Powrót do Pomocy

CDON – konfiguracja integracji

CDON to jeden z największych marketplace’ów w Skandynawii. Za pośrednictwem platformy założonej przez szwedzką spółkę możesz prowadzić sprzedaż w Szwecji, Danii, Norwegii oraz Finlandii i docierać do ponad 2,5 miliona kupujących. 

 

Możliwości integracji

Integracja z CDON w BaseLinekrze umożliwia:

 • import ofert wystawionych na matketplace’y grupy CDON za pomocą pliku CSV;
 • pobieranie zamówień do systemu; 
 • mapowanie kurierów; 
 • nadawanie paczek dla zamówień pochodzących z CDON;
 • przekazywanie numerów przesyłek utworzonych w BaseLinkerze do marketplace.

 

Jak podłączyć integrację? 

 1. Zarejestruj konto sprzedawcy CDON za pośrednictwem tego linku. W tym miejscu musisz załączyć dokumenty firmy z KRS lub CEIDG.
 2. Po prawidłowej rejestracji przejdź do swojego panelu BaseLinkera i w sekcji Integracje kliknij zielony przycisk +Dodaj integrację.
 3. Wyszukaj CDON na liście dostępnych integracji (sekcja Marketplace).
 4. Wprowadź nazwę konta (dowolną, wyświetlaną w systemie) oraz token API pobrany z panelu sprzedawcy CDON (Settings → API Key).cdon-api-key
 5.  Kliknij Zapisz i gotowe! Integracja zostanie dodana do Twojego konta BaseLinker.

 

Konfiguracja modułu

Po przejściu do ustawień integracji (Integracje → CDON) zobaczysz następujące zakładki:

 • Połączenie – w tym miejscu sprawdzisz poprawność podłączenia integracji, zmienisz jej nazwę oraz token;
 • Zamówienia – z poziomu tej zakładki włączysz pobieranie zamówień oraz skonfigurujesz ustawienia z tym związane, a także włączysz przekazywanie numerów przesyłek do marketplace; 
 • Zaawansowane ustawienia – w tej zakładce dostępne jest mapowanie kurierów. 

 

Import ofert

W sekcji CDON → Zarządzanie ofertami → Import ofert wykonasz import ofert wystawionych uprzednio na marketplace’y grupy CDON. W ustawieniach importu należy wybrać, z jakiego rynku oferty mają zostać pobrane.

 

Dokonanie importu umożliwi Ci zarządzanie ofertami z poziomu BaseLinkera. Po powiązaniu ofert z produktami z magazynu będziesz mógł wybrać (w ustawieniach integracji) czy w zamówieniach mają być wyświetlane nazwy i miniaturki produktów pobierane z marketplace'u, czy z magazynu.

 

Na podstawie takiego importu możesz również utworzyć produkty w Katalogu BaseLinkera.

 

Aby zaimportować oferty z CDON, konieczne jest wgranie pobranego uprzednio pliku CSV z produktami z panelu sprzedawcy CDON. 

Pobranie pliku CSV

Aby pobrać plik CSV z produktami z CDON, należy:

 1. Zaloguj się do panelu CDON.
 2. Przejdź do sekcji Reports. 
 3. Rozwiń zakładkę Inventory Report.
 4. Wybierz CSV pod opcją Download report. downloading-csv-from-cdon
 5. Pobrany plik wgraj w ustawieniach importu ofert w BaseLinkerze.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy