Powiązanie aukcji z produktami z magazynu

Każda aukcja powinna być powiązana z produktem z magazynu. Może to być magazyn podłączonego sklepu internetowego, hurtownia lub magazyn BaseLinker.

 

Brak powiązania blokuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

 • synchronizacja
  • stanu magazynowego – zakup na aukcji zmniejszy stan magazynowy,
  • stanów na aukcji/w ofercie – zmiana stanu w magazynie zmieni stan na aukcji/w ofercie.
  • cen na aukcjach – zmiana ceny w magazynie zmieni cenę na aukcji/w ofercie.
 • aktualizacja danych o produkcie na aukcji –  np. aktualizacja zdjęć, opisu produktu itp. zgodnie z danymi produktu w magazynie.
 • w przypadku niektórych sklepów – poprawne przekazanie zamówienia do sklepu – zamówienia złożone na danej aukcji/w ofercie zawierają numer ID, EAN, SKU, VAT oraz wagę produktu – dane te są pobierane z powiązanego z daną aukcją/ofertą produktu z magazynu.

 

Tworzenie powiązań

Gdy wystawiasz aukcje i oferty w panelu BaseLinker, to powiązania tworzą się automatycznie. 

 

Natomiast aukcje/oferty wystawione poza systemem BaseLinker (np. bezpośrednio przez stronę Allegro) należy zaimportować w dziale Allegro / eBay / pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji, a następnie powiązać z produktami z wybranego magazynu.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Import aukcji i produktów.

 

W każdej chwili możesz zmienić istniejące powiązania i np. powiązać wybraną aukcję z innym produktem z tego samego magazynu lub z  produktem z innego magazynu.

 

Ręczne tworzenie powiązań

Aby powiązać aukcje/oferty, przejdź do działu Allegro/eBay/pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami, zaznacz aukcje i wybierz Operacje → Powiąż z produktami z magazynu.

 

 

Następnie wybierz magazyn, którego produkty chcesz powiązać z aukcjami i kliknij Wykonaj.

 

 

Na ekranie Powiązywanie produktów dla każdej aukcji podaj identyfikator związanego z nią produktu. Jeśli aukcja dotyczy wariantu produktu z magazynu, podaj ID produktu głównego oraz dodatkowo numer ID wariantu.

 

 

Dodatkowe opcje

Dodatkowo możesz skorzystać z następujących  opcji:

 

 • Włącz podpowiedzi produktów

Przy każdej aukcji pojawi się wyszukiwarka. Dzięki temu możesz wpisać nazwę produktu, z którym chcesz powiązać daną aukcję/ofertę.

 

 

 

 • Dopasuj automatycznie

System automatycznie dopasuje nr ID produktu głównego na podstawie numeru EAN, SKU lub po nazwie (w takim wypadku EAN, SKU lub nazwa muszą być unikatowe).

 

 

 • Wczytaj powiązania z pliku 

Jeżeli produkt posiada warianty, najwygodniej jest wczytać powiązania z pliku CSV.

 

Wymagany jest plik CSV z liniami w następującym formacie: „Nr aukcji;ID produktu;ID wariantu”. Dane powinny być oddzielone średnikami, nie powinny zawierać dodatkowych znaków (takich jak np. cudzysłów czy przecinek), które nie są ujęte w ID produktu/ID wariantu. Jeżeli tworzysz powiązania produktów bez wariantów, to w kolumnie „ID wariantu” pozostaw puste wartości ( w takim wypadku plik nadal musi posiadać 3 kolumny).

 

W tym wypadku nie jest możliwe powiązanie aukcji z produktami na podstawie numeru SKU lub EAN.

 

Możliwe jest również pobranie pliku z aktualnymi powiązaniami.

 

 

Automatyczne tworzenie powiązań

BaseLinker może automatycznie utworzyć powiązania aukcji i ofert z produktami w magazynie w następujących sytuacjach:

 

1. Przy imporcie aukcji i ofert z włączoną opcją tworzenia nowych produktów w magazynie BaseLinker

 

Jeśli nie posiadasz sklepu internetowego, możesz skorzystać z opcji utworzenia produktów w magazynie BaseLinkera podczas importu trwających aukcji do BaseLinkera. Będziesz mógł wtedy zarządzać swoim asortymentem z poziomu BaseLinkera. Magazyn BaseLinkera będzie stanowił centrum zarządzania Twoimi produktami.

 

W tym wypadku w polu Utwórz produkty w magazynie należy wybrać Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami. Wówczas zaimportowane aukcje zostaną automatycznie powiązane z utworzonymi na ich podstawie produktami.

 

Jeżeli wykonasz import aukcji z włączoną opcją tworzenia na ich podstawie nowych produktów w magazynie BaseLinker, a aukcje te już znajdują się w dziale Zarządzanie aukcjami i są powiązane z wybranym magazynem (np. magazynem sklepu internetowego), to taki import nie usunie istniejących powiązań. W efekcie w magazynie BaseLinker powstaną nowe produkty, natomiast istniejące aukcje pozostaną powiązane z produktami z magazynu sklepu.

 

2. Przy imporcie ofert z włączoną opcją automatycznego tworzenia powiązań

 

W przypadku niektórych modułów marketplace (Ceneo, Arena, eMAG) możliwe jest automatyczne tworzenie powiązań przy imporcie.

 

 

 

 

Błędne powiązanie

Poprzez Zarządzanie aukcjami →  Wyszukiwanie zaawansowane →  Ostrzeżenie można odszukać m.in. aukcje niepowiązane z produktami z magazynu oraz aukcje powiązane z nieistniejącymi produktami z magazynu.

 

Aukcja niepowiązana z produktem z magazynu

 

 

Jeżeli aukcja nie jest powiązana z żadnym produktem, to system wskazuje na powiązanie z produktem o numerze ID 0, a ponadto aukcja taka oznaczona jest ikoną rozłączonych magnesów w kolumnie Informacje.

 

 

 

Przypisany produkt nie istnieje w magazynie

Aukcja pozostanie powiązana z nieistniejącym produktem w przypadku gdy:

 • po utworzeniu powiązania produkt usunięto z magazynu,
 • usunięto (odłączono od systemu BaseLinker) magazyn zawierający produkt, z którym powiązana jest dana aukcja,
 • produkt w magazynie zmienił ID,

 

Jeżeli dla danego konta marketplace włączono moduł synchronizacji stanów lub moduł synchronizacji cen i dla danej aukcji nie wyłączono tej synchronizacji, to automat w określonych odstępach aktualizuje aukcje/ oferty i tym samym sprawdza poprawność powiązania.

 

Jeżeli moduł synchronizacji nie znajdzie w magazynie produktu, z którym Twoja aukcja jest powiązana, oznaczy tą aukcję ikoną błędnego powiązania „produkt nie istnieje w magazynie”  w kolumnie Informacje.

 

 

 

Zwróć uwagę na to, iż filtr ten nadaje aukcjom odpowiednie oznaczenie, jeżeli przez kilka kolejnych synchronizacji nie odnajdzie w magazynie powiązanego z aukcją produktu.

 

Informacje te będą również widoczne w logach synchronizacji.

 

 

 

Jeżeli natomiast moduł synchronizacji stanów i cen jest wyłączony, to brak powiązania ujawni się np. przy aktualizacji opisu zgodnie z danymi produktu ( Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)).

 

Sklep usunięty, hurtownia usunięta

Jeżeli odłączony został magazyn sklepu (lub magazyn hurtowni), to w sekcji Zarządzanie aukcjami / oferta widoczny będzie komunikat 'Sklep usunięty’ lub 'Hurtownia usunięta’.

 

 

W takim wypadku należy podłączyć magazyn, a następnie ponownie powiązać oferty z produktami (niepowiązane oferty można odszukać za pomocą filtra  „Ostrzeżenie” – „Aukcja niepowiązana z produktem z magazynu”).