Powrót do Pomocy

Etykiety i inne dokumenty

Etykiety

Wszystkie etykiety są dostarczane przez API kuriera, BaseLinker nie ma wpływu na ich wygląd (wyjątkiem jest tu jedynie etykieta dla przesyłek nierejestrowanych).

 

Przy czym część kurierów umożliwia wybór formatu etykiety lub umieszczenie na etykiecie dodatkowych informacji (takich jak uwagi czy numer referencyjny).

 

W przypadku większości integracji etykiety są pobierane z systemu kuriera (nie są przechowywane w panelu BaseLinker). Dlatego też, jeżeli dany przewoźnik wprowadził do przesyłki zmiany (np. zweryfikował gabaryt przesyłki), to będą one widoczne na świeżo pobranej etykiecie.

 

Wygląd etykiety

Jeżeli dany kurier pozwala na wprowadzenie zmian w wyglądzie etykiety, to opcje takie dostępne są w ustawieniach modułu danego przewoźnika:

  • w dziale Integracje → Konto kuriera → Ustawienia → Konta w systemie kuriera (połączenie API) →  Edycja konta
  • w dziale Integracje → Konto kuriera → Ustawienia → Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków
Własny opis

Pola Opis zawartości oraz Numer referencyjny zawierają opcję Własny opis. 

 

 

W tym miejscu można stworzyć własny opis, korzystając z dostępnych tagów.

 

 

Etykiety zwrotne

W przypadku wybranych przewoźników można również utworzyć etykiety zwrotne. Opcja taka dostępna jest z poziomu Karty zamówienia.

 

 

Przesyłki nierejestrowane

Etykieta dla przesyłek nierejestrowanych generowana jest w panelu BaseLinker. Należy w tym celu utworzyć w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty odpowiedni szablon wydruku.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wydruki i eksporty.

 

Możesz też wykorzystać w tym celu domyślny szablon 🙂

 

 

Jeżeli wybierzesz domyślny szablon, koniecznie uzupełnij też dane nadawcy.

 

 

Następnie ustaw etykietę w dziale Integracje → Poczta Polska → Ustawienia → Konta w systemie kuriera (połączenie API) →  Edycja konta → Wzór etykiety przesyłki nierejestowanej.

 

Protokół przekazania

Protokół przekazania stanowi potwierdzenie oddania kurierowi jednej lub więcej paczek. Taki dokument należy wydrukować i przekazać do podpisania kurierowi w momencie, gdy odbiera od nas paczki. Większość dostępnych w panelu integracji kurierskich pozwala na generowanie takiego dokumentu bezpośrednio w systemie BaseLinker. Protokół można wydrukować  z poziomu listy zamówień.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Nadawanie paczek 

 

Inne dokumenty

W integracji z Pocztą Polską dostępna jest również Książka nadawcza. Dodatkowo w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty można stworzyć własne etykiety i protokoły.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wydruki i eksporty.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy