Responso to zewnętrzne narzędzie dla e-commerce, które pomaga usprawnić obsługę klienta i komunikację z kupującymi z wielu różnych platform. Dzięki integracji w BaseLinkerze może działać jak wewnętrzny moduł komunikacji.

 

Możliwości integracji

Dzięki integracji z Responso w BaseLinkerze możliwe jest:

 

 • Dostęp do inboxu Responso z poziomu BaseLinkera

W sekcji Zamówienia Responso zobaczysz inbox Responso, czyli listę wszystkich wiadomości od kupujących z różnych źródeł. Możesz przejść do wybranego ticketu i działać z nim tak samo, jak z poziomu Responso – odpowiadać, podejrzeć poprzednie wiadomości tego nadawcy, zmienić status ticketu czy zostawić wewnętrzną notatkę dla innego pracownika.

 

 • Widok szczegółów zamówienia w ticketach w Responso

Podczas pracy w Responso nie trzeba przełączać się do BaseLinkera, aby podejrzeć szczegóły zamówienia, którego dotyczy wybrany ticket. Są ona widoczne po prawej stronie w widoku ticketu. Numery zamówień są klikalne i po kliknięciu można otworzyć konkretne zamówienie w BaseLinkerze. Dodatkowo w ticketach typu zwrot u dołu widnieje przycisk, który pozwala przejść bezpośrednio do tego zgłoszenia w BaseLinkerze.

 

 • Możliwość zmiany statusów w BaseLinkerze z poziomu Responso

W informacjach o zamówieniu dostępnych w widoku ticketu w Responso znajduje się lista rozwijana statusów w BaseLinkerze. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zmiana z poziomu Responso spowoduje w BaseLinkerze wykonanie akcji powiązanych z danym statusem.

 

Jak podłączyć integrację?

Aby podłączyć wtyczkę Responso do BaseLinkera, w pierwszej kolejności utwórz konto Responso. Połączenie obu systemów jest bardzo proste i zajmie Ci tylko kilka minut. 

 

 • W BaseLinkerze: 
   1. Przejdź do sekcji Integracje → +Dodaj integrację i z listy wybierz Responso. Kliknij Aktywuj.
   2. Następnie kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu, wybierz Moje konto, przejdź do zakładki API i skopiuj token API.
 • W Responso: 
  1. Kliknij przycisk Dodaj kanał i z listy wybierz BaseLinker.
  2. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę integracji i klej token API skopiowany z BaseLinkera.
  3. Kliknij Utwórz.
  4. Ustaw przekierowanie e-mail (opcjonalnie, jeśli chcesz obsługiwać wiadomości z BaseLinker CRM) zgodnie z instrukcją tutaj.

 

Przydatne funkcje Responso

Integracje z wieloma platformami i wspólny inbox

Responso gromadzi całą korespondencję z różnych źródeł w jednym miejscu. Wszystkie wiadomości trafiają do jednej wspólnej skrzynki (inboxu), gdzie można na nie odpowiadać i zarządzać nimi z pomocą filtrów, statusów czy tagów. Oprócz BaseLinkera, z Responso zintegrować można m.in. Allegro, Amazon, Facebook, Instagram, PrestaShop czy skrzynki mailowe. 

Autoresponder

Responso pozwala na ustawienie nieograniczonej liczby autoresponderów. Z technicznego punktu widzenia autoresponder działa jak jedna z akcji automatycznych, a możliwość dobierania wielu różnych warunków i zmiany treści dla każdego z nich pozwala na precyzyjne dopasowanie wiadomości do różnych potrzeb. Automatyczne odpowiedzi mogą się różnić w zależności od pory, dnia tygodnia czy fraz występujących w zapytaniu. Autoresponder Responso działa na Allegro oraz na innych platformach.

 

Automatyczne akcje

Automatyczne akcje Responso działają podobnie jak te w BaseLinkerze: wystarczy ustawić odpowiedni warunek i akcję, która ma zostać wywołana. W ten sposób Responso pozwala zautomatyzować szereg działań, np. przekierowanie ticketów określonego typu do wybranego pracownika, ustawienie przypomnienia o upływającym terminie na rozpatrzenie reklamacji czy automatyczne oznaczanie niechcianych powiadomień jako spam.

 

 

Sztuczna inteligencja

Podobnie jak w BaseLinkerze, w Responso też można korzystać z pomocy sztucznej inteligencji. Tutaj AI wspiera w prowadzeniu korespondencji z klientami. Pozwala wygenerować wiadomość do kupującego, która będzie osadzona w kontekście danej konwersacji, poprawić pisownię czy zmienić styl wypowiedzi na bardziej formalny. 

 

 

Uprawnienia

W Responso każdy z pracowników może mieć dostęp tylko do tego obszaru, z którym związane są jego zadania. Rozbudowane drzewo uprawnień pozwala na tworzenie ról z precyzyjnie określonymi możliwościami działania w Responso.

 

 

Zadania

Responso, oprócz obsługi wiadomości, pozwala szerzej zarządzać pracą działu obsługi klienta, poprzez tworzenie zadań i przypisywanie ich do pracowników. Mogą być one powiązane z konkretnymi ticketami lub zupełnie od nich niezależne. 

 

 

Szablony odpowiedzi 

Klienci często zadają te same pytania, więc zamiast za każdym razem powielać odpowiedź, w Responso wystarczy użyć skrótu. Wpisanie w oknie odpowiedzi znaku # umożliwia wybranie odpowiedniego szablonu z listy (nazwę szablonu można też wpisać ręcznie, poprzedzoną znakiem #).

 

 

Jeśli chcesz poznać bliżej funkcje Responso, zajrzyj do kursu w Akademii BaseLinkera, gdzie czekają na Ciebie lekcje wideo.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy