środki transportu wewnętrznego;
 • wydajności eksploatowania obsługiwanych urządzeń – opracowanie charakterystyki urządzeń, określenie wpływu stosowania urządzeń na przepływ towarów oraz sprawdzenie, które procesy mogą zostać zautomatyzowane;
 • efektywności zarządzania zapasami – zbadanie zmian stanów zapasów w magazynie, co pozwoli określić, czy znajdują się w nim produkty sezonowe oraz czy ich rozmieszczenie i obsługa są zgodne z rotacją zapasów.

Po dogłębnej analizie powyższych procesów, możliwa jest poprawa jakości każdej gałęzi logistyki magazynowej. Jeśli nie posiadasz doświadczenia w zarządzaniu systemem logistycznym, a chcesz zapewnić optymalne działanie magazynu, rozważ skorzystanie z usługi magazynowania oferowanej przez firmę zewnętrzną (outsourcing magazynowania).

W zwiększaniu wydajności pracy na hali magazynowej, niezwykle pomocne będzie także wdrożenie systemu zarządzania magazynem. Tego typu oprogramowania pozwalają optymalizować wiele procesów magazynowych, m.in.:

 • automatyzować powtarzalne czynności (koncepcja automatycznego magazynu),
 • minimalizować pomyłki w trakcie procesów logistycznych, co przekłada się na lepszy poziom obsługi klienta i obniżenie kosztów,
 • usprawnić infrastrukturę magazynową, m.in. optymalizować miejsca składowania i układ regałów magazynowych, trasy operatorów, poprawić proces kompletacji zamówień,
 • szybciej przeprowadzać inwentaryzacje.

Wiele z powyższych funkcji oferuje m.in. Asystent Pakowania BaseLinker, który stanowi moduł wspierający rozwiązania magazynowe, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia np. dzielenie towarów na koszyki lub stanowiska, zarządzanie dokumentami magazynowymi, tworzenie akcji automatycznych (np. system może automatycznie wydrukować etykietę albo wysłać do klienta e-mail o zmianie statusu realizacji). Asystent Pakowania wspomaga ponadto proces pakowania poprzez dobór odpowiedniego kartonu, wyświetlanie na ekranie szczegółów zamówienia i kontrolę realizacji poszczególnych elementów. Wszystkie te funkcje są niezwykle pomocne w usprawnieniu logistyki magazynowej, przyczyniając się do zmniejszenia liczby pomyłek, obniżenia kosztów procesów zachodzących w magazynie oraz skrócenia obsługi zamówień.

Obsługuj zamówienia 7x szybciej niż dotychczas!


Sprawdź BaseLinker za darmo

Logistyka magazynowa a Twój biznes e-commerce

Efektywna logistyka magazynowa ma ogromne znaczenie dla sukcesu biznesu e-commerce. Może dać Ci przewagę wśród konkurentów lub przekreślić możliwości na rentowność. Obecnie odbiorca będący klientem e-commerce oczekuje szybkiej dostawy i transparentnego procesu realizacji zamówienia. Logistyka jest więc silnie powiązana z końcową satysfakcją klienta z zakupu w sklepie internetowym. Zanim produkt trafi do odbiorcy, musi przejść przez procesy logistyczne, takie jak przyjęcie na magazyn, składowanie, kompletacja, pakowanie i przygotowanie do wysyłki. Efektywne funkcjonowanie magazynu pomaga w biznesie e-commerce budować przewagę konkurencyjną i zwiększać zadowolenie z zakupów poprzez:

 • szybką realizację zamówienia,
 • staranne pakowanie,
 • brak pomyłek w kompletacji,
 • obsługę zwrotów,
 • informowanie o aktualnym statusie zamówienia.

Znaczenie logistyki magazynowej jest kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku e-handlu i zwiększania poziomu satysfakcji z zakupu. Najlepsze efekty w branży e-commerce osiągają firmy, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań logistycznych, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego klienta.

FAQ

Na czym polega logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa obejmuje wszelkie czynności zachodzące w magazynie. W skład logistyki magazynowej wchodzą takie operacje, jak: przyjęcie towarów, składowanie, kompletacja zamówień i wydawanie (wysyłka).

Czym jest magazyn logistyczny?

Magazyn logistyczny to obiekt funkcjonalno-organizacyjny przeznaczony do składowania zapasów według ustalonej technologii, wyposażony w odpowiednie urządzenia i obsługiwany przez zespół ludzi.

Jakie procesy obejmuje logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa obejmuje 4 podstawowe procesy: przyjęcie towaru, składowanie, kompletację zamówień i ich wysyłkę.

Jak efektywnie zarządzać magazynem logistycznym?

Efektywne zarządzanie magazynem logistycznym powinno opierać się na szczegółowej analizie danych (na temat eksploatacji urządzeń, wydajności, pracy operatorów logistycznych, sposobu składowania zapasów) w celu stałej optymalizacji procesów logistycznych. Poprawę efektywności można uzyskać m.in. z pomocą oprogramowania do zarządzana magazynem.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi