By dokonać cesji konta, należy zmienić dane firmy w dziale  Moje konto → Dane do faktury. Zmiana danych wiąże się z koniecznością ponownej akceptacji regulaminu (ponownego zawarcia umowy).

 

W dziale Profile pracowników można zmienić login do BaseLinkera.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy