Za synchronizację cen w ofertach danego konta marketplace odpowiada moduł znajdujący się w sekcji Integracje  → Konto Marketplace → Ustawienia → Ceny. 

 

synchronizacja-cen-w-baselinkerze

 

Moduł aktualizuje cenę „Kup Teraz” w ofertach, zgodnie z obecną ceną w magazynie z uwzględnieniem mnożnika cen. Zależnie od konfiguracji, moduł może również automatycznie kończyć oferty produktów, które mają cenę ustawioną na 0.00 zł.

 

Opcje modyfikacji ceny możesz ustawić w sekcji Integracje  → Konto Marketplace → Ustawienia → Ustawienia aukcji → Mnożnik ceny/Dodaj do ceny.

 

Po włączeniu modułu pamiętaj o jego konfiguracji! Jeżeli moduł nie zostanie skonfigurowany, nie będzie wykonywał żadnych czynności.

 

W zakładce synchronizacji cen dla konta marketplace dostępne są:

 1. Ustawienie związane z częstotliwością synchronizacji.
 2. Ustawienia dotyczące opcji sychronizacji.
 3. Logi z synchronizacji wraz z opcją wyszukiwania po numerze oferty.

 

 

Częstotliwość synchronizacji

W tym miejscu możesz włączyć synchronizację cen w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.

 

Dostępne są częstotliwości synchronizacji:

ustawienia-czestotliwosci-synchronizacj-cen-w-baselinkerze

 

 

 • co 24 godziny,
 • co 12 godzin,
 • co 4 godziny,
 • co godzinę,
 • na żywo.

 

Dla kont Freemium synchronizacja na żywo nie jest dostępna.

 

W zależności od konfiguracji moduł może zmniejszać lub zwiększać cenę produktu w ofercie, zgodnie z ceną produktu w magazynie. System może także kończyć oferty z zerową ceną.

 

Dostępne są następujące opcje:

 • Cena 0 – moduł może zakończyć ofertę, jeżeli magazyn poda dla produktu zerową cenę;
 • Mniejsza cena – moduł może obniżać cenę w ofercie zgodnie z ceną w magazynie;
 • Większa cena – moduł może podwyższać cenę w ofercie zgodnie z ceną w magazynie;
 • Dzienny limit kończonych ofert – jeżeli ustawisz ten limit np. na 20, to tyle maksymalnie ofert zostanie zakończonych danego dnia. Kolejne oferty nie zostaną zakończone nawet przy zerowej cenie. Zalecamy ustawić niski limit ofert, które mogą zostać dziennie zakończone przez wtyczkę. Nieoczekiwane zdarzenia mogą doprowadzić do niepotrzebnego zamknięcia dużej ilości ofert (np. zewnętrzny program synchronizujący sklep z hurtownią błędnie ustawia ceny produktów w magazynie). Administrator systemu BaseLinker nie ponosi odpowiedzialności za oferty niewłaściwie zakończone przez moduł;
 • Zaokrąglanie – przy synchronizacji moduł może zaokrąglić cenę z magazynu;
 • Min./maks. cena (tylko Amazon) – na tej podstawie automat po stronie Amazon może ustawić w podanych widełkach ceny względem ofert konkurencji.

 

Dla kilku pierwszych interwałów synchronizacji zaleca się wyrywkowe sprawdzenie logów (czy działanie modułu jest zgodne z oczekiwaniami).

 

Logi synchronizacji

W sekcji Logi z synchronizacji ceny widoczne są ostatnie akcje wykonane przez moduł. W tym miejscu możesz monitorować poprawność synchronizacji.

 

logi-synchronizacji-ceny-w-baselinkerze

 

Po wybraniu podglądu możesz sprawdzić następujące dane:

 

szczegoly-logow-synchronizacji-ceny-w-baselinkerze

 

 • Sprawdzonych aukcji/ofert – ile ofert sprawdził moduł przy synchronizacji;
 • Pominiętych aukcji/ofert – ile ofert moduł pominął przy synchronizacji (jeżeli np. wyłączyłeś synchronizację w pojedynczych ofertach);
 • Zmienione aukcje/oferty – oferty, których cena uległa zmianie;
 • Zakończonych aukcji/ofert – ile ofert moduł zakończył;
 • Cena na aukcji/w ofercie bez zmian – oferty, które miały cenę zgodną z magazynem;
 • Ponad limit zakończeń – oferty, które powinny zostać zamknięte, jednak nie zostały zakończone ze względu na przekroczenie limitu kończonych ofert w ustawieniach modułu;
 • Błędy zmiany ceny – oferty, dla których z powodu zwróconego przez API marketplace błędu nie udało się zaktualizować ceny;
 • Produkt nie istnieje – oferty pominięte ze względu na to, że przypisany do nich produkt nie istnieje w magazynie;
 • Nie zmienione – oferty, których cena nie jest zgodna, jednak ustawienia wtyczki nie zakładają wykonania zmian w tym przypadku.

 

Wyszukiwanie po numerze aukcji/oferty

Na dole zakładki Ceny znajdziesz wyszukiwarkę, dzięki której sprawdzisz logi dla konkretnej oferty.

 

Oferty niesynchronizowane

Ustawienia modułu dotyczą wszystkich ofert na danym koncie marketplace. Możesz jednak wyłączyć synchronizację dla wybranych ofert.

 

Opcja ta jest dostępna:

 • w edycji konkretnej oferty w sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Edytuj → Ustawienia → Synchronizacja ceny;
 • poprzez masowe operacje na aukcjach w sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Operacje → Włącz/wyłącz synchronizację stanów/cen.

 

W sekcji Allegro→ Zarządzanie aukcjami/ofertami → Eksport aukcji możesz sprawdzić, które oferty mają wyłączony moduł synchronizacji (pole Synchronizacja ceny).

 

Ręczna zmiana ceny

W przypadku integracji niektórymi marketplace'ami (m.in. Allegro, eBay) cenę w ofertach możesz również zmienić ręcznie, wybierając opcję Allegro/eBay → Zarządzanie aukcjami  → Operacje  → Zmień cenę.

 

FAQ

Cena na aukcji nie synchronizuje się. Dlaczego?

Jest kilka możliwości:

1. Sprawdź, czy poprawnie skonfigurowałeś moduł synchronizacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Synchronizacja stanu magazynowego oraz ilości i ceny na aukcjach/ofertach.

 

2. Sprawdź, czy aukcje i oferty są poprawnie powiązane z produktami z magazynu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

3. Sprawdź, czy połączenie ze sklepem jest prawidłowe w dziale Integracje →  Sklep →  Ustawienia →  Połączenie →  Przetestuj połączenie.

 

4. Sprawdź logi synchronizacji. Możesz to zrobić:

 •  w ustawieniach modułu synchronizacji, w sekcji ‚Logi z synchronizacji cen’. Na dole ekranu możesz również wyszukać logi z synchronizacji dla poszczególnych aukcji.
 • w dziale Allegro / pozostałe moduły → Zarządzanie aukcjami → Wyszukiwanie zaawansowane → Numer aukcji X →  Szczegóły →  Log.

 

5. Sprawdź, czy system widzi poprawne ceny produktów w Twoim sklepie.

 • Przejdź do „Zarządzania aukcjami” i wybierz jedną z synchronizowanych aukcji.
 • Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie, a następnie kliknij „Wystaw podobną (formularz)”.
 • W formularzu wystawiania najedź kursorem na „Cena”, a wyświetli Ci się faktyczna cena, jaką aktualnie system widzi w Twoim magazynie.

 

Jeśli cena widziana w formularzu wystawiania różni się od tej, którą system podaje w zarządzaniu aukcjami – napisz do nas w dziale „Pomoc i kontakt” w Panelu Sprzedawcy.

Czy zmiana ceny na aukcji Allegro zmieni cenę produktu w magazynie?

Nie. Wtyczka synchronizująca cenę na aukcjach obejmuje tylko zmianę ceny na aukcji zgodnie z powiązanym produktem z magazynu.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy