Import aukcji i produktów

Domyślnie w systemie widoczne są tylko aukcje / oferty wystawione z poziomu BaseLinkera. Import umożliwia pobranie aukcji i ofert wystawionych bezpośrednio na Allegro i na innych platformach marketplace (np. jeszcze przed założeniem konta BaseLinker)

 

Import aukcji umożliwia:

 • Pobranie obecnie trwających aukcji (ofert) do zakładki Allegro / eBay / Amazon / pozostałe moduły marketplace → Zarządzanie aukcjami. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać swoimi aukcjami – aktualizować informacje o produktach na aukcjach Allegro i eBay, a także synchronizować ceny i stany magazynowe ze sklepem.
 • Stworzenie magazynu w BaseLinkerze, na podstawie produktów sprzedawanych na aukcjach.
 • Aktualizację pewnych informacji zapisanych przy aukcjach w panelu BaseLinker.

Każda aukcja powinna być powiązana z produktem: z magazynu sklepu lub z magazynu BaseLinkera. Bez powiązania nie jest możliwa synchronizacja stanów i cen, ani aktualizacja aukcji.

 

Dlatego też:

 • jeżeli posiadasz sklep internetowy, zaimportuj aukcje, a następnie powiąż je z produktami z magazynu sklepu,
 • jeżeli nie posiadasz sklepu, zaimportuj aukcje z włączoną opcją tworzenia na ich podstawie nowych produktów w magazynie BaseLinker (wówczas powiązania utworzą się automatycznie).

Pamiętaj, że aktualnie BaseLinker nie synchronizuje żadnych magazynów między sobą. Dlatego też jeśli posiadasz sklep internetowy, który zawiera te same produkty, które wystawiasz na aukcjach, nie pobieraj produktów do BaseLinkera.

 

Import aukcji

Aby wykonać import, przejdź do działu Allegro/eBay/pozostałe platformy marketplace → Zarządzanie aukcjami / ofertami → Import aukcji / ofert.

 

 

 

 

Następnie uzupełnij następujące pola:

 • Konto, z którego mają zostać pobrane oferty.
 • Stawka VAT (przypisana do aukcji i produktów). Domyślnie pobrana zostanie stawka VAT ustawiona na aukcji w Allegro. Jeżeli aukcja nie posiada stawki VAT, pobrana zostanie z poniższą wartością). Podana stawka jest stosowana tylko w sytuacji, gdy import aukcji ma tworzyć nowe produkty w magazynie BaseLinkera. Nowe prodykty są wtedy tworzone z podaną stawką. Jeżeli pobrane zostaną tylko oferty i następnie zostaną one powiązane z produktami z magazynu, wówczas stawka VAT dla danego produktu zostanie pobrana z magazynu.
 • Numer aukcji do pobrania – jeżeli chcesz zaimportować jedynie wybrane aukcje / oferty, w tym miejscu podaj ich numery (oddzielone przecinkiem). Pozostaw pole puste, aby ściągnąć wszystkie aukcje / oferty.

Domyślnie aukcje zakończone są pomijane. Aby zaimportować ponownie taką aukcję, należy w formularzu importu podać numer tej aukcji.

 

 • Pobierz oferty do działu „Zarządzanie aukcjami”.  Dostępne są opcje:
  • Tak, pobierz aukcje – podczas importu możesz automatycznie powiązać aukcje ze swoim szablonem aukcji, cennikami wysyłek. Umożliwi to wykorzystanie wskazanego cennika/szablonu przy automatycznym wznawianiu aukcji (lub ręcznym ponowieniu aukcji).
  • Tak, pobierz aukcje i zaktualizuj poprzednio pobrane aukcje.
  • Nie zapisuj aukcji.
 • Utwórz produkty w magazynie. Do wyboru są dwie opcje:
  • Nie – aukcje zostaną później połączone ręcznie z produktami z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera. W tym wypadku powiązania należy później utworzyć ręcznie. Po zakończeniu importu aukcji, przejdź do działu Allegro/eBay/Amazon → Zarządzanie aukcjami, zaznacz wszystkie pobrane aukcji i wybierz operację „Powiąż z produktami z magazynu”. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Ręczne tworzenie powiązań.
  • Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami. Po zaznaczeniu tej opcji system utworzy na podstawie zaimportowanych aukcji nowe produkty w magazynie BaseLinker. Wówczas powiązania utworzą się automatycznie. Szczegółowa instrukcja znajduje się w sekcji poniżej Import aukcji z opcją tworzenia produktów.

Na koniec wybierz niebieski przycisk Uruchom import 🙂

 

W tabeli poniżej znajdziesz listę importów z ostatnich 30 dni — wraz z informacją, czy import został zakończony poprawnie.

 

 

Zasady dotyczące importu aukcji i ofert:

 • Import można wykonywać wielokrotnie bez ryzyka zdublowania się aukcji lub produktów. Zwróć jednak uwagę na to, że jeżeli wystawiłeś te same produkty na kilku aukcjach, to na podstawie każdej z nich powstanie osobny produkt w magazynie.
 • Ponowny import może zaktualizować pewne informacje dotyczące aukcji w panelu BaseLinker, natomiast nie aktualizuje produktów w magazynie. Możesz ewentualnie usunąć produkt w magazynie BaseLiner i wykonać ponowny import z opcją tworzenia nowego produktu.
 • Import wykonywany jest w tle. Przy dużej liczbie aukcji import trwa nieco dłużej, natomiast możesz w tym czasie korzystać z systemu w normalny sposób 🙂
 • Mechanizm importu ofert Ceneo opisany jest w osobnym artykule Import ofert.

 

Import z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinker

Jeżeli chcesz utworzyć nowe produkty w magazynie BaseLinker na podstawie importu aukcji / ofert, w polu „Utwórz produkty w magazynie” wybierz opcję „Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami„.

 

 

Wówczas wyświetlą się dwa dodatkowe pola:

 • Kategoria w magazynie, do której mają zostać zaimportowane produkty. Podczas importu produktów, w Twoim przyszłym magazynie BaseLinker mogą zostać stworzone kategorie produktów, odpowiadające kategoriom Allegro/eBay/Amazon, w którym są wystawione aukcje. Możesz też wszystkie produkty zaimportować do jednej, wybranej kategorii.
 • Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu). Podczas importu produktów do magazynu BaseLinkera masz do wyboru dwie opcje:
  • pobieraj pełny opis aukcji – wówczas BaseLinker pobierze kod HTML całego szablonu, łącznie z opisem przedmiotu. W tym wypadku w ustawieniach  importu jako szablon aukcji (kilka pól wyżej) wybierz „tylko opis”. W innym wypadku aukcje będą wystawiały się z podwójnym szablonem (do szablonu który dodasz, zostanie wstawiony opis aukcji zawierający własny szablon).
  • pobieraj opis znajdujący się pomiędzy wybranymi frazami – pozwoli to wyciąć sam opis przedmiotu z szablonu.

 

Opcja 'pobieraj pełny opis aukcji’

 

Jeżeli wybierzesz opcję 'pobieraj pełny opis aukcji’ przy wystawianiu tego produktu na aukcje musisz wybrać szablon 'Tylko opis’.

Wówczas  w miejscu na sam opis produktu wklei się cały szablon aukcji (łącznie z szablonem HTML!), pobrany z Allegro/eBay. W takim wypadku nie będzie możliwe wystawienie aukcji z własnym szablonem.

 

Opcja 'pobieraj opis znajdujący się pomiędzy wybranymi frazami’

 

Jeśli jednak na każdej aukcji stosujesz ten sam szablon aukcji, możesz automatycznie wyodrębnić sam opis produktu ze środka szablonu. Dzięki temu produkty w magazynie będą zawierały sam opis produktu, bez otaczającego go szablonu.

To umożliwi w przyszłości łatwą zmianę szablonu na inny i szybkie wprowadzanie zmian do obecnego szablonu. Będziesz mógł zarządzać swoim szablonem aukcji w dziale Allegro/eBay → Szablony aukcji, zamiast przy każdej zmianie modyfikować oddzielnie każdy produkt.

 

Dla każdej aukcji import stworzy osobny produkt w magazynie BaseLinker. Jeżeli masz kilka aukcji z tym samym produktem, to w magazynie pojawią się duplikaty.

W przypadku większości platform marketplace import pobiera pełne dane o produktach. Natomiast przy imporcie ofert Amazon produkty w magazynie BaseLinker mogą nie zawierać zdjęć.

 

VAT, EAN, SKU, Waga

Przy produkcie w magazynie BaseLinker znajdują się m.in. następujące informacje:

 • VAT oraz EAN – dane te pobrane zostaną bezpośrednio z aukcji.
 • SKU –  jeżeli przy aukcji Allegro uzupełniono sygnaturę, to pobierze się ona do pola SKU.
 • Waga – wagę należy uzupełnić samodzielnie – ręcznie lub poprzez masową modyfikację produktów w magazynie BaseLinker na podstawie pliku CSV. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Modyfikacja danych.

 

Aktualizacja produktów w magazynie

Na podstawie danej aukcji produkt w magazynie można stworzyć tylko raz.

 

Kolejne importy z włączoną opcją utworzenia produktów nie aktualizują istniejących produktów (w szczególności nie aktualizują SKU lub ceny produktu).

 

Aktualizacja aukcji na podstawie importu

BaseLinker nie widzi zmian wprowadzonych bezpośrednio na koncie marketplace.

 

W przypadku modułu Allegro oraz eBay wszelkie zmiany na aukcjach należy wprowadzać bezpośrednio w panelu BaseLinker.

 

Zwróć uwagę na to, aby nie wznawiać aukcji automatycznie bezpośrednio w panelu Allegro.

 

 

W dziale   Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Włącz/wyłącz wznawianie aukcji możesz wyłączyć wznawianie aukcji bezpośrednio po stronie Allegro.

 

Natomiast import aukcji Allegro oraz eBay (opcja Tak, pobierz aukcje i zaktualizuj poprzednio pobrane aukcje) pozwoli na aktualizację pewnych informacji zapisanych przy aukcji w panelu BaseLinker zgodnie ze zmianami wprowadzonymi bezpośrednio na koncie marketplace:

 

 • data rozpoczęcia i zakończenia aukcji (dzięki temu, jeżeli aukcja została wznowiona poza systemem, to może zmienić w panelu BaseLinker status z 'zakończona’ na 'trwająca’)
 • tytuł aukcji,
 • (tylko Allegro) SKU ( BaseLinker pobierze sygnaturę z Allegro, tylko jeżeli w systemie BaseLinker przy aukcji pole SKU jest puste – w innym przypadku import nie nadpisze istniejącego SKU),
 • EAN,
 • kategoria,
 • (tylko Allegro) cennik,
 • cena (przy czym pamiętaj, że włączony moduł synchronizacji cen zawsze zmieni cenę na aukcji na zgodną z ceną produktu w magazynie),
 • stan

 

 


FAQ

Czy mogę na podstawie aukcji utworzyć produkty w magazynie sklepu?

Nie jest to możliwe. Można natomiast zaimportować aukcje z opcją utworzenia nowych produktów w Magazynie BaseLinker, a następnie wyeksportować Magazyn BaseLinker do pliku CSV.