Magazyn dystrybucyjny – jego rola, jak funkcjonuje i kto z niego korzysta?

M

Magazyn dystrybucyjny pełni ważną rolę zarówno dla sklepów stacjonarnych, jak i branży e-commerce. Pozwala zrealizować sprzedaż i dostarczyć towary do klientów końcowych tak szybko, jak to możliwe. Jak dokładnie funkcjonuje taki magazyn i kiedy powinno się z niego korzystać? Czym różni się od innych rodzajów magazynów?

Czym jest magazyn dystrybucyjny?

Magazyn dystrybucyjny (magazyn handlowy) charakteryzuje się lokalizacją, która jest strategiczna dla partnera biznesowego, czyli znajduje się tak blisko klienta docelowego, jak jest to możliwe. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie zamówienia do odbiorcy w krótszym czasie, niż wysyłając produkt z magazynu centralnego.

Podstawową rolą magazynów dystrybucyjnych jest przechowywanie konkretnych towarów na danym obszarze, które pozyskiwane są z zakładów produkcyjnych przed wysłaniem do klienta końcowego. Co istotne, składowane są tutaj jedynie produkty cieszące się największym popytem w obrębie wskazanego terenu. Oznacza to, że w magazynie dystrybucyjnym gromadzi się zwykle wiele palet z taką samą jednostką asortymentową, której wskaźnik rotacji jest wysoki.

Dzięki takiemu mechanizmowi działania, czas kompletacji zamówienia i dostawy jest ograniczony do minimum. Zapobiega się także przerwaniu łańcucha dostaw. W efekcie klient może liczyć na najwyższą jakość obsługi zamówienia, a firma na niższe koszty transportu.

Do czego używa się magazynów dystrybucyjnych?

W praktyce magazyny dystrybucyjne wykorzystywane są do zaopatrywania danego obszaru w określony towar, w celu jak najszybszej dostawy zamówienia do klienta końcowego. Magazyn tego rodzaju może ponadto – w ujęciu dystrybucyjnym – pełnić funkcję dostawczą lub wysyłkową. W pierwszej opcji jest mowa o sytuacji, gdy dostawy realizowane są przez zarządcę magazynu. W przypadku funkcji wysyłkowej, dostawami do klientów zajmują się firmy kurierskie na zlecenie magazynu (w takim modelu działają m.in. magazyny Amazon, które zlecają dostarczenie zamówień do klientów za pośrednictwem firm kurierskich).

Jak funkcjonuje ten rodzaj magazynu?

Pod pojęciem “magazyn dystrybucyjny” może funkcjonować proces B2B lub B2C. W przypadku procesu B2B przykładem jest zasilanie sieci sklepów, a B2C – logistyka magazynowa dla sklepu internetowego. W dobie omnichannel coraz częściej zdarza się jednak łączyć obsługę kanałów B2B i B2C w jednym obiekcie, co jest sporym wyzwaniem dla firmy zarządzającej magazynem. Konieczne jest wówczas wdrożenie nowoczesnego oprogramowania, które umożliwi sprawne kierowanie ruchem towaru i systemem zarządzania zamówieniami. Przykładem jest Asystent Pakowania Baselinker wspomagający proces realizacji zamówień.

Korzystanie z tego typu oprogramowań jest szczególnie istotne, gdy magazyn działa w trybie outsourcingu logistyki dla firm zewnętrznych. W tak rozbudowanym magazynie dystrybucyjnym niezbędne wydaje się także oznakowanie kodami kreskowymi każdego towaru, korzystanie z bezprzewodowych czytników kodów czy terminali mobilnych. Umożliwia to dokonywanie efektywnej bieżącej rejestracji działań na towarze, co skutkuje lepszą zgodnością ruchów fizycznych z rejestracją zdarzeń w systemie magazynowym WMS. W efekcie występują również mniejsze różnice inwentaryzacyjne oraz poprawia się jakość obsługi klienta – ze względu na spadek rozbieżności między rzeczywistym stanem towaru a informacjami w systemie magazynowym. Eliminujemy m.in. przypadki, gdy klient dopiero po złożeniu zamówienia otrzymuje informację, że jego realizacja jest niemożliwa w zadeklarowanym terminie.

Kto korzysta z magazynów dystrybucyjnych?

Magazyn dystrybucyjny sprawdzi się np. w przypadku sieci sklepów, które nie posiadają wystarczającej powierzchni magazynowej do przechowywania bieżących zapasów. Z tego rodzaju centrów dystrybucyjnych coraz liczniej korzystają także początkujący sprzedawcy, którzy nie dysponują odpowiednią przestrzenią do przechowywania wyrobów.

Można pójść o krok dalej i nie tylko wynająć część magazynu, ale i skorzystać z usługi fulfillment. W tej sytuacji firma zewnętrzna oferująca outsourcing, przejmuje od nas odpowiedzialność za większość operacji logistycznych, np. obowiązki związane z procesami magazynowania, kompletacji czy nawet obsługi zwrotów i wymian. W efekcie niskim kosztem uzyskujemy profesjonalną jakość magazynowania oraz realizacji zamówień, co przekłada się na szybsze dostawy do klientów końcowych i mniejsze ryzyko pomyłek. Nie musimy przy tym inwestować w zasoby ludzkie czy rozwiązania technologiczne, ponieważ te wszystkie kwestie leżą po stronie firmy outsourcingowej, która prowadzi magazyn zewnętrzny dla swoich partnerów.

Fulfillment jest szczególnie polecany dla przedsiębiorców początkujących w branży e-commerce.

Automatyczna synchronizacja stanów magazynowych
Testuj za darmo

Inne rodzaje magazynów

Magazyn dystrybucyjny to nie jedyny magazyn, z którego możemy skorzystać, prowadząc sprzedaż. Inne rodzaje magazynów to:

  • magazyn produkcyjny (magazyny przemysłowe, zaopatrzeniowe) – jego rolą jest zaopatrywanie linii produkcyjnych w surowce i niezbędne komponenty,
  • magazyn kompletacyjny – celem nadrzędnym jest maksymalizacja wydajności kompletacji zamówień, dlatego konieczny jest bezpośredni dostęp do całego asortymentu,
  • magazyn konsolidacyjny – pozwala przyspieszyć wysyłki towarów do klientów oraz zmniejsza ryzyko pomyłek podczas grupowania ładunków. Charakterystyczna jest niewielka liczba jednostek asortymentowych,
  • magazyn tranzytowy – skraca czas oczekiwania na towar między kolejnymi ogniwami łańcucha dostaw. Gospodarka magazynowa charakteryzuje się w tym przypadku ciągłym przepływem towarów i sporą różnorodnością asortymentu.

Wyróżnia się także rodzaje zgodnie z innymi klasyfikacjami magazynów, np. ze względu na typ i konstrukcję obiektu (otwarty, półotwarty, zamknięty), rodzaju składowanych produktów (magazyn składujący jednostki ładunkowe, towary sypkie, gazy lub ciecze) czy stopnia zmechanizowania (zmechanizowane, niezmechanizowane, automatyczne magazyny).

FAQ

Czym jest magazyn dystrybucyjny?

Magazyn dystrybucyjny charakteryzuje ograniczony asortyment i wysoka rotacja towarów. Produkty przechowywane w nim dostosowane są do popytu, jaki istnieje na obsługiwanym obszarze. Magazyn dystrybucyjny pozwala maksymalnie skrócić czas dostaw do klienta końcowego.

Jakie są koszty magazynowania?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje magazynowanie. Koszty zależą od ilości i rodzajów składowanych towarów, korzystania z mediów, rodzaju transportu, zastosowanych procesów informacyjnych i technologii, pensji pracowników czy kosztów wynajmu przestrzeni magazynowej.

Magazyn otwarty vs zamknięty

Magazyn otwarty to plac, na którym składowane są towary odporne na działanie czynników atmosferycznych. Magazyn zamknięty to z kolei budynek, w którym przechowywane towary są chronione przed wilgocią oraz niekorzystną temperaturą.

Jakie są strefy w magazynach?

W każdym magazynie znajdują się takie strefy, jak: strefa rozładunkowo-załadunkowa, przyjęć, składowania (magazynowania), kompletacji, wydań (wysyłki), usługowa. Dzięki przemyślanemu rozplanowaniu stref można dokonywać optymalizacji pracy magazynu.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi