Powrót do Pomocy

Tworzenie produktów w BaseLinkerze na bazie ofert z marketplace

Jeżeli chcesz korzystać tylko z magazynu sklepu lub hurtowni, to Manager Produktów nie będzie Ci potrzebny. Oferty możesz wystawiać bezpośrednio z zewnętrznego magazynu, który będzie widoczny w zakładce 'Wystawianie'.

 

Jeżeli natomiast:

 • chcesz prowadzić centralny magazyn w systemie BaseLinker,
 • chcesz połączyć magazyn sklepu z innym sklepem/hurtownią,
 • chcesz zintegrować system ERP,

wówczas skonfiguruj katalog BaseLinker i zaimportuj do niego produkty.

 

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej katalogu przed wykonaniem dużego importu!

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik w dziale Produkty → Import/Eksport → Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

 

Zwróć uwagę na to, że plik będzie zawierać zdjęcia tylko w przypadku, gdy zapisane są one w postaci linku URL.

 

Jeżeli chcesz utworzyć nowe produkty w katalogu BaseLinker na podstawie importu ofert, przejdź do działu Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Import aukcji/ofert. 

 

Aby import ofert spowodował utworzenie produktów w katalogu, dostępne już w systemie oferty (uprzednio zaimportowane) nie mogą posiadać powiązania z żadnym produktem w wybranym katalogu. Jeżeli oferta posiadała powiązanie to należy je wyzerować, aby utworzyć produkt (powiązanie oferty z ID 0 z katalogu BaseLinker).

 

W polu Utwórz produkty w magazynie wybierz opcję 'Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami'.

 

 

Wówczas wyświetlą się dodatkowe pola wyboru:

 • Katalog
 • Grupa cenowa, do której mają zostać zaimportowane produkty.
 • Magazyn
 • Do jakiego języka zaimportować opisy i parametry.
 • Kategoria w magazynie, do której mają zostać zaimportowane produkty – podczas importu produktów w Twoim przyszłym katalogu BaseLinker mogą zostać stworzone kategorie produktów, odpowiadające kategoriom marketplace, na którym są wystawione oferty. Możesz też wszystkie produkty zaimportować do jednej, wybranej kategorii.
 • Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu)  tylko Allegro i eBay – podczas importu produktów do magazynu BaseLinkera masz do wyboru kilka opcji:
  • pobieraj pełny opis oferty – pobrany zostanie kod HTML całego szablonu, łącznie z opisem przedmiotu. Produkty utworzone w ten sposób można później wystawić, korzystając z szablonu 'tylko opis' odtwarzając wygląd aukcji pierwotnej;
  • pobieraj opis znajdujący się pomiędzy wybranymi frazami jeżeli na każdej aukcji korzystasz z tego samego szablonu, dzięki tej opcji możesz wyodrębnić sam opis, wskazując sekcje, z których treść ma zostać pobrana;
  • pobieraj opis korzystając z wyrażenia regularnego (zaawansowane) – tylko eBay.
 • Filtrowanie aukcji o tej samej Sygnaturze (SKU) / EAN – opcja pozwala na pominięcie produktu, jeżeli w wybranym katalogu istnieje już produkt o takim samym kodzie SKU lub EAN.
 • Aktualizuj opis w katalogu BaseLinkera tylko Allegro – aby operacja przebiegła prawidłowo, liczba zdjęć produktu w systemie musi odpowiadać liczbie po stronie Allegro.

 

Dla każdej oferty import stworzy osobny produkt w magazynie BaseLinkera. Jeżeli masz kilka ofert z tym samym produktem, to w magazynie mogą pojawić się duplikaty.

 

W przypadku większości marketplace import pobiera pełne dane o produktach. Natomiast ze względu na ograniczenia po stronie Amazon, przy imporcie ofert z tej platformy produkty mogą nie zawierać kompletnych informacji (np. zdjęć).

 

VAT, EAN, SKU, Waga

Przy produkcie w katalogu BaseLinker mogą znajdować się m.in. następujące informacje:

 • VAT oraz EAN – dane te pobrane zostaną bezpośrednio z aukcji;
 • SKU – w przypadku importu z Allegro do tego pola zostanie pobrana sygnatura;
 • Waga – nie jest pobierana. Możesz uzupełnić ją samodzielnie – ręcznie lub poprzez masową modyfikację produktów w katalogu BaseLinker na podstawie pliku CSV. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Modyfikacja danych.

 

Aktualizacja produktów w magazynie

Na podstawie jednej oferty produkt w katalogu można stworzyć tylko raz. Kolejne importy z włączoną opcją tworzenia produktów nie aktualizują istniejących produktów (dotyczy również SKU i ceny).

Wyjątkiem jest opcja aktualizacji opisu (bez zdjęć) na podstawie aukcji Allegro.

 

Aby ponownie utworzyć w katalogu produkt na podstawie tej samej aukcji, istniejący produkt należy usunąć.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy