Powrót do Pomocy

Masowa edycja produktów w arkuszu

Wśród operacji dostępnych na liście produktów (Produkty → Lista produktów) dostępna jest funkcjonalność Edycja produktów w arkuszu.

 

Opcja ta pozwala na szybsze dokonywanie zmian wybranych pól w wielu produktach równocześnie. Tego typu operację możesz wykonać również za pomocą pliku CSV, jednak wymaga to wyeksportowania pliku z produktami, jego edycję, a następnie wgrania pliku do systemu. Za pomocą operacji Edycja produktów w arkuszu dostępnej na liście produktów wykonasz modyfikacje masowo i bezpośrednio w systemie. 

 

Jak zbiorowo edytować produkty?

Aby wykonać zmiany danych dla wielu produktów, przejdź do sekcji Produkty → Lista produktów. W lewym górnym rogu listy wybierz katalog, z którego chcesz wyświetlić produkty i wybierz te, które chcesz edytować, a następnie kliknij Operacje → Edycja produktów w arkuszu.

 

 

Za pomocą tej opcji możesz aktualnie edytować następujące pola:

 • EAN,
 • SKU,
 • Waga,
 • Wysokość,
 • Szerokość,
 • Długość,
 • Producent,
 • Kategoria,
 • Cena Domyślna,
 • Magazyn Domyślny: Stan,
 • Magazyn Domyślny: Stan – Próg,
 • Magazyn Domyślny: Lokalizacja,
 • Nazwa,
 • Opis. 

 

Do edycji możesz wybrać dowolną liczbę pól.

 

Pola dostępne do modyfikacji zależą od przypisanych do katalogu:

 • magazynów, 
 • grup cenowych,
 • języków. 

 

Możesz je dodać do katalogu w sekcji Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj katalog

 

Po wprowadzeniu zmian pamiętaj, żeby zapisać je za pomocą niebieskiego przycisku Zapisz na dole formularza. Gdy operacja przebiegnie prawidłowo, okno nie zostanie zamknięte. Zobaczysz jednak komunikat o wprowadzeniu zmian. 

Jest to na razie podstawowa wersja funkcjonalności. Planujemy dalszą rozbudowę operacji w arkuszach.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy