Aby nadawać przesyłki DPD, należy do systemu BaseLinker podłączyć konto kuriera lub konto brokera oferującego taką usługę. Dokładne informacje znajdują się na stronie Integracje kurierskie.

 

W systemie BaseLinker nie ma ograniczeń, ile kont DPD zintegrujesz – to samo konto możesz podłączyć kilka razy, ustawiając np. inny adres nadawczy. Integracja DPD wybierana jest na podstawie kraju nadawcy – jeżeli masz umowę z polskim DPD i wysyłasz przesyłki z Polski, wybierasz DPD.pl, jeżeli powyższe odbywa się w Niemczech, to DPD.de i adekwatnie dla innych krajów.

 

Stworzenie przesyłki oznacza wygenerowanie listu przewozowego w systemie kuriera. Jest on dostępny do wglądu z poziomu karty zamówienia. Kolejno – wygenerowaną etykietę należy wydrukować, nakleić na przesyłkę i zamówić kuriera po odbiór paczek.

Zamówienia odbioru możesz dokonać za pomocą przycisku Zamów kuriera w ustawieniach integracji DPD. Jeśli masz ustawiony stały podjazd, wtedy nie ma konieczności korzystania z tej opcji za każdym razem.

 

Śledzenie i aktualizacja statusów

Aby możliwe było śledzenie statusów przesyłek DPD, należy skontaktować się z obsługą DPD w celu przydzielenia dla konta dostępu do DPDinfoservices. Następnie uzyskany FID DPDInfoServices należy podać  w odpowiednim polu w ustawieniach integracji DPD.

 

Jeżeli śledzenie statusów nie działa, upewnij się że:

 

  • w ustawieniach integracji podany jest FID DPDInfoServices otrzymany od DPD,
  • usługi DPDInfoServices oraz Statusy są uruchomione po stronie DPD,
  • nie korzystasz z integracji DPD na innym koncie BaseLinkera, lub innej aplikacji pobierającej statusy z DPD.

 

Opcja synchronizacji statusów u kuriera, nie działa dla przesyłek dodanych do Baselinkera ręcznie. (Wygenerowanych poza systemem Baselinker).

 

Wymiary i wagi paczek

W panelu ustawień konta DPD, ustawić można Stałą wagę paczki. Jeżeli wartość tego pola będzie większa od zera, każda nadana paczka będzie z taką wagą paczki, niezależnie od ustawień na formularzu. Parametr ten można ustawić np. w przypadku, kiedy kurier nie uzależnia opłaty za przesyłkę od jej wagi.

Jeżeli w zamówieniu dla produktu przypisana jest waga, wartość ta automatycznie uzupełniona zostanie dla utworzonej przesyłki.

 

Jeżeli na etykiecie drukuje się inna waga paczki, niż ta którą wpisałeś w formularzu podczas nadawania przesyłki na karcie zamówienia (lub wygenerowana automatyczną akcją), najprawdopodobniej spowodowane jest to wyżej wymienioną funkcjonalnością. Sprawdź ustawienia dla pola Stała waga paczki.

 

Wymiary dla przesyłek generowanych przez Baselinker, ustawić możesz:

  • w ustawieniach integracji dla danego konta DPD (domyślne wymiary przesyłek),
  • uzupełniać ręcznie na karcie zamówienia podczas nadawania paczki,
  • poprzez automatyczne akcje.

 

Usługa paletowa dostępna jest dla paczek w przedziale od 31,5 kg do 700 kg, przy czym każda przesyłka powyżej 50 kg jest już uznawana jako przesyłka paletowa i powinna być w taki sposób nadana.

 

Usługi dodatkowe i Zlecenie odbioru

Generując etykietę w BaseLinkerze, można skorzystać z szeregu usług dodatkowych dla naszej przesyłki.

 

 

Usługę zlecenia odbioru przesyłki znaleźć można w formularzu tworzenia paczki, pod nazwą Usługa 'Zlecenie odbioru' (kraj/zagranica). Po wybraniu tej opcji, do naszego klienta przyjedzie kurier z własną etykietą. Usługa ta wykorzystywana jest np. kiedy to mamy do odebrania od kupującego przedmiot na reklamację/zwrot, lub odbiór omyłkowo nadanej pozycji w zamówieniu. Kurier pojawia się pod adresem z sekcji  "Adres dostawy" i stamtąd odbiera przesyłkę.

 

Pamiętaj, że nie ma możliwości anulowania z poziomu Baselinkera, usługi Zlecenia Odbioru. W momencie stworzenia takiej przesyłki, DPD rozpoczyna wewnętrzne procesy związane z zamówioną usługą i będąca w trakcie realizacji, nie może być anulowana. Usunięcie z karty zamówienia etykiety – nie anuluje zlecenia w systemie DPD.

 

Podpaczki

Z poziomu BaseLinkera istnieje możliwość wygenerowania kilku paczek dla jednego zamówienia. Jest to rozwiązanie m.in. wykorzystywane przy zamówieniach z produktami wielkogabarytowymi.

Czynność tę można wykonać poprzez wykorzystanie opcje Kolejna podpaczka w formularzu tworzenia przesyłki, lub zdefiniować automatyczną akcją.

 

Automatyczne zamawianie kuriera

W ustawieniach integracji DPD (Integracje → Konto kuriera/Ustawienia w tabeli poniżej diagramu) pomiędzy sekcjami Utworzone przesyłki oraz Zamawianie kuriera dostępny jest niebieski przycisk Automatyczne zamawianie kurieraPo jego kliknięciu zobaczysz przycisk + Dodaj automat oraz listę utworzonych już automatów.

Funkcjonalność umożliwia skonfigurowanie wytycznych, na podstawie których codziennie o wybranej godzinie system będzie automatycznie uruchamiał proces zamawiania podjazdu kuriera, zgodnie ze zdefiniowanymi przez Ciebie ustawieniami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcjonalności oraz instrukcję jej konfiguracji znajdziesz w naszym artykule Automatyczne zamawianie kuriera.

 

Błędy przy nadawaniu paczek

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API DPD przy generowaniu przesyłek.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 DUPLICATED_PACKAGE_SEARCH_KEY W ustawieniach integracji DPD należy wybrać taką wartość pola 'Numer referencyjny', żeby wartość nie była pusta, ale też nie powtarzała się za każdym razem. DPD nie zezwala na nadanie dwóch paczek z takim samym numerem referencyjnym, lub bez podania żadnej wartości.
2 [INCORRECT_DATA] INCORRECT_RECEIVER_POSTAL_CODE Kod pocztowy odbiorcy jest błędny. Weryfikacja poprawności podanych danych dostawy odbywa się po stronie kuriera, a nie w BaseLinkerze (kody pocztowe weryfikowane są po stronie DPD). Należy sprawdzić poprawność kodu pocztowego, lub kraju.
3 [INCORRECT_DATA] INCORRECT_SENDER_POSTAL_CODE Niepoprawny format kodu pocztowego nadawcy.
4 [INCORRECT_DATA] ERROR_SERVICE_TYPE_INCORRECT Z integracji DPD można korzystać, jeżeli adres nadawcy znajduje się w Polsce. Jeżeli przesyłki nadawane są z innego kraju, należy wybrać właściwą integrację DPD (np. DPD.uk) w zakładce Integracje.
5 Login failed for login: /login/ with status: INCORRECT_LOGIN_OR_PASSWORD Proszę upewnić się, że hasło zostało wpisane poprawnie, gdyż komunikat pochodzi bezpośrednio z systemu kuriera. W razie problemów należy skontaktować się ze swoim opiekunem DPD.

 

FAQ

Jakie adresy podawać w integracji z DPD?

Adres podawany w ustawieniach integracji będzie zarówno adresem nadawcy na etykiecie, jak i adresem podjazdu kuriera. Należy tym samym, dostosować to do własnego modelu sprzedaży.

Nie nadało mi przesyłki DPD SMART, dlaczego?

Allegro definiuje przesyłki SMART po specjalnym adresie e-mail. Jeżeli FOD z Allegro został pobrany później niż wygenerowana etykieta (lub niepobrany wcale/niepełny), nie zostanie to poprawnie zweryfikowane jako paczka SMART.

 

Prosimy pamiętać, aby przesyłki zawsze były nadawane po otrzymaniu formularza dostawy z Allegro.

Jak nadać paczkę do punktu odbioru DPD Pickup?

Podczas tworzenia przesyłki należy uzupełnić pola w sekcji "Odbiór w punkcie" na karcie zamówienia. W polu "Nazwa" trzeba podać prawidłowy kod punktu DPD Pickup.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy