BaseLinker pozwala na kompleksową obsługę sprzedaży i magazynu. Najczęściej dodatkowe oprogramowanie magazynowe nie będzie już potrzebne.

 

Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanych funkcji oprogramowania typu ERP, lub chcesz pozostać przy swoim aktualnym rozwiązaniu do zarządzania magazynem, BaseLinker można zintegrować z wybranym programem typu ERP. Dostępne integracje opisane są w artykule Integracje z systemami ERP.

 

Schemat integracji

ERP  + BaseLinker

Do jednego Katalogu BaseLinker możesz podłączyć jeden ERP. Wówczas Katalog BaseLinker pełni rolę ogniwa pośredniczącego między systemem ERP a platformami marketplace.

 

 

System ERP może synchronizować się z katalogiem BaseLinkera, wysyłając do niego dane lub pobierając je.

 

Jeśli główny spis produktów przechowywany jest w ERP, integrator powinien ustawiać w BaseLinkerze stany i ceny zgodne z tymi, jakie znajdują się w ERP. Następnie BaseLinker może przekazywać te informacje dalej do różnych kanałów sprzedaży.

 

Do przechowywania stanów możesz utworzyć specjalny magazyn w dziale Produkty → Ustawienia → Magazyny, który edytowalny jest jedynie przez API. Oznacza to, że stan magazynowy będzie edytowany jedynie przez integrator ERP, bez możliwości ręcznej edycji.

 

ERP +  sklep  + BaseLinker

Nie potrzebujesz dwóch integratorów – jednego do połączenia ERP ze sklepem i drugiego – do połączenia ERP z BaseLinkerem.

 

Wystarczy, że zintegrujesz swój ERP z katalogiem BaseLinkera, a system przekaże dane o produktach, stanach i cenach do Twojego sklepu internetowego.

 

 

Połączenie między systemem ERP a sklepem za pomocą BaseLinkera przebiega następująco:

 

FAQ

Mam pytanie dotyczące systemu ERP

Informacje na temat poszczególnych integracji znajdują się w dziale Integracje →  ERP, w opisie danego typu integracji.

 

Support i utrzymanie każdego modułu zapewnia zewnętrzna firma.

 

W razie pytań lub problemów związanych z wybranym modułem prosimy o kontakt z dostawcą danej integracji.

Dlaczego na fakturze widnieje opłata za moduł ERP, skoro w SellIntegro mam wykupiony pakiet All in One?

W przypadku wykupienia pakietu All in One bezpośrednio w panelu SellIntegro nie należy uruchamiać dodatkowych modułów ERP w panelu BaseLinker.

 

W przeciwnym razie opłata zostanie naliczona podwójnie.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy