Powrót do Pomocy

Make – podłączanie integracji

Make to intuicyjne narzędzie do automatyzacji różnorodnych zadań. Umożliwia przesyłanie informacji między BaseLinkerem a tysiącami innych aplikacji. Dzięki Make zautomatyzujesz zadania między innymi takie jak przesyłanie danych między aplikacjami, tworzenie powiadomień czy obsługę klienta.

 

Platforma Make jest łatwa w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania.

 

Jak podłączyć integrację Make?

Aby dodać wtyczkę Make do Twojego konta w BaseLinkerze: 

  1. Przejdź do sekcji Integracje → +Dodaj integrację.
  2. Wyszukaj na liście dostępnych integracji Make i kliknij ikonę aplikacji. 
  3. Kliknij zielony przycisk Aktywuj

 

Wtyczka zostanie dodana do Twojego konta BaseLinker. Aby jednak połączenie zostało nawiązane prawidłowo, należy wygenerować klucz API i wprowadzić go po stronie Make. 

 

Generowanie klucza API

Klucz API pobierzesz z poziomu swojego panelu BaseLinkera. Kliknij na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu po zalogowaniu do panelu, a następnie przejdź do sekcji Moje konto. Klucz API znajdziesz w zakładce API. Należy tam wprowadzić nazwę aplikacji, z którą chcesz się połączyć i kliknąć zielony przycisk Generuj token.

 

generowanie-klucza-api-baselinker

 

Podłączenie BaseLinkera do Make

W Make BaseLinker jest modułem, który możesz wykorzystać w swoich scenariuszach komunikacji między aplikacjami.

 

Wygenerowany klucz API Twojego konta w BaseLinkerze należy wprowadzić podczas tworzenia scenariusza (workflow) w Make.com z wykorzystaniem modułu BaseLinkera. 

  1. Zaloguj się do swojego konta Make i przejdź do zakładki Scenarios.  
  2. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu + Create a new scenario.tworzenie-nowego-scenariusza
  3. Za pomocą ikony + na środku ekranu dodaj moduł BaseLinkera i wybierz z listy działanie, które ma być wykonywane.
  4. Zobaczysz okienko z niebieskim przyciskiem Create a connection. Po jego kliknięciu wprowadź nazwę połączenia (Connection name) oraz skopiowany wcześniej z panelu BaseLinkera klucz API (API Key).tworzenie-polaczenia-z-baselinkrem-w-make-com
  5. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Save
  6. Połączenie zostało nawiązane. Możesz kontynuować tworzenie scenariusza.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy