Powrót do Pomocy

Pigu – konfiguracja integracji

Pigu Hobby Hall Group to lider na rynku e-commerce w krajach bałtyckich. Działa w 4 krajach pod lokalnymi nazwami: 

 

 

Możliwości integracji

Integracja z Pigu Hobby Hall Group w BaseLinkerze umożliwia: 

 

Jak podłączyć integrację?

 1. Z poziomu sekcji Integracje → +Dodaj integrację w części Marketplace znajdź Pigu.
 2. Wprowadź dowolną, wyświetlaną w systemie nazwę konta oraz nazwę użytkownika i hasło do konta po stronie marketplace’u.
 3. Kliknij Zapisz i gotowe! Wtyczka zostanie dodana do systemu. 

 

Konfiguracja modułu

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności integracji z Pigu w BaseLinkerze wykonaj następujące kroki:

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w sekcji Integracje  → Pigu → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w sekcji Integracje →  Pigu → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł zamówień i włącz pobieranie zamówień z Pigu do systemu w sekcji Integracje → Pigu → Zamówienia.

 

Wystawianie ofert

Aktualnie wystawianie ofert na marketplace’y z Pigu Hobby Hall Group możliwe jest na podstawie przekazanego do ich obsługi pliku XML. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

 1. Wyeksportuj produkty ze swojego magazynu i przekaż je do Pigu, aby zostały dodane do ich bazy produktów. Dedykowany eksport jest dostępny w sekcji Produkty → Import/Eksport → PIGU (multilanguage). Utworzenie duplikatu eksportu umożliwi wygenerowanie linku do pliku. Przy tworzeniu linku możesz również wybrać, czy chcesz wyeksportować tylko część produktów (na podstawie filtra – utwórz go w Managerze Produktów) czy pełny magazyn.
  Aby produkty mogły zostać prawidłowo utworzone w katalogu Pigu, produkty w Twoim pliku XML muszą posiadać:

  • tytuły i opisy w językach: litewskim, łotewskim, estońskim, fińskim i rosyjskim;
  • kody EAN i SKU;
  • wagę;
  • wymiary produktów.

Pamiętaj również, aby produkt był przypisany do jakiejkolwiek kategorii w magazynie (produkty bez kategorii nie są akceptowane w Pigu).

 

Aby dodać tłumaczenia dla produktów w Katalogu w pierwszej kolejności dodaj potrzebne języki do Katalogu, z którego będziesz wykonywać eksport. 

Tłumaczenia wykonasz w katalogu BaseLinkera, na przykład za pomocą integracji z translatorem DeepL.

Pigu oferuje również dodatkowo płatną możliwość wykonania takich tłumaczeń – po więcej informacji skontaktuj się z obsługą marketplace’u.

 1. Po zaakceptowaniu przez Pigu przekazanego pliku z produktami możesz wystawić swoje oferty z poziomu sekcji Pigu → Wystawianie. W formularzu wystawiania powinny być uzupełnione jedynie EAN, SKU, cena, stan oraz czas dostawy. Pozostałe dane zostaną zaciągnięte z przekazanego wcześniej pliku. 

 

Stany oraz ceny będą aktualizowane w ofertach na podstawie magazynu zgodnie z ustawieniami synchronizacji. Inne dane o produktach możesz zaktualizować jedynie bezpośrednio po stronie Pigu, kontaktując się z obsługą platformy. 

 

Na marketplace’ach Pigu Hobby Hall Group obowiązują ceny w EUR. Jeśli w katalogu posiadasz ceny w innej walucie, zalecamy skorzystać z grup cenowych.

Oferty wielowariantowe

Jeżeli w pliku XML zawrzesz produkty z wariantami ich dane również zostaną przesłane do Pigu.

 

Aby oferty produktów wielowariantowych zostały wystawione z wariantami, każdy z wariantów należy wystawić oddzielnie, jako pojedynczy produkt (Pigu → Wystawianie) zgodnie z instrukcją powyżej.  Produkty zostaną połączone w ofertę wielowariantową przez Pigu, po ich stronie, na podstawie danych zawartych w przesłanym pliku XML.

Masowa aktualizacja ofert

W przypadku marketplace'ów z grupy PHH w wystawionych już ofertach możesz dokonać następujących zmian:

 • Zmień liczbę produktów (stan),
 • Zmień cenę,
 • Zmień czas wysyłki,
 • Zmień status (Aktywuj/Dezaktywuj ofertę),
 • Zmień VAT.

 

Operacje te możesz wykonać z poziomu zakładki Pigu Hobby Hall Group → Zarządzanie ofertami.

 

Jeżeli chcesz zmienić inne niż wymienione powyżej dane w ofercie (np. opis produktu), skontaktuj się bezpośrednio z obsługą PHH Group.

Dodawanie nowych produktów do pliku XML

Jeżeli dodasz do magazynu nowe produkty, w BaseLinkerze możesz wygenerować nowy plik XML, który będzie je zawierał.

 

Aby jednak przesłać informacje o nich do Pigu, należy skontaktować się z obsługą PHH Group i przekazać im nowy plik z prośbą o zaktualizację danych.

 

Obsługa zamówień

Pobieranie zamówień z marketplace’ów Pigu Hobby Hall Group włączysz w ustawieniach integracji w zakładce Zamówienia (Integracje → Pigu → Zamówienia).


Zgodnie z wymogami Pigu, w ciągu 4h od złożenia zamówienia przez klienta, musisz je potwierdzić (status confirmed), a następnie przekazać informację o nadaniu przesyłki (status processed). W tym celu możesz skorzystać z mapowania statusów (Integracje → Pigu → Statusy zamówień). 

 

 

Do Pigu przekazywana jest informacja jedynie o statusach confirmed oraz processed. Pozostałe zmiany statusów będą pomijane.

 

Pigu Logistic

W systemie dostępna jest również integracja kurierska Pigu Logistic. Znajdziesz ją w oknie dodawania nowej integracji, w sekcji Kurierzy. 

 

Do jej podłączenia konieczne jest podanie nazwy konta wyświetlanej w systemie oraz wybranie konta Pigu (podłączonego uprzednio do BaseLinkera). 

 

Jeśli korzystasz z usług fulfillmentu Pigu, możesz nadawać przesyłki dla zamówień pochodzących z marketplace’ów Pigu Hobby Hall Group bezpośrednio w BaseLinkerze. Etykiety do utworzonych w ten sposób przesyłek, dostępne będą z poziomu karty zamówienia. 

 

FAQ

Co zrobić, gdy przekazany plik XML zawiera puste wartości?

Jeżeli Pigu nie może zaakceptować pełnego pliku z całą zawartością magazynu, możesz wygenerować eksport tylko produktów zawierających wszystkie niezbędne dane.

Czy trzeba tłumaczyć również parametry produktów?

Nie ma takiej konieczności, Pigu oczekuje odpowiednich tłumaczeń jedynie dla nazw i opisów.

Jak zintegrować Pigu dla poszczególnych rynków?

Po dodaniu integracji w ustawieniach bedą dostępne wszystkie dostępne rynki, na których można rozpocząc sprzedaż. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Pigu – konfiguracja integracji.

Czy dane o produktach należy przygotować w 4 językach?

Tak, rekomendowany dodatkowo jest również język rosyjski, jednak wszystkie te dane można przetłumaczyć za pomocą wtyczki DeepL lub wygenerować dzięki AI.

Gdzie magazynowane są produkty w przypadku fulfillmentu (kwestia VAT)?

Towary są magazynowane w magazynie w Litwie. W takiej sytuacji ma zastosowanie VAT litewski.

Jak wygląda proces zwrotów/reklamacji w przypadku wysyłki Cross Dock?

Logistyka Cross Dock obsługuje również zwroty do Sprzedawcy. Koszt obsługi zwrotu to 50% prowizji, ale nie więcej niż 10 EUR, w tym jest zawarta wysyłka kurierem bezpośrednio do magazynu Sprzedawcy.

Jakie są ograniczenia gabarytowe przesyłek?

Maksymalny rozmiar paczki to (długość + szerokość + wysokość) < 3 m. Żaden bok nie może być dłuższy niż 2 m. Maksymalna waga – <80 kg.

Ile wynosi opłata abonamentowa za sprzedaż na marketplace'ach PHH Group?

Sprzedaż obejmująca Litwę, Łotwę, Estonię:59 EUR + VAT / miesięcznie, dodatkowo Finlandia 19 EUR + VAT / miesięcznie.

W jakiej walucie odbywa się sprzedaż na Pigu?

Wszystkie rozliczenia są w walucie EUR.

Produkty wystawiane są jednocześnie na 4 platformach czy na każdej oddzielnie?

Obsługa ma miejsce z poziomu jednego panelu Sprzedawcy, ale każdy produkt zawiera karty produktu w każdym języku osobno.

Jak wyłączyć sprzedaż za pobraniem?

Nie ma takiej możliwości.

Czy wymiary produktów są konieczne?

Tak, waga i wymiary są konieczne na potrzeby logistyki.

Co tydzień aktualizuję plik XML. W jaki sposób wymusić aktualizację danych produktowych po stronie Pigu?

Należy skontaktować się z managerem po stronie Pigu lub helpdeskiem (businesspl@pigu.lt), aby odświeżyli import pliku.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy