[Nowy magazyn] Import ofert marketplace wraz z opcją utworzenia produktów w Katalogu BaseLinker

Artykuł opisuje funkcje nowego modułu magazynu.

 

 

Jeżeli chcesz korzystać tylko z magazynu sklepu lub hurtowni, to Manager Produktów nie będzie Ci potrzebny. Oferty możesz wystawiać bezpośrednio z zewnętrznego magazynu, który będzie widoczny w zakładce 'Wystawianie’.

 

Jeżeli natomiast:

 • chcesz prowadzić centralny magazyn w systemie BaseLinker,
 • chcesz połączyć magazyn sklepu z innym sklepem / hurtownią
 • chcesz zintegrować system ERP

Wówczas skonfiguruj Katalog BaseLinker i zaimportuj produkty.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej katalogu przed wykonaniem dużego importu!

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik w dziale Produkty → Import / Eksport → Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

 

Zwróć uwagę na to, że plik będzie zawierać zdjęcia tylko w przypadku, gdy zapisane są one w postaci linku URL.

 

Jeżeli chcesz utworzyć nowe produkty w Katalogu BaseLinker na podstawie importu aukcji / ofert, przejdź do działu Allegro (eBay / Amazon / pozostałe marketplace) → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji. 

 

W polu „Utwórz produkty w magazynie” wybierz opcję „Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami„.

 

 

 

Wówczas wyświetlą się dodatkowe pola:

 • Katalog
 • Grupa cenowa
 • Magazyn wewnętrzny BaseLinker
 • Kategoria, do której mają zostać zaimportowane produkty. Podczas importu produktów, w Twoim przyszłym katalogu BaseLinker mogą zostać stworzone kategorie produktów, odpowiadające kategoriom Allegro/eBay/Amazon, w którym są wystawione aukcje. Możesz też wszystkie produkty zaimportować do jednej, wybranej kategorii.
 • Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu). Podczas importu produktów do magazynu BaseLinkera masz do wyboru kilka opcji:

 

Pobieraj pełny opis aukcji

W tym wypadku BaseLinker pobierze kod HTML całego szablonu, łącznie z opisem przedmiotu. Produkty utworzone w ten sposób można później wystawić, korzystając z szablonu „tylko opis” odtwarzając wygląd aukcji pierwotnej.

 

Pobieraj opis znajdujący się pomiędzy wybranymi frazami

Jeśli na każdej importowanej aukcji stosujesz ten sam szablon aukcji, to możesz automatycznie wyodrębnić z szablonu sam opis produktu. Dzięki temu produkty w magazynie będą zawierały sam opis produktu, bez otaczającego go szablonu.

To umożliwi w przyszłości łatwą zmianę szablonu na inny i szybkie wprowadzanie zmian do obecnego szablonu. Będziesz mógł zarządzać swoim szablonem aukcji w dziale Allegro/eBay/pozostałe marketplace → Szablony aukcji, zamiast przy każdej zmianie modyfikować oddzielnie każdy produkt.

 

Dla każdej aukcji import stworzy osobny produkt w magazynie BaseLinker. Jeżeli masz kilka aukcji z tym samym produktem, to w magazynie pojawią się duplikaty.

W przypadku większości platform marketplace import pobiera pełne dane o produktach. Natomiast ze względu na mechanizmy po stronie Amazon, przy imporcie ofert Amazon produkty w Katalogu BaseLinker mogą nie zawierać zdjęć.

 

VAT, EAN, SKU, Waga

Przy produkcie w Katalogu BaseLinker mogą znajdować się m.in. następujące informacje:

 

 • VAT oraz EAN – dane te pobrane zostaną bezpośrednio z aukcji.
 • SKU –  jeżeli przy aukcji Allegro uzupełniono sygnaturę, to pobierze się ona do pola SKU.
 • Waga – wagę należy uzupełnić samodzielnie – ręcznie lub poprzez masową modyfikację produktów w magazynie BaseLinker na podstawie pliku CSV. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Modyfikacja danych.

 

Aktualizacja produktów w magazynie

Na podstawie danej aukcji produkt w Katalogu można stworzyć tylko raz. Kolejne importy z włączoną opcją utworzenia produktów nie aktualizują istniejących produktów (dotyczy również SKU i ceny).

 

Aby ponownie utworzyć w Katalogu produkt na podstawie tej samej aukcji, istniejący produkt należy usunąć.