Powrót do Pomocy

Aktualizacja aukcji eBay

BaseLinker umożliwia masową aktualizację aukcji eBay. Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w dziale eBay → Zarządzanie aukcjami → Operacje. W tym miejscu możesz np. zmienić przypisany do aukcji cennik, szablon itp.

 

 

 

Wszelkie zmiany na aukcjach należy wprowadzać w panelu BaseLinker. Jeżeli zmodyfikujesz aukcje bezpośrednio na eBay, to wprowadzone zmiany nie będą widoczne w systemie BaseLinker. W takim wypadku należy wykonać ponowny import z aktualizacją aukcji.

 

Zwróć uwagę na to, że zarówno cenę, jak i stan na aukcji BaseLinker może zmieniać automatycznie poprzez moduł sychronizacji. 

 

Ponadto system może aktualizować aukcje automatycznie przy ich ponowieniu zgodnie z ustawieniami w dziale eBay → Ustawienia → Ustawienia ponownego wystawiania.

Opcje aktualizacji

Integracja z eBay zawiera następujące opcje:

 

 

Większość opcji aktualizacji działa analogicznie, jak w przypadku integracji z Allegro.

 

Cennik wysyłek

Do aukcji przypisany jest taki cennik wysyłek, z którym aukcja została początkowo wystawiona.

 

Cennik ten można w trakcie trwania aukcji zaktualizować lub zmienić na całkowicie inny (przypisać nowy cennik).

 

Cennik może także automatycznie aktualizować się przy ponownym wystawianiu aukcji (zgodnie z cennikiem dziale eBay → Cenniki wysyłek), o ile aktywowałeś opcję aktualizowania aukcji przy ponownym wystawianiu (dział eBay → Ustawienia → Ustawienia ponownego wystawiania).

 

 • Aktualizacja cennika wysyłek na trwającej aukcji
  Jeśli chcesz zmienić aktualny cennik (np. dodać do niego kolejną formę wysyłki, czy zmienić ceny wysyłek), należy wykonać dwa kroki:
  1. Zmień ustawienia cennika w dziale eBay → Cenniki wysyłek
  2. W "Zarządzaniu aukcjami" wykonaj Operacje → Zaktualizuj trwającą aukcję → cennik wysyłek

 

 • Zmiana cennika wysyłek na trwającej aukcji
  Jeśli natomiast chcesz zmienić cennik na całkowicie inny (przypisać do aukcji inny cennik), wykonaj dwie operacje:
  1. Operacje → Zmień cennik wysyłek przypisany do aukcji → wybierz cennik. Po wykonaniu tej operacji do aukcji przypisany zostanie nowy cennik, z którym aukcja wystawi się przy ponownym wystawianiu. Jeśli jednak chcesz, by cennik zmienił się od razu na trwającej aukcji, wykonaj jeszcze kolejną operację:
  2. Operacje → Zaktualizuj trwającą aukcję → cennik wysyłek

 


Szablon

Do aukcji przypisany jest taki szablon, z którym aukcja została początkowo wystawiona.

 

Szablon ten można w trakcie trwania aukcji zaktualizować lub zmienić na całkowicie inny (przypisać nowy szablon). Szablon może także automatycznie aktualizować się przy ponownym wystawianiu aukcji (zgodnie szablonem w dziale eBay → Szablony aukcji), o ile aktywowałeś opcję aktualizowania aukcji przy ponownym wystawianiu (dział eBay → Ustawienia → Ustawienia ponownego wystawiania).

 

 • Aktualizacja szablonu aukcji na trwającej aukcji
  Jeśli zmieniłeś swój szablon w dziale eBay → Szablony aukcji i chcesz go zaktualizować na trwających aukcjach, zaznacz aukcje i wykonaj:
  Operacje → Zaktualizuj trwającą aukcję → szablon i opis

 

 • Zmiana szablonu aukcji na trwającej aukcji
  Jeśli natomiast chcesz zmienić szablon aukcji na całkowicie inny, wykonaj dwie operacje:
  1. Operacje → Zmień szablon aukcji → wybierz szablon. Po wykonaniu tej operacji do aukcji przypisany zostanie nowy szablon, z którym aukcja wystawi się przy ponownym wystawianiu. Jeśli jednak chcesz, by szablon zmienił się od razu na trwającej aukcji, wykonaj jeszcze kolejną operację:
  2. Operacje → Zaktualizuj trwającą aukcję → szablon i opis

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy