Powrót do Pomocy

Powiązanie aukcji z produktami z magazynu

Każda aukcja powinna być powiązana z produktem z magazynu. Może to być magazyn podłączonego sklepu internetowego, hurtownia lub magazyn BaseLinkera.

 

 

Brak powiązania blokuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

 • synchronizacja:
  • stanu magazynowego – zakup na aukcji zmniejszy stan magazynowy,
  • stanów na aukcji/w ofercie – zmiana stanu w magazynie zmieni stan na aukcji/w ofercie,
  • cen na aukcjach – zmiana ceny w magazynie zmieni cenę na aukcji/w ofercie;
 • aktualizacja danych o produkcie na aukcji –  np. aktualizacja zdjęć, opisu produktu itp. zgodnie z danymi produktu w magazynie;
 • w przypadku niektórych sklepów – poprawne przekazanie zamówienia do sklepu – zamówienia złożone na danej aukcji/w ofercie zawierają numer ID, EAN, SKU, VAT oraz wagę produktu – dane te są pobierane z powiązanego z daną aukcją/ofertą produktu z magazynu.

 

Tworzenie powiązań

Gdy wystawiasz aukcje i oferty za pomocą BaseLinkera, to powiązania tworzą się automatycznie. 

 

Natomiast aukcje/oferty wystawione poza systemem (np. bezpośrednio przez stronę Allegro) należy zaimportować w sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Import aukcji/ofert, a następnie powiązać z produktami z wybranego magazynu.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Import aukcji i produktów.

 

W każdej chwili możesz zmienić istniejące powiązania i np. powiązać wybraną aukcję z innym produktem z tego samego magazynu lub z  produktem z innego magazynu.

 

Ręczne tworzenie powiązań

Aby powiązać aukcje/oferty, przejdź do sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami, zaznacz aukcje i wybierz Operacje → Powiąż z produktami z magazynu.

 

powiaz-aukcje-oferty-z-produktami-z-magazynu

 

Następnie wybierz magazyn, z którym chcesz powiązać aukcje/oferty i kliknij Wykonaj.wybierz-magazyn-z-ktorym-powiazac-aukcje-oferty

 

 

 

Na ekranie Powiązywanie produktów dla każdej aukcji/oferty podaj ID odpowiadającego produktu. Jeśli aukcja/oferta dotyczy wariantu produktu z magazynu, podaj ID produktu głównego oraz dodatkowo numer ID wariantu.

 

powiazywanie-ofert-z-produktami-w-magazynie

 

Dodatkowe opcje

Dodatkowo możesz skorzystać z następujących  opcji:

 • Włącz podpowiedzi produktów

Przy każdej aukcji pojawi się wyszukiwarka. Dzięki temu możesz wpisać nazwę produktu, z którym chcesz powiązać daną aukcję/ofertę.

 • Dopasuj automatycznie

System automatycznie dopasuje nr ID produktu głównego na podstawie numeru EAN, SKU lub po nazwie (w takim wypadku EAN, SKU lub nazwa muszą być unikatowe).

 

automatyczne-dopasowywanie-powiazan-w-baselinkerze

 

 • Wczytaj powiązania z pliku 

Jeżeli produkt posiada warianty, najwygodniej jest wczytać powiązania z pliku CSV.

 

Wymagany jest plik CSV z liniami w następującym formacie: "Nr aukcji;ID produktu;ID wariantu". Dane powinny być oddzielone średnikami, nie powinny zawierać dodatkowych znaków (takich jak np. cudzysłów czy przecinek), które nie są ujęte w ID produktu/ID wariantu. Jeżeli tworzysz powiązania produktów bez wariantów, to w kolumnie "ID wariantu" pozostaw puste wartości (w takim wypadku plik nadal musi posiadać 3 kolumny).

 

W tym przypadku nie jest możliwe powiązanie aukcji z produktami na podstawie numeru SKU lub EAN.

 

Możliwe jest również pobranie pliku z aktualnymi powiązaniami.

 

 

Automatyczne tworzenie powiązań

BaseLinker może automatycznie utworzyć powiązania aukcji i ofert z produktami w magazynie w następujących sytuacjach:

 

1. Przy imporcie aukcji i ofert z włączoną opcją tworzenia nowych produktów w magazynie BaseLinkera

 

Jeśli nie posiadasz sklepu internetowego, możesz skorzystać z opcji utworzenia produktów w magazynie BaseLinkera podczas importu trwających aukcji do BaseLinkera. Będziesz mógł wtedy zarządzać swoim asortymentem z poziomu BaseLinkera. Magazyn BaseLinkera będzie stanowił centrum zarządzania Twoimi produktami.

 

W tym wypadku w polu Utwórz produkty w magazynie należy wybrać Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami. Wówczas zaimportowane aukcje zostaną automatycznie powiązane z utworzonymi na ich podstawie produktami.

 

Aby produkt mógł zostać utworzony na podstawie importu, oferta nie może obecnie posiadać powiązań z produktem. Dodatkowo BaseLinker tworzy produkty w magazynie na podstawie importu aukcji, tylko jeżeli w magazynie nie ma obecnie produktu utworzonego na podstawie tej oferty.

 

2. Przy imporcie ofert z włączoną opcją automatycznego tworzenia powiązań

 

W przypadku niektórych modułów marketplace (Ceneo, Arena, eMAG) możliwe jest automatyczne tworzenie powiązań przy imporcie.

automatycznie-powiaz-oferty-z-produktami-przy-imporcie

Odświeżanie powiązań

Czasami może pojawić się potrzeba odświeżenia istniejących już powiązań, które są prawidłowe (na przykład gdy wystąpi błąd w synchronizacji stanu i w tabeeli w zarządzaniu aukcjami/ofertami w kolumnie Ilość dostępna w magazynie widoczna będzie inna liczba produktów niż na aukcji/w ofercie).

 

W takim przypadku należy ponownie zapisać aktualne powiązania. Zrobisz to masowo za pomocą Operacji → Powiąż z produktami z magazynu. Po przejściu do ekranu powiązywania, jeżeli ID produktów są prawidłowe, wystarczy, że klikniesz Zapisz powiązania.

 

W przypadku niektórych marketplace możliwe jest również odświeżenie danych pojedynczej aukcji/oferty na podstawie magazynu przechodząc do jej edycji (ikona ołówka na liście aukcji/ofert). W zakładce Powiązanie kliknij niebieski przycisk Odśwież dane z magazynu.

 

odswiezanie-danych-z-magazynu-dla-pojedynczej-oferty

 

Błędne powiązanie

Poprzez Zarządzanie aukcjami/ofertami →  Wyszukiwanie zaawansowane →  Ostrzeżenie możesz odszukać m.in. aukcje/oferty niepowiązane z produktami z magazynu oraz powiązane z nieistniejącymi produktami z magazynu.

 

Aukcje/oferty niepowiązane z produktami z magazynu

Jeżeli aukcja nie jest powiązana z żadnym produktem, to system wskazuje na powiązanie z produktem o numerze ID 0, a ponadto aukcja taka oznaczona jest ikoną rozłączonych magnesów w kolumnie Informacje.

 

aukcje-niepowiazane-z-produktami-z-magazynu

 

Przypisany produkt nie istnieje w magazynie

Aukcja/oferta pozostanie powiązana z nieistniejącym produktem w przypadku, gdy:

 • po utworzeniu powiązania produkt usunięto z magazynu,
 • usunięto (odłączono od systemu BaseLinker) magazyn zawierający produkt, z którym powiązana jest dana aukcja/oferta,
 • produkt w magazynie zmienił ID.

 

Jeżeli dla danego konta marketplace włączono moduł synchronizacji stanów lub moduł synchronizacji cen i dla danej aukcji/oferty nie wyłączono tej synchronizacji, to automat w określonych odstępach aktualizuje aukcje/oferty i tym samym sprawdza poprawność powiązania.

 

Jeżeli moduł synchronizacji nie znajdzie w magazynie produktu, z którym Twoja aukcja/oferta jest powiązana, oznaczy tę aukcję/ofertę ikoną błędnego powiązania (Produkt nie istnieje w magazynie) w kolumnie Informacje.

 

Filtr ten nadaje aukcjom/ofertom odpowiednie oznaczenie, jeżeli przez kilka kolejnych synchronizacji nie odnajdzie w magazynie powiązanego z aukcją/ofertą produktu.

 

Informacje te będą również widoczne w logach synchronizacji.

 

 

 

Jeżeli natomiast moduł synchronizacji stanów i cen jest wyłączony, to brak powiązania ujawni się np. przy próbie aktualizacji danych w ofercie na podstawie magazynu za pomocą odpowiedniej operacji.

 

Sklep usunięty, hurtownia usunięta

Jeżeli odłączony został magazyn sklepu (lub magazyn hurtowni), to w sekcji Zarządzanie aukcjami/ofertami widoczny będzie komunikat Sklep usunięty lub Hurtownia usunięta.

 

 

W takim wypadku należy podłączyć magazyn, a następnie ponownie powiązać oferty z produktami (niepowiązane oferty można odszukać za pomocą filtra  Ostrzeżenie: Aukcja/oferta niepowiązana z produktami z magazynu).

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy