BaseLinker umożliwia automatyczne wznawianie aukcji Allegro i eBay po ich zakończeniu.

 

Skorzystać z tej opcji można na 3 sposoby:

 

 • podczas wystawiania aukcji należy zaznaczyć Wznawiaj aukcje automatycznie po zakończeniu u dołu formularza wystawiania,
 • dla trwającej aukcji należy zaznaczyć Operacje → Włącz automatyczne wznawianie aukcji po zakończeniu,
 • można również włączyć domyślne wznawianie wszystkich aukcji wystawionych na danym koncie Allegro / eBay w dziale Integracje → Konto Allegro / eBay → Ustawienia → Ustawienia aukcji → Wznawiaj aukcje automatycznie po zakończeniu. Zwróc uwagę na to, iż opcja ta włącza wznawianie aukcji podczas jej wystawiania (nie zadziała dla już wystawionych aukcji).

 

Aukcja automatycznie wznawiana oznaczona jest w Zarządzaniu aukcjami  zieloną ikoną w kolumnie "Informacje".

 

 

 

 

Możesz sprawdzić, które aukcje są oznaczone jako aukcje wznawiane automatyczne w dziale Zarządzanie aukcjami  → Wyszukiwanie zaawansowane → Automat.

 

Możesz zablokować wznawianie aukcji z zerowym stanem magazynowym, zaznaczając opcję  Allegro/eBay → Ustawienia → Ilość przy ponownym wystawianiu  → Dostępna ilość nie może przekraczać stanu magazynowego.

 

Aby wyłączyć opcję automatycznego wznawiania aukcji, wybierz Zarządzanie aukcjami  → Operacje → Włącz/wyłącz ponowne wystawianie.

 

Zasady działania modułu

Zasady działania modułu automatycznego wznawiania aukcji:

 

 • Po zakończeniu aukcji system podejmie próbę ponownego jej wystawienia (do 2 godzin po zakończeniu).
 • Aukcja wznowi się bez względu na stan magazynowy danego produktu. Natomiast możesz zablokować automatyczne wznowienie aukcji, jeżeli danego produktu nie ma na magazynie (zaznacz opcję 'Dostępna ilość nie może przekraczać stanu magazynowego' w dziale Allegro/eBay → Ustawienia). W takim wypadku system co 12 godzin będzie próbował ponowie wznowić aukcję.
 • Działanie modułu wznawiającego ma ograniczenie do kilkudziesięciu aukcji w 1 cyklu (do 2 godzin od zakończenia aukcji). Jeżeli np. większość aukcji wystawiasz na 3 dni, to pula aukcji do wznowienia może przekroczyć taki limit. W związku z tym warto wystawiać aukcje w opcji "do wyczerpania zapasów". Kolejne aukcje będą wznawiane w kolejnych cyklach przez oddzielny mechanizm, z ograniczeniem do kilkuset aukcji w 1 cyklu (do 12 godzin).
 • Aukcja domyślnie wznawia się z tym samym numerem. Jeżeli wznowienie pod tym samym numerem nie jest możliwe (aukcja ma formę licytacji), to BaseLinker automatycznie wznowi aukcję pod nowym numerem.
 • Jeżeli aukcja została usunięta z Allegro lub przeniesiona do archiwum, to niemożliwe będzie jej wznowienie (ani pod starym, ani pod nowym numerem). Taką aukcję należy wystawić ponownie (można w tym celu wejść w szczegóły aukcji i wybrać opcję Wystaw podobną (formularz)). Można również odfiltrować takie aukcje i usunąć je z systemu (Koniec od, do)
 • Jeżeli ta sama aukcja znajduje się w zakładce 'zakończone' w panelu BaseLinker, natomiast jest to aukcja aktywna na Allegro (została wznowiona bezpośrednio w panelu Allegro), to przy próbie wznowienia w panelu BaseLinker wyświetli się komunikat '"Aukcja aktualnie trwa – nie można wznowić pod tym samym numerem"'
 • W systemie BaseLinker zwykłe aukcje usuwane są po 60 dniach, natomiast aukcje oznaczone jako aukcje wznawiane automatycznie – po 90 dniach.
 • Aukcja nie wznowi się automatycznie, jeżeli na platformie Allegro/eBay zmieniły się kategorie i – w związku z tym również – parametry, w których wystawiono daną aukcję. W takim wypadku należy aukcje wystawić od nowa przez formularz wystawiania lub ewentualnie ręcznie uzupełnić parametry po stronie Allegro/eBay. Dodatkowa instrukcja znajduje się na stronie Aktualizacja parametrów Allegro.
 • W dziale Allegro → Ustawienia → Logi aukcji możesz sprawdzić, które aukcje nie wznowiły się ze względu na błędy.
 • Zależnie od ustawień ponownego wystawiania, system może aktualizować informacje o produkcie zgodnie z informacjami w magazynie, a także wystawiać ilość sztuk taką jak na magazynie, czy też inną, określoną przez Ciebie w ustawieniach.
 • Jeżeli system ma zaktualizować aukcję przy ponownym jej wystawieniu, musi być ona poprawnie powiązana z produktem z magazynu.
 • BaseLinker nie widzi zmian wprowadzonych bezpośrednio na koncie Allegro / eBay.

 

 

Dlatego też należy upewnić się, iż automatyczne wznawianie ofert na Allegro zostało wyłączone. W przeciwnym wypadku aukcje zostaną wznowione poza systemem BaseLinker.

 

Ustawienia ilości przy ponownym wystawianiu aukcji

W dziale Allegro/eBay → Ustawienia → Obliczanie ilości do wystawienia → Ilość przy ponownym wystawianiu wybierz, w jaki sposób ma być ustalona ilość przedmiotów przy ponownym wystawieniu aukcji.

 

 • Wystaw maksymalnie – określ maksymalną, możliwą do wystawienia ilość.
 • Dostępna ilość nie może przekraczać stanu magazynowego – jeżeli zaznaczysz tą opcję, to zablokujesz automatyczne wznawianie aukcji dla produktów z zerowym stanem magazynowym). Aby opcja działała prawidłowo, dana aukcja musi być poprawnie powiązana z produktem z magazynu. 
 • Wystaw maksymalnie tyle, ile było początkowo na aukcji pierwotnej.
 • Wystaw maksymalnie tyle, ile pozostało niesprzedanych na aukcji pierwotnej.

 

Ustawienia biorą pod uwagę wszystkie podłączone konta Allegro/eBay i działają zarówno dla aukcji wznawianych automatycznie przez automat odnawiający aukcje, jak i dla aukcji wznawianych ręcznie z poziomu zarządzania aukcjami

 

Ustawienia ponownego wystawiania aukcji

W dziale Allegro/eBay → Ustawienia → Ustawienia ponownego wystawiania możesz wybrać, czy przy automatycznym lub ręcznym ponawianiu aukcji z nowym numerem, system ma aktualizować informacje o produkcie.

 

Wybrane opcje będą aktualizowane na podstawie danych z magazynu oraz obecnych ustawień standardowych. Aby opcje te działały prawidłowo, dana aukcja musi być poprawnie powiązana z produktem z magazynu. 

 

Przy wznawianiu aukcji pod tym samym numerem brany jest pod uwagę jedynie stan magazynowy i – ewentualnie – cena (jeżeli zaznaczono opcję 'Przy ponawianiu aukcji użyj aktualnej ceny z magazynu').

 

 

Możliwości są następujące:

 • przy ponawianiu aukcji użyj aktualnego opisu z magazynu
 • przy ponawianiu aukcji użyj aktualnego zdjęcie z magazynu
 • przy ponawianiu aukcji użyj aktualnej ceny z magazynu
 • przy ponawianiu aukcji użyj aktualnych cen z wybranego cennika wysyłek
 • przy ponawianiu aukcji aktualizuj pole "dodatkowe informacje o przesyłce i płatności"

Możesz także wyłączyć odnawianie w przypadku aukcji, na których nie było żadnej sprzedaży.

 

Ustawienia biorą pod uwagę wszystkie podłączone konta Allegro/eBay i działają zarówno dla aukcji wznawianych automatycznie przez automat odnawiający aukcje, jak i dla aukcji wznawianych ręcznie z poziomu zarządzania aukcjami

 

Logi aukcji Allegro

Logi aukcji dostępne są dla modułu Allegro. W dziale Allegro → Ustawienia → Logi aukcji znajduje się tabela, która zawiera informacje o przebiegu kilku synchronizatorów:

 • Log "Pobieranie informacji o zakończonych aukcjach" informuje, które aukcje zostały zakończone ( oraz dla których aukcji podjęto próbę wznowienia)
 • Log "Automatyczne wznawianie zakończonych aukcji" informuje, które aukcje zostały automatycznie wznowione ( aukcje te muszą mieć włączoną opcję automatycznego wznawiania)
 • Log "Łączenie w warianty" opisuje przebieg procesu łączącego aukcje w warianty po wystawieniu aukcji

 


Popularne błędy

 • "Zakończono z błędem: Niepoprawna ilość do wystawienia (ilość w magazynie)" –  wskazuje na blokadę wystawiania aukcji, ze względu na brak informacji o ilości produktów na magazynie. Ma to związek z ustawieniami w dziale Allegro →  Ustawienia →  Obliczanie ilości do wystawienia. Rozwiązaniem może być zmiana tych ustawień lub powiązanie aukcji z produktem z magazynu i wystawienie maksymalnie takiej ilości produktu, jaka znajduje się w magazynie.
 • "Przypisany do tej aukcji produkt nie istnieje w magazynie" –  jeżeli przy wystawianiu aukcji niepowiązanej z produktem z magazynu, zdecydujesz się na zmianę szablonu, to system nie może odnaleźć danych, na podstawie których nowy szablon ma zostać wystawiony. Rozwiązaniem jest tu skopiowanie aukcji z zachowaniem ustawień domyślnych (widocznych po wybraniu przycisku "Pokaż dodatkowe ustawienia") bądź powiązanie aukcji z produktem z magazynu.


FAQ

Dlaczego aukcje wznawiają się z ilością 1000 sztuk, choć nie mam tyle na magazynie?

Nie skonfigurowałeś ustawień ilości przy ponownym wystawianiu. Przejdź do działu Allegro/eBay > Ustawienia > Obliczanie ilości do wystawienia > Ilość przy ponownym wystawianiu i określ w jaki sposób ma być ustalana ilość przedmiotów przy ponownym wystawieniu.

Czy aukcje promowane Allegro można automatycznie wznawiać bez promowania?

Nie, przy wznawianiu aukcji Allegro BaseLinker nie zmienia opcji wyróżnienia. Dlatego też promowanie należy wyłączyć przed wznowieniem aukcji.

 

Aby zmienić opcje wyróżnienia dla aukcji trwającej lub zakończonej, należy wykonać dla niej operację Zarządzanie aukcjami  → Operacje  → Konfigurator  → Zmień opcje dodatkowe.

 

Można również ustawić określoną datę wykonania takiej operacji:

 

 

Natomiast należy pamiętać, że nie gwarantujemy wykonania operacji o określonym czasie. Zmiany mogą zostać wprowadzone z opóźnieniem. Przy zmianie dużej ilości aukcji samo wysłanie zmian do marketplace może zająć wiele godzin.

Przez ile w systemie przechowywane są zakończone aukcje?

Zakończone aukcje dostępne są w zakładce „Zakończone" przez 60 dni po zakończeniu (90 dni w przypadku włączonego automatycznego wznawiania aukcji).

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy