Dział Kontrola magazynu znajduje się jeszcze w fazie testów (beta).

 

Inwentaryzacja to proces zmierzający do sporządzenia szczegółowego spisu produktów na określony dzień. Konieczność wykonania takiego spisu wynika z przepisów prawa. Natomiast inwentaryzację warto również przeprowadzić w momencie, gdy obawiasz się, że stan zarejestrowany w systemie może nie być zgodny ze stanem rzeczywistym.

 

W dziale Produkty → Kontrola magazynu → Inwentaryzacje znajduje się moduł inwentaryzacji. Pozwoli Ci on w wygodny sposób przeprowadzić przegląd stanów magazynowych dla całego lub wybranej części magazynu.

 

 

Formularz tworzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacje można rozpocząć z działu inwentaryzacji lub z listy produktów (dla wybranych zaznaczonych produktów).
Dział inwentaryzacji

Aby utworzyć nową inwentaryzację, przejdź do Produkty → Kontrola magazynu → Inwentaryzacje i wybierz Utwórz inwentaryzację, a następnie wypełnij wymagane pola. W tym modelu brane są pod uwagę wszystkie produkty znajdujące się w danym magazynie.

 

 

Następnie przejdź do zakładki Pozycje i rozpocznij skanowanie produktów.

System pozwala wykorzystać do tego czytnik kodów kreskowych, aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces.

 

Lista produktów

Produkty do inwentaryzacji możesz również wybrać z poziomu listy produktów. Upewnij się, iż wybrałeś odpowiedni magazyn w polu Stan.

W tym modelu możesz wykonać inwentaryzację tylko dla wybranej części magazynu.

 

 

Zakończenie inwentaryzacji

Inwentaryzacje mają dwa statusy – w trakcie oraz zakończona. W momencie gdy inwentaryzacja zmieni status na zakończoną, BaseLinker wygeneruje odpowiednie dokumenty. Zmieni się też stan magazynowy produktów.

 

Tak jak dostawy tworzą dokument PZ po zakończeniu, tak inwentaryzacja po zakończeniu tworzy dokumenty RW i PW dla produktów, których stan rzeczywisty okazał się mniejszy lub większy niż wcześniej zakładano.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy