Trendy e-commerce w Europie Południowo-Wschodniej – okazja dla polskich sprzedawców

T

Z początkiem roku 2024 e-commerce w Południowo-Wschodniej Europie, szczególnie w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii, jest gotowy na bezprecedensowy wzrost. Z łączną populacją ponad 35 milionów, te rynki stoją na progu rewolucji cyfrowej, wspieranej przez Unię Europejską. Sektor e-commerce, choć wciąż stanowi skromną część całkowitego handlu detalicznego, wykazuje oznaki solidnego wzrostu rok do roku, z prognozami wskazującymi na skok do ponad 24 mld EUR w 2025 roku. Przewidywany wskaźnik wzrostu w ciągu następnych pięciu lat to aż 23%!

2023 w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech – rok adaptacji i wzrostu

W 2023 roku cały region Europy Południowo-Wschodniej zmagał się z rosnącą inflacją, co znacząco zmieniło zachowania konsumentów. Klienci stali się bardziej wymagający, szukając w internecie najlepszej promocji na interesujące ich produkty. eMAG, wiodąca platforma e-commerce w regionie, stała się najważniejszym miejscem wyszukiwania takich okazji. Serwis wprowadził innowacyjne rozwiązania dla sprzedawców, takie jak program sprzedaży transgranicznej (eMAG Cross-Border), Fulfillment by eMAG oraz program Genius, zwiększając zarówno ich obecność na rynku, jak i liczbę ofert. Obecnie w całym regionie jest ponad 56 000 sprzedawców generujących ponad 2 mld EUR w łącznej wartości towarów.

Różnorodność produktów i zmiana przyzwyczajeń klientów z tradycyjnego handlu detalicznego na e-commerce przyniosły sprzedawcom eMAG Marketplace wzrost wartości sprzedaży o 14% oraz liczby zamówień o +25%. Klienci byli najbardziej zainteresowani artykułami gospodarstwa domowego (wzrost o 40%, największy w 2023 r.), elektroniką (wzrost o 37%), modą i sportem (wzrost o 35%), mediami i zabawkami (wzrost o 31%), motoryzacją (wzrost o 28%) oraz domem i ogrodem (wzrost o 14%).

Nadchodzący rok dla e-commerce w Europie Południowo-Wschodniej

Ekspansja zagraniczna w całym regionie Europy Południowo-Wschodniej jest nie tylko na wyciągnięcie ręki, ale stała lukratywnym trendem dla polskich sprzedawców, którzy odnotowują 40% wzrost sprzedaży w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii – w porównaniu do sprzedaży na jednym z tych lokalnych rynków. Odzwierciedla to szerszą akceptację i entuzjazm dla zakupów online wśród konsumentów, którzy cenią wygodę, oszczędności i elastyczność, jaką oferują zakupy online. Są bardziej skłonni do składania zamówień na platformach internetowych, ponieważ stanowi to sklep typu „wszystko w jednym”.

Marketplace takie jak eMAG pozostają fundamentalne dla rozwoju handlu elektronicznego, napędzając rozwój sprzedawców detalicznych dzięki innowacyjnym, szybkim i prostym rozwiązaniom dostawy, takim jak szafki easybox i usługi subskrypcyjne, takie jak Genius. Te rozwiązania nie tylko zwiększają wygodę, ale także sygnalizują przesunięcie w kierunku bardziej przyjaznych dla użytkownika doświadczeń zakupowych.

Istotnymi trendami w 2024 rok będą rosnące preferencje dla płatności kartą w regionie tradycyjnie preferującym gotówkę, wraz ze zwrotem w kierunku zamówień w aplikacjach mobilnych, które obecnie stanowią ponad 80% wszystkich zamówień. Ta cyfrowa transformacja podkreśla znaczenie handlu mobilnego i potrzebę dostosowania się sprzedawców do tych zmieniających się zachowań konsumentów.

Doświadczenie zakupowe klienta jest ważniejsze niż kiedykolwiek i musi być spersonalizowane pod kątem specyfiki lokalnych rynków. Korzystanie z ukierunkowanych reklam może być jednym z najbardziej przydatnych narzędzi w 2024 roku. Czy wiesz, że w zeszłym roku reklamy eMAG zwiększyły ruch na stronie produktu średnio o 42%?

Jak możesz wykorzystać potencjał tego regionu?

W 2024 r. sektor e-commerce w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii czeka dynamiczny wzrost i transformacja. Z eMAG na czele, region jest świadkiem ewolucji cyfrowej, która nie tylko na nowo zdefiniuje handel detaliczny, ale także sprawi, że doświadczenia zakupowe będą bardziej efektywne, spersonalizowane i zintegrowane.

BaseLinker Index wskazuje, że polscy przedsiębiorcy sprzedający za granicą odnotowali nawet 21-krotnie wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do tych, którzy ograniczają się do rynku lokalnego. Polskie firmy wyróżniają się szerokim asortymentem, stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi i korzystnym położeniem geograficznym, co przekłada się na rosnący udział sprzedaży transgranicznej w ich całkowitych obrotach.

Z pomocą BaseLinker międzynarodowa ekspansja będzie łatwa i bezproblemowa. Integracja eMAG x BaseLinker prezentuje najlepsze narzędzie dla firm, które chcą usprawnić swoje operacje i rozszerzyć zasięg rynkowy. Automatyzując różne aspekty procesu e-commerce, od zarządzania zamówieniami po synchronizację stanów, przedsiębiorcy znacząco zmniejszą obciążenie pracą ręczną.

Sprzedawcy mogą wystawiać swoje produkty na eMAG i innych marketplace’ach bezpośrednio z BaseLinker. Ta funkcja nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia spójność informacji o produkcie we wszystkich kanałach sprzedaży.

Możesz także korzystać z innowacyjnych funkcji BaseLinker, takich jak: darmowe tłumaczenie produktów jednym kliknięciem, generowanie nazw produktów i opisów w wielu językach czy różne szablony drukowania faktur.

Podczas gdy e-commerce w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii kwitnie, kluczem do sukcesu jest połączenie innowacji z lokalnym zrozumieniem. Platformy takie jak eMAG i BaseLinker łączą sprzedawców z konsumentami w całym regionie i poza nim. Przyjmując te narzędzia, firmy mogą nie tylko rozszerzyć swoje rynki, ale także zaoferować klientom spersonalizowane i bezproblemowe doświadczenia zakupowe. 

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi