Domyślnie w systemie widoczne są tylko oferty wystawione z poziomu BaseLinkera. Import umożliwia pobranie tych wystawionych bezpośrednio na marketplace (np. jeszcze przed założeniem konta BaseLinker).

 

Import ofert umożliwia:

 • pobranie obecnie trwających ofert do zakładki Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać swoimi ofertami – aktualizować informacje o produktach w nich, a także synchronizować ceny i stany magazynowe na podstawie magazynu;
 • aktualizację niektórych informacji zapisanych przy ofertach w panelu BaseLinker (np. cena, stan);
 • stworzenie magazynu w BaseLinkerze na podstawie produktów sprzedawanych w ofertach na marketplace.

Każda oferta powinna być powiązana z produktem z magazynu (sklepu, BaseLinkera lub hurtowni). Bez powiązania nie jest możliwa synchronizacja stanów i cen ani aktualizacja ofert.

 

Import aukcji

Aby wykonać import, przejdź do sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Import aukcji/ofert

allegro-import-aukcji-do-baselinkera

i uzupełnij następujące pola:

 • konto, z którego mają zostać pobrane aukcje/oferty;
 • numery aukcji/ID ofert do pobrania – jeżeli chcesz zaimportować jedynie wybrane oferty w tym miejscu podaj ich numery (oddzielone przecinkiem). Pozostaw pole puste, aby pobrać wszystkie;

Domyślnie oferty zakończone są pomijane. Aby zaimportować taką ofertę należy w ustawieniach importu podać jej numer.

 • stawka VAT (przypisana do ofert i produktów) – domyślnie pobrana zostanie stawka VAT ustawiona w ofercie w marketplace. Jeżeli oferta nie posiada stawki VAT, przypisana zostanie podana wartość. Jest ona stosowana tylko w sytuacji, gdy import ofert ma utworzyć nowe produkty w magazynie BaseLinkera oraz w przypadku nowych ofert (których nie ma jeszcze w systemie). Jeżeli jednak wykonasz sam import ofert, a następnie powiążesz je z produktami z magazynu – stawka VAT oferty zostanie nadpisana stawką przypisaną do produktu w magazynie;
 • pobierz oferty do działu 'Zarządzanie ofertami':
  • tak, pobierz oferty – dotyczy tylko nowych (niedostępnych w systemie) ofert,
  • tak, pobierz oferty i zaktualizuj poprzednio pobrane oferty – zmiany wykonywane bezpośrednio po stronie marketplace nie są automatycznie pobierane do systemu, jednak za pomocą tej opcji możesz zaktualizować niektóre informacje o ofercie,
  • nie zapisuj ofert;
 • powiązanie zaimportowanych aukcji z szablonem aukcji (tylko Allegro i eBay) możesz wybrać, który z dostępnych szablonów ofert ma zostać przypisany;
 • powiązanie z cennikiem wysyłek (tylko Allegro i eBay) wybierz, czy w systemie mają zostać utworzone nowe cenniki wysyłek na podstawie przypisanych do ofert po stronie marketplace, czy przypisać do ofert dostępny już w BaseLinkerze cennik;
 • utwórz produkty w magazynie:
  • nie – aukcje zostaną później połączone ręcznie z produktami z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera  tym wypadku powiązania należy później utworzyć ręcznie. Instrukcję znajdziesz w artykule Powiązanie ofert z produktami z magazynu;
  • tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami po wybraniu tej opcji system utworzy na podstawie zaimportowanych ofert nowe produkty w magazynie BaseLinker. Wówczas powiązania utworzą się automatycznie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Import ofert marketplace z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinkera;
  • tak – utwórz produkty w magazynie mimo obecnych powiązań. Produkty zostaną utworzone, jeżeli aukcja nie jest jeszcze powiązana z produktem w magazynie BaseLinkera (tylko Allegro) w przypadku tej opcji produkty mogą zostać utworzone w BaseLinkerze nawet jeśli oferty są już w systemie powiązane z magazynem zewnętrznym;
 • automatycznie powiąż oferty (wybrane marketplace) – importowane oferty mogą automatycznie zostać powiązane z wybranym magazynem. Dopasowanie może odbywać się po EAN, SKU i/lub nazwie.

 

Gdy skonfigurujesz już wszystkie ustawienia Uruchom import za pomocą niebieskiego przycisku na dole formularza.

 

W tabeli poniżej znajdziesz listę importów z ostatnich 30 dni wraz z informacją o ich statusie.

baselinker-lista-importow-aukcji

 

 

Ważne informacje dotyczące importu ofert:

 • Import można wykonywać wielokrotnie bez ryzyka zdublowania się ofert lub produktów. Zwróć jednak uwagę na to, że jeżeli posiadasz kilka ofert tego samego produktu to w przypadku importu z opcją tworzenia produktów w magazynie na podstawie każdej z nich powstanie osobny produkt w katalogu.
 • Ponowny import może zaktualizować pewne informacje dotyczące ofert w panelu BaseLinker, natomiast nie aktualizuje produktów w katalogu. Możesz ewentualnie usunąć produkt w magazynie BaseLiner i wykonać ponowny import z opcją tworzenia nowego produktu.
 • Import wykonywany jest w tle. Przy dużej liczbie ofert może potrwać dłużej, natomiast możesz w tym czasie korzystać z systemu w normalny sposób. 🙂
 • Mechanizm importu ofert Ceneo opisany jest w osobnym artykule Wystawianie i zarządzanie ofertami Ceneo – Import ofert.

 

Import z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinker

Jeśli chcesz korzystać z magazynu BaseLinkera, produkty w nim możesz utworzyć między innymi na podstawie ofert z marketplace. W tym celu wykonaj import takich ofert, korzystając z opcji Utwórz produkty w magazynie: 'Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami'.

Proces ten został szczegółowo opisany w artykule Import ofert marketplace z opcją utworzenia produktów w magazynie BaseLinkera.

 

Aktualizacja ofert w systemie na podstawie importu

BaseLinker domyślnie nie pobiera zmian wprowadzonych na koncie marketplace. W związku z tym wszelkie zmiany w ofertach należy wprowadzać bezpośrednio w panelu BaseLinkera.

 

Import ofert z opcją Tak, pobierz aukcje/oferty i zaktualizuj poprzednio pobrane aukcje/oferty pozwoli jednak na aktualizację niektórych informacji zapisanych przy ofercie w panelu BaseLinkera zgodnie ze zmianami wprowadzonymi bezpośrednio na koncie marketplace:

 • data rozpoczęcia i zakończenia oferty – jeżeli oferta została wznowiona poza systemem, to może zmienić w panelu BaseLinkera status z 'zakończona' na 'trwająca';
 • tytuł aukcji;
 • SKU (tylko Allegro) BaseLinker pobierze sygnaturę z Allegro tylko jeżeli w systemie przy aukcji pole SKU jest puste (w innym przypadku import nie nadpisze istniejącego SKU);
 • kategoria;
 • cennik wysyłki (tylko Allegro);
 • cena – należy jednak pamiętać, że włączony moduł synchronizacji cen zawsze zmieni cenę na aukcji na zgodną z ceną produktu w magazynie;
 • stan.

 

W przypadku marketplace Amazon pobieranie ofert z opcją aktualizacji nie jest możliwe. Podstawowa opcja 'Tak, pobierz oferty' zaktualizuje ceny i stany widocznych już w systemie ofert.

 

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu nie zalecamy korzystać z automatycznego wznawiania ofert po stronie marketplace (np. w przypadku Allegro).

 

wznawianie-aukcji-allegro

 

W dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Wyłącz/włącz wznawianie aukcji dostępna jest również opcja 'Wyłącz automatyczne wznawianie w Allegro dla zaznaczonych aukcji (wewnętrzny mechanizm Allegro)'.

 

Więcej na temat automatycznego wznawiania ofert przeczytasz w artykule Wznawianie ofert.

 

 


FAQ

Czy mogę na podstawie aukcji utworzyć produkty w magazynie sklepu?

Nie jest to możliwe. Można natomiast zaimportować aukcje z opcją utworzenia nowych produktów w Magazynie BaseLinker, a następnie wyeksportować Magazyn BaseLinker do pliku CSV.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy