Synchronizacja cen

Za synchronizację cen na aukcjach / w ofertach danego konta marketplace (np. Allegro) odpowiada moduł znajdujący się w dziale Integracje  → Konto Marketplace → Ustawienia → Ceny. 

 

 

 

Moduł aktualizuje cenę „Kup Teraz” na aukcjach, zgodnie z obecną ceną w magazynie z uwzględnieniem mnożnika cen. Aktualizacja odbywa się raz dziennie w nocy. Zależnie od konfiguracji, moduł może również automatycznie kończyć aukcje produktów, które mają cenę ustawioną na 0.00zł.

 

Opcje modyfikacji ceny możesz ustawić w dziale Integracje  → Konto Marketplace → Ustawienia → Ustawienia aukcji  → Mnożnik ceny / dodaj do ceny.

 

W zakładce synchronizacji cen dla konta marketplace dostępne są:

 

 1. Ustawienie związane z częstotliwością synchronizacji
 2. Ustawienia dotyczące opcji sychronizacji
 3. Logi z synchronizacji wraz z opcją wyszukiwania po numerze aukcji

 

 

Częstotliwość synchronizacji

W tym miejscu możesz włączyć synchronizację cen na aukcjach zgodnie z cenami produktów w magazynie. Moduł synchronizuje ceny co 24 godziny (aktualnie nie jest możliwa częstsza synchronizacja).

 

 

 

Po włączeniu modułu pamiętaj o jego konfiguracji! Jeżeli moduł nie zostanie skonfigurowany, nie będzie wykonywał żadnych czynności.

 

Ustawienia modułu

W zależności od konfiguracji moduł może zmniejszać lub zwiększać cenę produktu na aukcji / w ofercie, zgodnie z ceną produktu w magazynie. System może także kończyć aukcje / oferty z zerową ceną.

 

Dostępne są następujące opcje:

 

 • Cena 0 PLN – moduł może zakończyć aukcję, jeżeli magazyn poda dla produktu zerową cenę.
 • Mniejsza cena – moduł może obniżać cenę na aukcji zgodnie z ceną w magazynie.
 • Większa cena – moduł może podwyższać cenę na aukcji zgodnie z ceną w magazynie.
 • Dzienny limit kończonych ofert – jeżeli ustawisz ten limit np. na 20, to tyle maksymalnie aukcji/ofert zostanie zakończonych danego dnia. Kolejne aukcje nie zostaną zakończone nawet przy zerowej cenie. Zalecamy ustawić niski limit aukcji, które mogą zostać dziennie zakończone przez wtyczkę. Nieoczekiwane zdarzenia mogą doprowadzić do niepotrzebnego zamknięcia dużej ilości aukcji (np. zewnętrzny program synchronizujący sklep z hurtownią błędnie ustawia ceny produktów w magazynie). Administrator systemu BaseLinker nie ponosi odpowiedzialności za aukcje niepotrzebnie zakończone przez moduł.
 • Zaokrąglania (tylko Allegro i eBay) – przy synchronizacji moduł może zaokrąglić cenę z magazynu.
 • Min/maks. cena (tylko Amazon) – na tej podstawie automat po stronie Amazon może ustawić w podanych widełkach ceny względem ofert konkurencji.

Dla kilku pierwszych interwałów synchronizacji zaleca się wyrywkowe sprawdzenie logów (czy działanie modułu jest zgodne z oczekiwaniami).

 

Logi synchronizacji

W sekcji Logi z synchronizacji ceny widoczne są ostatnie akcje wykonane przez moduł. W tym miejscu możesz monitorować poprawność synchronizacji.

 

 

 

Po wybraniu podglądu możesz sprawdzić następujące dane:

 

 

 

 • Sprawdzonych aukcji – ile aukcji sprawdził moduł przy synchronizacji,
 • Pominiętych aukcji – ile aukcji moduł pominął przy synchronizacji (jeżeli np. wyłączyłeś synchronizację na pojedynczych aukcjach),
 • Zmienione aukcje – aukcje, których cena uległa zmianie,
 • Zakończone aukcje – ile aukcji moduł zakończył,
 • Cena na aukcji bez zmian – aukcje, które miały cenę zgodną z magazynem,
 • Ponad limit zakończeń – aukcje, które powinny zostać zamknięte, jednak nie zostały zakończone ze względu na przekroczenie limitu kończonych aukcji w ustawieniach modułu,
 • Produkt nie istnieje – aukcje pominięte ze względu na to, że przypisany do nich produkt nie istnieje w magazynie,
 • Nie zmienione – aukcje, których cena nie jest zgodna, jednak ustawienia wtyczki nie zakładają wykonania zmian w tym przypadku.

 


Wyszukiwanie po numerze aukcji

Na dole strony znajdziesz wyszukiwarkę, dzięki której sprawdzisz logi dla konkretnej aukcji.

 

Oferty niesynchronizowane

Ustawienia modułu dotyczą wszystkich aukcji/ofert na danym koncie marketplace. Natomiast możesz wyłączyć/zmienić synchronizację dla wybranych aukcji/ofert.

 

Opcja ta jest dostępna:

 • w edycji konkretnej aukcji w zakładce Allegro/pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Edytuj → Ustawienia → Synchronizacja ceny.
 • poprzez masowe operacje na aukcjach w dziale Allegro/pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Operacje → Włącz/wyłącz synchronizację stanów/cen

 

W dziale Allegro/pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Eksport aukcji możesz sprawdzić, które aukcje mają wyłączony moduł synchronizacji (pole Synchronizacja ceny).

 

Ręczna zmiana ceny

W przypadku integracji z Allegro oraz eBay cenę na aukcjach możesz również zmienić ręcznie wybierając opcję Allegro/eBay → Zarządzanie aukcjami  → Operacje  → Zmień cenę.

 

FAQ

Cena na aukcji nie synchronizuje się. Dlaczego?

Jest kilka możliwości:

1. Sprawdź, czy poprawnie skonfigurowałeś moduł synchronizacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Synchronizacja stanu magazynowego oraz ilości i ceny na aukcjach/ofertach.

 

2. Sprawdź, czy aukcje i oferty są poprawnie powiązane z produktami z magazynu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

3. Sprawdź, czy połączenie ze sklepem jest prawidłowe w dziale Integracje →  Sklep →  Ustawienia →  Połączenie →  Przetestuj połączenie.

 

4. Sprawdź logi synchronizacji. Możesz to zrobić:

 •  w ustawieniach modułu synchronizacji, w sekcji ‚Logi z synchronizacji cen’. Na dole ekranu możesz również wyszukać logi z synchronizacji dla poszczególnych aukcji.
 • w dziale Allegro / pozostałe moduły → Zarządzanie aukcjami → Wyszukiwanie zaawansowane → Numer aukcji X →  Szczegóły →  Log.

 

5. Sprawdź, czy system widzi poprawne ceny produktów w Twoim sklepie.

 • Przejdź do „Zarządzania aukcjami” i wybierz jedną z synchronizowanych aukcji.
 • Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie, a następnie kliknij „Wystaw podobną (formularz)”.
 • W formularzu wystawiania najedź kursorem na „Cena”, a wyświetli Ci się faktyczna cena, jaką aktualnie system widzi w Twoim magazynie.

 

Jeśli cena widziana w formularzu wystawiania różni się od tej, którą system podaje w zarządzaniu aukcjami – napisz do nas w dziale „Pomoc i kontakt” w Panelu Sprzedawcy.

Czy zmiana ceny na aukcji Allegro zmieni cenę produktu w magazynie?

Nie. Wtyczka synchronizująca cenę na aukcjach obejmuje tylko zmianę ceny na aukcji zgodnie z powiązanym produktem z magazynu.