Funkcjonalności związane ze sztuczną inteligencją dostępne w systemie to połączenie własnego modelu AI, stworzonego na podstawie milionów ofert i produktów znajdujących się w BaseLinkerze, z rozwiązaniami open source. Dzięki nim zautomatyzujesz wiele powtarzalnych i rutynowych zadań, znacznie redukując czas pracy. 

 

 

Możliwości wykorzystania AI w BaseLinkerze

 • Możliwość generowania oryginalnych, wzbudzających zainteresowanie nazw i opisów produktów, w wybranym stylu (profesjonalny, reklamowy, luźny) za pomocą jednego przycisku (również masowo).
 • Generowanie nazw, opisów i parametrów produktów w dowolnym, wybranym dla katalogu języku.
 • Wycinanie tła ze zdjęć w katalogu. 
 • Szybsze wystawianie aukcji Allegro, eMAG.ro, Erli i Wszystko.pl dzięki dopasowywaniu kategorii. 
 • Automatyczne wypełnianie parametrów, nazwy oraz opisu produktu w języku marketplace.
 • Możliwość formatowania opisu produktu pod Allegro (opis sekcyjny).
 • Ułatwienie wystawiania ofert Amazon dzięki automatycznemu generowaniu bullet points. 
 • Możliwość masowego generowania danych masowo, dla wszystkich wystawianych produktów bezpośrednio w formularzu wystawiania na marketplace.

 

Wszystkie możliwości AI dostępne w BaseLinkerze można podzielić na dwie kategorie: dopasowanie treści na podstawie danych produktów z katalogu oraz generowanie całkiem nowej zawartości tekstowej. Funkcjonalności dostępne są z poziomu listy produktów, w edycji poszczególnych produktów oraz na formularzu wystawiania ofert na marketplace.

 

Aktualnie każdy użytkownik z aktywnym, pełnym kontem (opłaconą przynajmniej jedną fakturą)  posiada limit 100 wywołań na dobę. Dla kont testowych wynosi on 20/24h. Jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza standardowy limit, możesz go zwiększyć w sekcji Integracje → Akceleracje → AI BaseLinker (sztuczna inteligencja).

 

 

Jeśli generowanie będzie trwało dłużej niż 1 minutę, otrzymasz komunikat z informacją o nieudanym przebiegu procesu. W takiej sytuacji możesz oczywiście ponowić wywołanie zapytania. 

 

Wygenerowane wartości możesz ocenić łapką w górę (dobrze) lub w dół (źle). 

 

Aktualnie dostępne w BaseLinkerze funkcjonalności to dopiero pierwszy krok w stronę AI – będą one stopniowo rozwijane, by przyspieszyć i ułatwić pracę naszym użytkownikom. 

 

Pamiętaj, że modele AI to rozwiązania istniejące od niedawna cały czas są rozwijane i nie zawsze działają idealnie. Może się zdarzyć, że generowane wyniki będą inne od oczekiwanych, jednak patrząc na tempo globalnego rozwoju AI, jakość wyników szybko będzie się poprawiać.

 

Wystawianie ofert przez BaseLinkera z wykorzystaniem AI

Funkcjonalności oparte o sztuczną inteligencję dostępne są między innymi z poziomu formularza wystawiania ofert na marketplace. 

 

Generowanie danych o produkcie

Na formularzu wystawiania możesz wygenerować nazwę, opis oraz uzupełnić parametry produktów – zarówno pojedynczo jak i masowo.

 

W opcjach oferty znajdziesz przycisk „AI”, pod którym znajdują się dostępne funkcjonalności oraz ich ustawienia.

 

Dostępna w tym miejscu konfiguracja dotyczy wszystkich funkcjonalności sztucznej inteligencji na formularzu wystawiania. 

W ustawieniach możesz zdefiniować: 

 • dobieranie kategorii – pewność – opcja dostępna aktualnie dla Allegro, eMAG.ro i Erli;
 • uzupełnianie kategorii – czy nadpisywać wartość dla wybranych już kategorii, jw.; 
 • uzupełnianie parametrów – wybierz, czy nadpisywać wartość w już wypełnionych parametrach oraz czy wypełniać również parametry nieobowiązkowe;
 • maksymalna długość pola nazwy (wartość przybliżona);
 • minimalna ilość paragrafów (wartość przybliżona);
 • dopuszczaj pogrubienia i listy punktowe – tak/nie;
 • formatuj na opis Allegro – tak/nie;
 • dodaj własną instrukcję (EN) – w tym miejscu możesz wprowadzić dodatkową instrukcję dla wyników generowanych przez AI w języku angielskim, słownie, do 200 znaków.

 

Funkcjonalność uzupełniania parametrów zgodnie z ustawieniami możesz uruchomić również za pomocą przycisku „Wypełnij (AI)” pod listą parametrów (zakładka Parametry). Zwróć uwagę, że AI pomija niektóre parametry z danymi własnymi, m.in. EAN, SKU, waga, VAT, długość.

 

Przycisk „Generuj” znajdziesz również w sekcji Dane nad polem opisu. 

 

Opcja ta posiada własne ustawienia (takie same jak te, dostępne przy generowaniu opisu na karcie produktu), które są dziedziczone z ustawień ogólnych AI w formularzu ustawiania.

 

W przypadku masowego wystawiania ofert funkcjonalności AI możesz także zastosować do wszystkich produktów, korzystając z opcji dostępnych na liście „Akcje na wszystkich produktach”. 

Dobieranie kategorii

Funkcjonalność dopasowywania kategorii oparta jest na autorskim modelu AI. 

W ustawieniach AI na formularzu wystawiania możesz wybrać, przy jakiej minimalnej pewności kategoria ma być ustawiana. 

 

Akcja dostępna jest pod przyciskiem AI Dobierz kategorię dla oferty przy produkcie na formularzu wystawiania, a także na liście akcji na wszystkich produktach, pod wybranymi do wystawienia produktami. 

 

Opcja Dobierz kategorię dla oferty polega na dopasowaniu odpowiedniej kategorii dla oferty po stronie marketplace. Funkcjonalność ta dostępna jest aktualnie dla Allegro, eMAG.ro, Erli i Wszystko.pl, jednak będzie rozszerzana o kolejne marketplace.

Generowanie pól specjalnych (Amazon)

W przypadku marketplace Amazon, poza głównym opisem produktu wymagane są także tzw. bullet points – czyli kluczowe cechy produktu, wyświetlane na samej górze oferty, obok miniaturki zdjęcia, w formie listy składającej się z pięciu punktów. 

Bullet points na formularzu wystawiania znajdują się pod miejscem przeznaczonym na opis i tam też znajdziesz przycisk „Generuj”. Funkcjonalność posiada również indywidualne ustawienia. Na ten moment jednak możesz jedynie wybrać styl, w jakim ma zostać wygenerowana treść oraz dodać własną, słowną instrukcję do 200 znaków w języku angielskim (wskazówki dla AI). 

AI w magazynie BaseLinkera

Funkcjonalności magazynowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dostępne są również z poziomu listy produktów oraz w edycji produktu. Dzięki temu możesz sprawdzić ich działanie dla pojedynczego produktu, ale też wykonywać operacje masowo. 

 

Generowanie nazw i opisów

Z poziomu karty produktu, jednym kliknięciem możesz wygenerować między innymi unikalną nazwę oraz opisy produktów. 

W tym celu przejdź do zakładki Produkty → Lista produktów → Edytuj → Opisy. Przy każdym z pól, dla którego możesz skorzystać z funkcjonalność AI zobaczysz przycisk „Generuj” wraz z rozwijalną listą opcji. 

W pierwszej kolejności zdefiniuj ustawienia AI. Dla każdego z pól czynność należy wykonać oddzielnie. 

Dla pola Nazwa wybierz: 

 • styl, w jakim wartość ma zostać wygenerowana;
 • przybliżoną, maksymalną liczbę znaków;
 • możesz również dodać również własną, słowną instrukcję w języku angielskim do 200 znaków (wskazówki dla AI).  

Dla opisów dostępne do zdefiniowania są:

 • styl,
 • minimalna ilość paragrafów (wartość przybliżona),
 • dopuszczaj pogrubienia i listy punktowe,
 • formatuj na opis Allegro,
 • dodaj własną instrukcję (w języku angielskim, do 200 znaków). 

Te same przyciski oraz ustawienia dostępne są dla wszystkich języków, które przypisałeś do katalogu.

 

Aby zachować wygenerowane dane w magazynie, pamiętaj zapisać zmiany wprowadzone na karcie produktu (niebieski przycisk „Zapisz zmiany” na dole strony). 

Generowanie parametrów

Z możliwości sztucznej inteligencji możesz skorzystać również celem wygenerowania parametrów produktu. W tym celu przejdź do zakładki Produkty → Lista produktów → Edytuj → Parametry. Znajdziesz tam identyczny jak w przypadku nazwy i opisów przycisk „Generuj” wraz z jego ustawieniami. 

Celem wygenerowania parametrów zgodnie z Twoimi potrzebami możesz skonfigurować:

 • sposób działania – czy aktualne parametry mają zostać przeredagowane czy pozostawione bez zmian;
 • liczbę parametrów – przybliżony przedział;
 • dodaj własną instrukcję – wskazówki dla AI, w języku angielskim, do 200 znaków.

 

Generowanie parametrów również dostępne jest w każdym przypisanym do katalogu języku. 

 

Wycinanie tła ze zdjęć

Dzięki sztucznej inteligencji w BaseLinkerze możesz również jednym kliknięciem usunąć tło z dowolnego zdjęcia w katalogu. To nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy na profesjonalne programy graficzne. 

 

Aby skorzystać z funkcjonalności, przejdź do zakładki Produkty → Lista produktów → Edytuj → Zdjęcia i na wybranej fotografii kliknij pomarańczową ikonę nożyczek. 

Otrzymany efekt wyświetli się w nowym okienku. Jeśli jest dla Ciebie satysfakcjonujący – zatwierdź przyciskiem „Akceptuj”. Zdjęcie w katalogu zostanie nadpisane. 

 

Operacje masowe

Wszystkie opisane powyżej czynności możesz wykonać również masowo, za pomocą operacji dostępnych z poziomu listy produktów.

Celem wygenerowania nazwy, opisów lub parametrów zaznacz produkty, dla których chcesz wygenerować treść i wybierz operację Generuj tekst (AI) lub Operacje na produktach (konfigurator) Generuj tekst (AI)

 

W obu przypadkach wyświetlony zostanie taki sam formularz, w którym zależnie od pola, dla którego wartość chcesz wygenerować, należy wybrać język oraz skonfigurować takie same ustawienia, jak te dostępne na karcie produktu. 

Aby masowo wyciąć tło ze zdjęć, wybierz operację Operacje na produktach (konfigurator) Wytnij tło ze zdjęcia (AI). Wystarczy, że wybierzesz numer zdjęcia, dla którego operacja ma zostać wykonana (ten sam dla wszystkich produktów).

 

Po uruchomieniu operacji zobaczysz okno z jej przebiegiem. 

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy