Powrót do Pomocy

Integracje z systemami ERP

BaseLinker pozwala na kompleksową obsługę zamówień pobranych z różnych kanałów sprzedaży. Oferowane funkcjonalności są wystarczające dla zdecydowanej większości użytkowników. Dodatkowo BaseLinker można również zintegrować z wybranym programem typu ERP.

 

Dostępne integracje ERP

System ERP (ang. enterprise resource planning) to system informatyczny wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. Tego typu systemy pozwalają zarządzać wszystkimi procesami przedsiębiorstwa w jednym miejscu. Umożliwiają prowadzenie dokumentacji handlowej, magazynowej, kartoteki kontrahentów czy też bazy CRM klientów.

Niektóre systemy księgowe (na przykład Firmao) również posiadają funkcjonalności systemu ERP takie jak tworzenie dokumentów magazynowych.

 

Aktualnie w BaseLinker dostępnych jest już niemal 30 integracji z systemami ERP!

Wszystkie dostępne integracje znaleźć można w zakładce Integracje → Dodaj nową integrację w sekcji ERP.

 

Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. Przy czym w większości przypadków sprzedawca ma możliwość wyboru spośród kilku dostawców oferujących integrację z danym systemem. Natomiast BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu.

 

Integratory takie mają zazwyczaj postać małej aplikacji desktopowej, instalowanej na lokalnym komputerze (w przeciwieństwie do systemu BaseLinker, który jest aplikacją webową i funkcjonuje w chmurze). Aplikacja taka łączy się z API BaseLinkera oraz lokalną bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczenia zależny jest od dostawcy oprogramowania.

 

Można wyróżnić następujące typy integracji:

  • Zamówienia – moduł umożliwia przekazywanie wszystkich zamówień z BaseLinkera do wybranego systemu ERP.
  • Stany magazynowe – moduł umożliwia automatyczną synchronizację stanów magazynowych pomiędzy magazynem BaseLinker a magazynem wybranego systemu ERP.
  • Magazyn (import) – moduł umożliwia automatyczne pobieranie produktów z wybranego magazynu systemu ERP do magazynu BaseLinker.
  • Magazyn (eksport) – moduł umożliwia automatyczny eksport produktów z magazynu BaseLinker do wybranego magazynu systemu ERP.

 

Więcej informacji na temat poszczególnych integracji można znaleźć w zakładce Integracje → ERP, w opisie danego typu integracji. Support i utrzymanie każdego modułu zapewnia zewnętrzna firma.

 

W razie pytań lub problemów związanych z wybranym modułem prosimy o kontakt z dostawcą danej integracji.

 

Schemat integracji

Zalecamy następujący schemat integracji:

  • W przypadku sprzedawców nieposiadających sklepu internetowego: Program magazynowy → BaseLinker → Marketplace.
  • W przypadku sprzedawców posiadających sklep internetowy:  Program magazynowy →  Sklep internetowy →  BaseLinker → Marketplace.

 

FAQ – Systemy ERP

Mam pytanie dotyczące systemu ERP

Informacje na temat poszczególnych integracji znajdują się w dziale Integracje →  ERP, w opisie danego typu integracji.

 

Support i utrzymanie każdego modułu zapewnia zewnętrzna firma.

 

W razie pytań lub problemów związanych z wybranym modułem prosimy o kontakt z dostawcą danej integracji.

Dlaczego na fakturze widnieje opłata za moduł ERP, skoro w SellIntegro mam wykupiony pakiet All in One?

W przypadku wykupienia pakietu All in One bezpośrednio w panelu SellIntegro nie należy uruchamiać dodatkowych modułów ERP w panelu BaseLinker.

 

W przeciwnym razie opłata zostanie naliczona podwójnie.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy