BaseLinker możesz zintegrować z zewnętrznymi aplikacjami SMS, a następnie wysyłać wiadomości SMS bezpośrednio z poziomu panelu:

 

 • ręcznie dla pojedynczego zamówienia z poziomu karty zamówienia,
 • masowo z poziomu listy zamówień,
 • przy wykorzystaniu automatycznych akcji.

System umożliwia tworzenie szablonów SMS na podobnych zasadach jak szablony e-mail.

 

Konfiguracja w 3 prostych krokach:

 1. Podłącz aplikację SMS.
 2. Stwórz własne szablony SMS.
 3. Stwórz strategię komunikacji z klientem i skonfiguruj własne akcje automatyczne.

 

Integracje SMS

W dziale Integracje  →  Dodaj integrację  → Pozostałe widoczne są dostępne integracje z aplikacjami SMS. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w panelu, po wybraniu określonej integracji.

SerwerSMS

Aby podłączyć aplikację, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarejestruj się w serwisie SerwerSMS.pl
 2. Przejdź do Integracje  →  Dodaj integrację  → Pozostałe  → SerwerSMS. W  formularzu wprowadź swój login oraz hasło do serwisu serwersms.pl.
 3. Wyślij testową wiadomość, aby sprawdzić poprawność połączenia.
SMSAPI

Aby podłączyć aplikację, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarejestruj się w serwisie SMSAPI.pl.
 2. W serwisie tej aplikacji przejdź do zakładki Ustawienia API → Hasło API. Wprowadź w formularzu hasło do API i skopiuj hasło MD5, które pojawi się po zapisaniu formularza.
 3. Przejdź do Integracje  →  Dodaj integrację  → Pozostałe  → SMSAPI. W formularzu wprowadź swój login do serwisu SMSAPI.pl oraz wspomniane powyżej hasło API w md5.
 4. Wyślij testową wiadomość, aby sprawdzić poprawność połączenia.
SMSPlanet

Aby podłączyć aplikację, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarejestruj się w serwisie SMSPlanet.pl.
 2. Przejdź do Integracje  →  Dodaj integrację  → Pozostałe  → SMSPlanet. W  formularzu wprowadź swój login oraz hasło do serwisu.
 3. Wyślij testową wiadomość przy użyciu specjalnego przycisku na tej stronie, aby sprawdzić poprawność połączenia.

 

Wysyłanie wiadomości SMS

Po skonfigurowaniu ustawień modułu system jest gotowy do wysyłania wiadomości SMS.

 

Wiadomości mogą być wysyłane na trzy sposoby:

 

 • Pojedynczo z poziomu karty zamówienia – wiadomość należy wpisać w polu wiadomości na karcie pojedynczego zamówienia (na dole strony). Jako rodzaj wysyłki należy wybrać „Wiadomość SMS".
 • Masowo z poziomu listy zamówień – na liście zamówień, pod przyciskiem „Wyślij wiadomość" wyświetlają się zarówno szablony e-mail jak i SMS (odpowiednio pogrupowane). Po zaznaczeniu wielu zamówień i wybraniu szablonu SMS, wiadomość SMS wysyłana jest masowo.
 • Automatycznie (przy wykorzystaniu akcji automatycznych) – w tym celu wykonaj następujące kroki:
  • dodaj szablon wiadomości SMS w dziale Manager zamówień  → Szablony e-mail;
  • skonfiguruj akcje automatyczneokreśl, w którym momencie (na podstawie jakiego zdarzenia) wiadomość ma zostać automatycznie wysłana w dziale Manager zamówień  → Automatyczne akcje (np. wiadomość po odebraniu wpłaty).
Nadawca SMS

W szablonach SMS  (dział Manager zamówień → Szablony e-mail/SMS) znajduje się pole „nadawca". Umożliwia ono określanie nazwy wysyłającego SMS (wiąże się to z dodatkową opłatą wg cennika operatora SMS).

 

Nadawcę SMS można także określić, wysyłając wiadomość ręcznie z karty zamówienia.

 


FAQ

Skąd wiadomo, czy wiadomość SMS została wysłana?

Wysłane wiadomości SMS są widoczne na karcie zamówienia, na dole strony.

Jak zmienić nazwę nadawcy SMSAPi?

Nazwę nadawcy wiadomości możesz określić na stronie SMSAPI.pl w dziale Wiadomości SMS → Pola nadawcy.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy