Dostępny aktualnie dla Allegro, eMAG, Amazon oraz Ceneo moduł konkurencji umożliwia sprawdzanie cen ofert innych sprzedawców dla wybranych produktów oraz automatyzację cen (repricing) w Twoich ofertach.

 

Konkurencja

W ustawieniach integracji znajdziesz zakładkę Konkurencja.

Aby uruchomić moduł, wybierz opcję Włączone dla pola Sprawdzanie cen konkurencji.

 

Konfiguracja modułu będzie się nieco różnić w zależności od platformy marketplace. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Sprawdzanie cen konkurencji.

 

Po włączeniu funkcjonalności należy wybrać, dla produktów, z których ofert ceny mają być śledzone (Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Operacje → Sprawdzanie cen konkurencji).

 

Automatyzacja cen (repricing)

Funkcjonalność repricingu pozwala na dopasowanie cen względem konkurencji na podstawie ustawionych przez Ciebie warunków. 

 

Po włączeniu sprawdzania cen konkurencji dostępna będzie również opcja Automatyzacja cen

 

wlaczanie-automatyzacji-cen-w-baselinkerze

 

Włączenie repricingu (Włączona – zmieniaj ceny automatycznie na podstawie ofert konkurencji) nie spowoduje żadnych zmian w ofertach. Aby ceny były automatycznie dopasowywane na podstawie konkurencji, musisz w pierwszej kolejności wybrać sposób działania wtyczki.

 

automatyzacja-cen-repricing-ustawienia-wtyczki

 

 • Metoda automatyzacji cen – tylko zmniejszanie, tylko zwiększanie lub zarówno zmniejszanie jak i zwiększanie cen.
 • Jeśli nowa cena mniejsza od minimum – wybierz działanie systemu, jeśli nowo wyliczona cena będzie mniejsza od Twojego ustalonego minimum (określonego minimalnym narzutem lub na sztywno wprowadzoną kwotą).
 • Jeśli nowa cena mniejsza od maksimum – wybierz działanie systemu, jeśli nowo wyliczona cena będzie mniejsza od Twojego ustalonego maksimum.
 • Jeśli nie ma konkurencyjnych ofert – zadecyduj, czy system ma automatyzować cenę na podstawie ustalonych niżej warunków, jeśli nie znajdzie konkurencyjnych ofert. 
 • Jeśli moja oferta jest najtańsza – wybierz, czy zmieniać cenę w sytuacji, kiedy Twoja oferta jest już najtańsza z uprzednio ustawioną ceną (np. gdy konkurencja podniesie ceny). 

 

Następnie należy ustawić warunki. Unikniesz dzięki nim ustawienia przez system zbyt niskiej lub zbyt wygórowanej ceny.

automatyzacja-cen-repricing-warunki

 • Cena bazowa – wybierz grupę cenową (cenę w magazynie), na podstawie której wykonywane mają być wyliczenia. Dotyczy tylko ofert, które są powiązane z Katalogiem BaseLinkera. 
 • Rezerwa kwotowa – kwota dodawana do ceny bazowej przed wyliczeniem narzutu (opcjonalnie).
 • Rezerwa procentowa – procent, o który powiększana ma być cena bazowa przed wyliczeniem narzutu (opcjonalnie).
 • Narzut minimalny* – minimalny narzut doliczany do ceny bazowej (procent). Dla +30% wpisz „30”. Możesz podać także liczbę ujemną (jeśli cena bazowa zawiera w sobie już narzut). Wyliczona cena będzie minimalną, jaką system może ustawić w ofercie. 
 • Narzut maksymalny* – maksymalny narzut doliczany do ceny bazowej (procent). Wyliczona cena będzie maksymalną, jaką system może ustawić w ofercie.
 • Narzut domyślny* – narzut doliczany do ceny bazowej w przypadku braku konkurencyjnych ofert. W takiej sytuacji cena w ofercie zostanie wyliczona jako cena bazowa + wprowadzona w tym polu wartość.
 • Minimalna różnica – procentowa – procent, o jaki ma być tańsza Twoja oferta od najniższej oferty konkurencji (zostanie zastosowany tylko jeśli mieści się w granicach marży).
 • Minimalna różnica – kwotowa – kwota, o ile tańsza ma być Twoja oferta od najniższej oferty konkurencji (będzie miała zastosowanie tylko jeśli mieści się w granicach narzutu). 
 • Zaokrąglanie – opcjonalnie. 

 

Po skonfigurowaniu modułu zapisz ustawienia. 

 

Automatyzacja cen w module konkurencji jedynie zapisuje ceny wyliczone na podstawie ustawionych warunków w systemie. Aby nowe ceny były przekazywane do marketplace musisz włączyć dla wybranego konta marketplace synchronizację cen.

 

Repricing Ceneo

W przypadku Ceneo wyliczona nowa cena nie jest przekazywana bezpośrednio do marketplace, a zapisywana w wybranej grupie cenowej w systemie (dodatkowe ustawienie w warunkach działania repricera – Docelowa grupa cenowa). Przed włączeniem wtyczki zalecamy utworzenie w tym celu nowej grupy cenowej.

 

Jeżeli jako cenę bazową wybierzesz tę samą grupę cenową, co docelowa, wtyczka nie będzie działała prawidłowo. Pamiętaj również, aby nie używać docelowej grupy cenowej jako bazowej dla repricerów w innych marketplace'ach.

Aby cena wyliczona w wyniku działania repricera była przekazywana w feedzie produktowym do marketplace'u należy przypisać docelową grupę cenową w ustawieniach integracji Ceneo (Integracje → Konto Ceneo  → Ustawienia wystawiania → Grupa cenowa).

 

Instrukcję, jak utworzyć nową grupę cenową oraz więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule Grupy cenowe.

Jeżeli chcesz, aby cena uzyskana w efekcie działania wtyczki (zapisana w docelowej grupie cenowej) była również przekazywana do podłączonego do systemu sklepu internetowego, wybierz ją w ustawieniach synchronizacji cen dla sklepu (Integracje → Sklep internetowy → Ceny → Synchronizacja z BaseLinker do sklepu → Cena regularna – grupa cenowa).

 

Przekazując cenę z docelowej grupy cenowej do sklepu, upewnij się, że dla żadnego repricera (dla Ceneo ani innych marketplace'ów) ceną bazową nie jest cena pobierana ze sklepu (np. czy żadna oferta nie jest powiązana bezpośrednio z produktem w sklepie – z pominięciem Katalogu BaseLinkera).

Wybór automatyzowanych ofert

Po włączeniu modułu wybierz oferty, dla których automatyzacja ma być wykonywana (Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Operacje → Sprawdzanie cen konkurencji).

 

Automatyzację cen możesz włączyć również w edycji oferty (zakładka Konkurencja → Ustawienia).

 

edycja-ofert-sprawdzanie-cen-konkurencji-w-baselinkerze

 

Znajdziesz tam te same warunki do zdefiniowania co w ustawieniach integracji. 

 

Bezpłatnie możesz wybrać do 100 ofert w ramach wszystkich podpiętych do systemu kont jednej platformy, dla których ceny będą dostosowywane raz dziennie. Pamiętaj, że automatyzacja cen możliwa jest tylko dla ofert, dla których masz włączone sprawdzanie cen konkurencji. Jeżeli włączysz sprawdzanie dla 100 ofert, włączenie repricingu będzie możliwe tylko dla tych sprawdzanych.

W zakładce Integracje → Akceleracje znajdziesz dodatkowo płatne opcje, które pozwolą na częstszą automatyzację dla większej liczby ofert.

 

 

FAQ

Po jakim parametrze wyszukiwane są produkty?

Produkty wyszukiwane są po EAN i/lub po nazwie.

Czy widoczne są ceny wszystkich sprzedających na marketplace czy tylko tych, którzy korzystają z BaseLinkera?

System korzysta z wyszukiwarki marketplace'u, nie ma znaczenia, w jaki sposób konkurencja wystawiła oferty.

Kiedy narzędzie będzie dostępne dla eBay?

Na ten moment nie jesteśmy w stanie podać konkretnego terminu.

Czy można wyświetlać konkurencyjne ceny dla wszystkich marketplace'y razem?

Dla każdego konta marketplace opcja jest uruchamiana i wyświetlana oddzielnie (przy ofercie w zarządzaniu aukcjami/ofertami).

Czy funkcjonalność działa również dla ofert powiązanych z zewnętrznym magazynem?

Tak. Wtedy grupa cenowa będzie ignorowana, a cena będzie pobrana z magazynu zewnętrznego.

Czy można określić, dla których produktów ceny nie zmieniać?

Synchronizacja włączana jest dla konkretnych ofert, samodzielnie należy wybrać których.

Co w przypadku wyłączonej synchronizacji cen?

Automatyzacja zadziała jedynie dla ofert, dla których synchronizacja cen jest włączona.

Czy dla każdego rynku Amazon można ustawić inną cenę bazową?

Ustawienie ceny bazowej jest wspólne dla wszystkich języków, jednak oddzielne dla poszczególnych regionów (EU, NA i FE). Oddzielna integracja = oddzielne ustawienia.

Czy mogę ustawić reguły automatyzacji indywidualnie do każdej oferty czy jedynie ogólne zasady dla wszystkich ofert?

Można zmienić ustawienia dla każdej oferty osobno – z poziomu jej edycji w zarządzaniu aukcjami/ofertami.

W jaki sposób po zmianach przez repricer sprawdzić pierwotną cenę?

Ceny pierwotne można sprawdzić w magazynie na liście produktów lub po wyłączeniu repricera.

Czy jest możliwość repricingu cen w sklepie?

Aktualnie nie ma takiej możliwości.

Czy jeśli 1 produkt mam wystawiony na 8 rynkach na Amazonie, to jest to liczone jako 1 sprawdzenie czy 8?

Każdy region Amazon ma osobną integrację. Każda integracja ma osobne sprawdzanie i ustawienia funkcji repricingu.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy