[Nowy magazyn] Synchronizacja między magazynami

Artykuł opisuje funkcje nowego modułu magazynu.

 

 

BaseLinker umożliwia wystawianie produktów bezpośrednio z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni – w tym wypadku pomija się wbudowany do systemu katalog BaseLinker (scenariusz bezpośredni).

 

Alternatywnie możliwe jest połączenie magazynu sklepu lub hurtowni z Katalogiem BaseLinker. Wówczas produkty wystawiane i synchronizowane są bezpośrednio z Katalogiem.

 

W tym wypadku należy upewnić się, iż zarówno w magazynie zewnętrznym, jak i w Katalogu BaseLinker znajdują się te same produkty. Następnie należy je ze sobą powiązać i ustawić odpowiednią synchronizację.

 

Dostępna są następujące opcje synchronizacji:

 

  • pobieranie stanów i cen do Katalogu BaseLinker z magazynu sklepu lub hurtowni. BaseLinker pobiera stany magazynowe i ceny z zewnętrznego magazynu – w takim wypadku Katalog BaseLinker pełni rolę podrzędną
  • przesyłanie stanów i cen z (od) Katalogu BaseLinker do magazynu sklepu (do hurtowni nie jest to możliwe). BaseLinker przesyła stany i cen do magazynu sklepu – w tym wypadku Katalog BaseLinker pełni rolę nadrzędną

 

Pobieranie stanów i cen do Katalogu

BaseLinker może pobierać stany i ceny z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni do Katalogu.

 

Aby włączyć opcję pobierania stanów magazynowych z zewnętrznego magazynu do systemu BaseLinker, przejdź do działu Integracje → Sklep / Hurtownia → Ustawienia  i następnie:

 

 

W zakładce 'Stany’:

  • wybierz opcję ’Pobieraj stany ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny)’ lub – w przypadku hurtowni – ’Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera’
  • wskaż, do jakiego wewnętrznego magazynu system ma pobierać stany oraz wybierz częstotliwość synchronizacji.

W zakładce 'Ceny’

  • wybierz opcję ’Pobieraj ceny ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny)’lub – w przypadku hurtowni – ’Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera’
  • wskaż, do jakiej grupy cenowej system ma pobierać ceny.

 

W tym scenariuszu sklep lub hurtownia będzie magazynem nadrzędnym nad Katalogiem BaseLinker.

 

Przesyłanie stanów i cen z (od) Katalogu

BaseLinker może przesyłać stany i ceny do zewnętrznego magazynu sklepu (zwróć uwagę na to, iż nie możesz przesyłać stanów i cen do hurtowni).

 

 

Aby włączyć opcję przesyłania stanów magazynowych z zewnętrznego magazynu do systemu BaseLinker, przejdź do działu Integracje → Sklep  → Ustawienia  i następnie

 

 

W zakładce 'Stany’:

  • wybierz opcję ’Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny)’.
  • wskaż, z jakiego wewnętrznego magazynu system ma przesyłać stany oraz wybierz częstotliwość synchronizacji.

 

W zakładce 'Ceny’:

  • wybierz opcję ’Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny)’.
  • wskaż, z jakiej grupy cenowej system ma przesyłać ceny.

 

W tym scenariuszu sklep będzie magazynem podrzędnym w stosunku do Katalogu BaseLinker. Zwróć uwagę, że nie jest możliwe przesyłanie stanów i cen do hurtowni.