Wystawianie aukcji i ofert

Po zakończeniu konfiguracji danego modułu marketplace możesz rozpocząć wystawianie aukcji i ofert. Na dobrze skonfigurowanym koncie wszystkie pola formularza wystawiania uzupełnią się automatycznie 🙂

 

Jeżeli odpowiednio skonfigurujesz całe konto marketplace, aukcje oraz oferty możesz wystawić dosłownie kilkoma kliknięciami.

 

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do działu Allegro / pozostałe integracje dwukierunkowe → Wystawianie.
 2. Wybierz konto, magazyn oraz produkty, a następnie wybierz przycisk 'Wystaw zaznaczone’, aby przejść do formularza wystawiania.
 3. Na formularzu wszystkie pola uzupełnią się zgodnie z wcześniejszą konfiguracją, więc wystarczy, że wybierzesz przycisk 'Wystaw aukcje’

Gotowe! Za pomocą kilku kliknięć możesz w ten sposób wystawić tysiące aukcji jednocześnie 🙂

 

Wybór produktów

Aukcje i oferty wystawia się w Dziale Allegro / pozostałe integracje dwukierunkowe → Wystawianie.

 

W tym miejscu należy uzupełnić następujące pola:

 • Konto – konto marketplace, na którym chcesz wystawić swoje oferty (pole to pojawi się tylko wtedy, gdy podłączysz do systemu BaseLinker więcej niż jedno konto).
 • Magazyn – magazyn, w jakim znajdują się produkty, które chcesz wystawić. W tym miejscu widoczne są wszystkie podłączone do systemu BaseLinker magazyny – magazyn sklepu internetowego, magazyn hurtowni, magazyn BaseLinker (dodatkowo magazyn BaseLinker można połączyć z systemem ERP poprzez zewnętrzny integrator).

 

 

 

W tabeli poniżej pojawi się lista produktów z magazynu.

 

Listę tę można dodatkowo sortować i filtrować korzystając z następujących opcji:

 • Kategoria (produktów w magazynie)
 • Filtrowanie listy produktów – w tym miejscu masz możliwość przefiltrowania listy po określonych parametrach (Nazwa produktu, nr ID, Numer SKU, EAN, cena, stan, dostępność) oraz zadecydować ile produktów wyświetli się na jednej stronie.
 • Zaznacz wszystko / zaznacz niewystawione / zaznacz wybrane (produkty o podanym ID/SKU/EAN)
 • Wystawione / niewystawione – pozwala  odfiltrowanie, które produkty nie mają wystawionych żadnych aukcji. W przypadku aukcji Allegro oraz eBay filtr ten bierze pod uwagę również produkty wystawione na aukcjach już zakończonych, ale oznaczonych jako aukcje automatycznie wznawiane.
 • Sortowanie (ID produktu, nazwa, cena, stan magazynowy)

 

Każdy produkt możesz wystawić pojedynczo, klikając w „Formularz wystawiania”.

 

Możesz też wystawić jednocześnie więcej produktów. Po wybraniu właściwych produktów wystarczy wybrać niebieski przycisk „Wystaw zaznaczone (formularz)”, aby przejść do formularza wystawiania oferty.

 

 

Formularz wystawiania aukcji

Jeżeli odpowiednio skonfigurowałeś cały moduł, to aby wystawić aukcje i oferty wybierz po prostu pomarańczowy przycisk Wystaw  aukcje / oferty🙂

 

 

Poniżej omówione są poszczególne elementy formularza:

 

Nazwa

Nazwa pobierana jest z magazynu. W tym miejscu można zmienić ją ręcznie.

 

Ponadto:

 • w dziale Allegro/eBay→ Ustawienia → Obróbka danych produktu możesz zastosować filtry tworzenia nazwy aukcji dla wszystkich kont Allegro/eBay, np. domyślnie dodać do nazwy aukcji nazwę producenta lub SKU produktu. W filtrze nazwy można wykorzystać wszystkie tagi dostępne podczas tworzenia szablonów aukcji np: [nazwa_aukcji], [producent], [sku] itp. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ustawienia Allegro oraz eBay
 • w dziale Ceneo / eMAG / Arena / OLX / OtoMoto / G2A→ Ustawienia wystawiania dostępne są opcje >Filtr nazwy oraz Zmień wielkość liter w nazwie.
 • w dziale Integracje → Sklep →  Ustawienia  → Produkty → Filtr nazwy możesz zastosować filtr tworzenia nazwy dla wszystkich produktów z danego magazynu sklepu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Integracja magazynu sklepu.

 

Kategoria

Na formularzu wystawiania możesz wpisać ręcznie numer kategorii lub wybrać kategorię z listy (jeżeli została ona dodana do ulubionych kategorii w panelu BaseLinker).

 

Możesz również ustawić automatyczny wybór danej kategorii dla całego konta marketplace (Integracje → Allegro/pozostałe→  Ustawienia aukcji/ofert),  dla określonych kategorii z magazynu lub dla wybranych produktów (Allegro/pozostałe →  Powiązania).

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ulubione kategorie, powiązania kategorii.

 

Ilość

Domyślnie na formularzu pojawi się ilość produktów w magazynie.

 

Ilość wystawianych produktów możesz skonfigurować w dziale Allegro/eBay→ Ustawienia → Obliczanie ilości do wystawienia. W dziale tym możesz określić np. maksymalną ilość, jaka może zostać wystawiona na aukcji, czy np. skonfigurować, by od ilości do wystawienia odejmowały się sztuki już wystawione na innych aukcjach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ustawienia Allegro oraz eBay

 

Cena

Domyślnie do formularza pobierana jest cena produktu z magazynu. Możesz także ustawić mnożnik lub dodać/odjąć konkretną kwotę od ceny magazynowej. Konfigurację znajdziesz w Integracje → Konta marketplace → Ustawienia wystawiania → Pole „Mnożnik ceny” / „Dodaj do ceny”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ustawienia aukcji.

 

Ponadto integracje z hurtowniami pozwalają na ustawienie osobnego mnożnika w dziale Integracje → Hurtownia.

 

Parametry

Zakładka Parametry wyświetla parametry produktu, które można lub trzeba określić w danej kategorii. Parametry obowiązkowe dla danej kategorii oznaczone są pogrubionym tekstem. Bez ich określenia nie można wystawić aukcji.

 

Istnieje możliwość wykrycia bądź skopiowania parametrów z magazynu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

W przypadku użytkowników ze strefy marek w zakładce „Parametry” pojawia się dodatkowe pole, w którym użytkownicy mogą podać tagi dla swoich aukcji (tagi należy wpisać po przecinku).

 

Dane

Sekcja ta zawiera następujące informacje:

 

Szablon

Szablon należy stworzyć w dziale Allegro/eBay → Szablony aukcji.

 

Na formularzu szablon można wybrać ręcznie. Możesz również ustawić automatyczny wybór danego szablonu dla całego konta marketplace (Integracje → Allegro/eBay → Ustawienia aukcji),  dla określonych kategorii z magazynu lub dla wybranych produktów (Allegro/eBay →  Powiązania).

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Szablon aukcji.

 

Zdjęcia

 

Do formularza wystawiania zdjęcia pobierane są z magazynu.

 

W lewym dolnym rogu sekcji znajduje się przycisk 'Zdjęcie’ oraz ikonka aparatu. W tym miejscu można dodać odnośnik do zdjęcia, które pojawi się w galerii oferty.

 

Ilość oraz kolejność wyświetlanych zdjęć można zmienić :

 • w przypadku Allegro/eBay/Amazon w dziale Allegro/eBay → Ustawienia → Parametry i galeria → Galeria zdjęć – kolejność / Galeria zdjęć – ilość zdjęć.
 • w przypadku pozostałych platform w dziale  Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Pole Galeria zdjęć – kolejność / Galeria zdjęć – ilość zdjęć.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ustawienia Allegro oraz eBay

 

Każdy produkt w magazynie BaseLinker może zawierać do 16 zdjęć (Magazyn BaseLinker → Produkty → Zdjęcia). Zdjęcia te można umieścić w szablonie oferty. W tym celu należy skorzystać z tagów [obrazek] i [dodatkowe_obrazki], po ich wstawieniu kod HTML powinien się uzupełnić automatycznymi linkami do zdjęć.

 

Aby ustawić zdjęcie produktu głównego, należy podczas edycji szablonu aukcji użyć tagu [obrazek] w postaci <img src=”[obrazek]”>.

 

System BaseLinker nie skaluje zdjęć. Pobiera je i wystawie w takiej formie, jaka zapisana jest na serwerze.

 

 

Szczegóły

 

Po wybraniu tego przycisku wyświetlony zostanie ekran „Dodatkowe informacje o produkcie”

 

Opis produktu

 

Pole po prawej stronie zawiera opis produktu, który zaciągany jest z magazynu. Zwróć uwagę na to, że nie jest to szablon HTML – podany opis nie zawiera całego szablonu. W tym miejscu możesz ręcznie edytować taki opis.

 

Warianty

Jeżeli dany produkt posiada warianty, to widoczny będzie przy nim pomarańczowy przycisk 'Warianty’.

 

Proces wystawiania aukcji wielowariantowych opisany jest w artykułach:

 

Akcje na wszystkich produktach

W tym miejscu system pozwala wykonać określone akcje masowo dla wybranych na formularzu wystawiania produktów:

 

 • pokaż / ukryj parametry
 • wykryj wartości parametrów
 • pokaż / ukryj dane
 • wystaw wszystkie warianty jako oddzielne aukcje
 • wystaw warianty na stanie jako oddzielne aukcje
 • zmień ilość
 • zmień cenę 'Kup teraz’
 • zaokrąglij cenę 'Kup teraz’
 • zmień cenę minimalną (licytacja)
 • zmień cenę startową (licytacja)
 • zmień kategorię
 • zmień szablon aukcji
 • zmień cennik wysyłek

 

 

Ustawienia wspólne aukcji

Poniżej znajdują się ustawienia wspólne aukcji.

 

Wszystkie te informacje możesz uzupełnić bezpośrednio na formularzu wystawiania. Możesz również uzupełnić ustawienia dla całego konta marketplace  (Integracje → Allegro/eBay →  Ustawienia aukcji). Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Ustawienia aukcji.

 

 

 

 

 • Jednostka
 • Czas trwania
 • Data rozpoczęcia
 • Odstęp czasowy
 • Wysyłka w ciągu
 • Płatność
 • Opcje dodatkowe
  • pogrubienie
  • podświetlenie
  • wyróżnienie
  • pakiet promowania: wyróżnienie, podświetlenie i pogrubienie oferty
  • oferta promowana na stronie kategorii

 

 

 

 

 • Kraj, województwo, miasto, kod pocztowy
 • Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności
 • (w przypadku Allegro) warunki reklamacji, informacje o gwarancji, warunki zwrotów

 

 

 

 • automatyczne wznawianie zakończonych aukcji
 • synchronizacja stanu
 • synchronizacja ceny

 

Wystaw aukcje

Aby wystawić aukcje, wybierz pomarańczowy przycisk 'Wystaw aukcje’ 🙂

 

 

 

Błędy przy wystawianiu aukcji opisane są w artykułach:

 

Wystaw oferty

 

Po wybraniu pomarańczowego przycisku „Wystaw oferty” system BaseLinker wstępnie waliduje, czy formularz wystawienia oferty został poprawnie wypełniony (np. czy wszystkie parametry zostały uzupełnione).

 

Lista ofert trafia do Działu Amazon / Ceneo / pozostałe moduły → Zarządzanie ofertami  → Zarządzanie ofertami → W kolejce, gdzie otrzymują status „Oczekuje w kolejce do wysłania”.