Powrót do Pomocy

Magazynowe scenariusze konfiguracji

W zależności od tego, gdzie chcesz prowadzić wirtualny magazyn i zarządzać swoimi produktami, system BaseLinker możesz skonfigurować na 2 sposoby: 

 • Scenariusz bezpośredni – w tym przypadku możesz podłączyć zewnętrzny magazyn sklepu lub hurtownię do BaseLinkera i korzystać jedynie z integracji z platformami marketplace i/lub obsługiwać zamówienia w systemie. 
 • Z wykorzystaniem Katalogu BaseLinkera:
  • BaseLinker może być Twoim centralnym magazynem, w którym zarządzasz produktami, a dane te przekazywane będą do sklepów i/lub marketplace’ów;
  • do Katalogu w BaseLinkerze możesz pobierać stany i/lub ceny z magazynu zewnętrznego (sklepu, hurtowni, systemu ERP) i przekazywać je do sklepów i/lub platform marketplace.

Scenariusz bezpośredni

BaseLinker umożliwia wystawianie produktów na platformach marketplace bezpośrednio z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni (w tym przypadku możesz pominąć wbudowany do systemu Katalog BaseLinker).

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy, że w sekcji Integracje podłączysz swój sklep lub hurtownię do systemu BaseLinker. Produkty z podłączonych magazynów będą pobierane w locie. 

 

Po podłączeniu i skonfigurowaniu modułu marketplace wystarczy, że w sekcji Marketplace → Wystawianie wybierzesz właściwy magazyn (z którego chcesz wystawiać produkty). 

 

 

Przy wystawianiu oferty zostaną automatycznie powiązane z produktami z magazynu. Na podstawie tego powiązania system może automatycznie synchronizować stany i ceny w ofertach zgodnie z zewnętrznym magazynem.

 

Jeżeli wcześniej wystawiłeś oferty na marketplace (bezpośrednio lub za pomocą innego oprogramowania), to zaimportuj je do systemu BaseLinker i powiąż z magazynem sklepu lub hurtowni.

 

Do systemu możesz podłączyć dowolną liczbę sklepów i hurtowni.

 

W jakiej sytuacji taki scenariusz będzie najlepszym wyborem?

 • na co dzień korzystasz tylko z magazynu sklepu. Za pomocą BaseLinkera chcesz wystawiać produkty ze sklepu na platformy marketplace. Zależy Ci na synchronizacji stanów i cen między różnymi marketplace’ami i magazynem sklepu;
 • chcesz wystawiać produkty bezpośrednio z hurtowni (dropshipping) na platformy marketplace. Zależy Ci na synchronizacji stanów i cen między różnymi marketplace’ami i magazynem hurtowni;
 • w swoim e-commerce wykorzystujesz kilka sklepów i kilka hurtowni niezależnie. Każdy magazyn ma odrębny asortyment. Zależy Ci na synchronizacji stanów i cen między różnymi marketplace’ami i magazynem danego sklepu lub hurtowni. Nie chcesz synchronizować stanów i cen między różnymi magazynami;
 • masz swój sklep, ale nie jesteś zainteresowany możliwościami Managera Marketplace – nie chcesz wystawiać i synchronizować ofert marketplace. Zależy Ci natomiast na tym, aby zoptymalizować proces obsługi zamówień. BaseLinker wybrałeś ze względu na opcje dostępne w Managerze Zamówień.

 

Magazyn w BaseLinkerze

W ramach konta BaseLinker masz możliwość skorzystania z wbudowanego magazynu. Miejsce przechowywania danych o produktach w systemie nazywane jest Katalogiem. 

 

Produkty w Katalogu możesz:

 

Na podstawie produktów z Katalogu BaseLinkera możesz wystawiać oferty na marketplace’y – w taki sam sposób jak w przypadku zewnętrznego magazynu przy scenariuszu bezpośrednim.

 

Katalog jako magazyn centralny

W takim scenariuszu Katalog BaseLinker może być centralnym magazynem. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, z tego miejsca zarządzasz całą swoją bazą produktową. Dzięki powiązaniom ofert z produktami BaseLinker może synchronizować stany magazynowe i ceny w ofertach zgodnie ze stanami i cenami zapisanymi przy produkcie w katalogu.

 

Scenariusz ten nie wyklucza podłączenia zewnętrznych magazynów. Produkty w Katalogu możesz powiązać również z produktami w swoim sklepie internetowym i przesyłać do nich stany magazynowe oraz ceny. 

W przypadku wykorzystania BaseLinkera jako centralnego magazynu:

 

 • produkty wystawiane są bezpośrednio z Katalogu BaseLinker,
 • oferty marketplace powiązane i synchronizowane są z produktami z Katalogu BaseLinker,
 • produkty w Katalogu możesz powiązać z magazynem zewnętrznym (np. sklepem internetowym, systemem ERP),
 • katalog BaseLinker na bieżąco przesyła do sklepów informacje o zmianach stanów i cen produktów.

 

Jeśli w ramach swojej działalności zobligowany jesteś do prowadzenia ścisłej kontroli magazynowej i dokumentowania każdej zmiany w magazynie, masz również możliwość generowania takich dokumentów w BaseLinkerze. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Dokumenty magazynowe.

 

W jakiej sytuacji taki scenariusz będzie najlepszym wyborem? Gdy masz kilka sklepów internetowych /lub prowadzisz sprzedaż na różnych marketplace’ach, a całą bazą produktów chcesz zarządzać z poziomu BaseLinkera.

 

Katalog jako pośrednik

Katalog BaseLinker może również pełnić rolę łącznika między różnymi magazynami. Za jego pomocą możliwe jest pobieranie stanów i cen z magazynu zewnętrznego (sklepu, hurtowni, systemu ERP) i przekazywanie ich do innych sklepów i/lub marketplace’ów.

Dostępne są m.in. następujące opcje:

 • przesyłanie danych z jednego sklepu do drugiego,
 • przesyłanie danych z hurtowni do sklepu,
 • przesyłanie danych z systemu ERP do sklepu,
 • przesyłanie danych ze sklepu/hurtowni/systemu ERP do kilku sklepów i marketplace


Aby skonfigurować system zgodnie z tym scenariuszem:

 

 1. Przejdź do sekcji Integracje i podłącz swój sklep, hurtownię lub system ERP (w przypadku systemu ERP potrzebny będzie dodatkowy integrator).
 2. Utwórz produkty w Katalogu BaseLinkera (w dowolny sposób z wymienionych w sekcji Magazyn w BaseLinkerze).
 3. Upewnij się, że produkty są ze sobą powiązane.

 

Gdy masz już podłączone wszystkie integracje, w różnych magazynach znajdują się te same produkty i są one ze sobą powiązane, to możesz przystąpić do ustawienia synchronizacji między magazynami.

 

Aby dane pobierane były ze sklepu, w ustawieniach integracji należy wybrać odpowiednią opcję synchronizacji (Synchronizacja ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny).

 

 

Zapraszamy również na cykl bezpłatnych szkoleń dla nowych użytkowników Szybki start z BaseLinker. Nasz specjalista przeprowadzi Cię przez podstawowe funkcje systemu krok po kroku, pomoże w konfiguracji konta i podpowie, jak podłączyć integracje. Szkolenia podzielone są tematycznie, więc możesz wziąć udział we wszystkich 5 lub wybrać jedynie te, które najbardziej Cię interesują.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy