BaseLinker umożliwia wystawianie produktów bezpośrednio z zewnętrznego magazynu (np. sklepu lub hurtowni) – w tym wypadku pomija się wbudowany do systemu katalog BaseLinker (scenariusz bezpośredni).

 

Alternatywną opcją jest połączenie magazynu sklepu lub hurtowni z katalogiem BaseLinkera. Wówczas produkty wystawiane i synchronizowane są bezpośrednio z Katalogiem.

 

W tej sytuacji należy upewnić się, iż zarówno w magazynie zewnętrznym, jak i w katalogu BaseLinkera znajdują się te same produkty. Następnie należy je ze sobą powiązać.

 

Powiązanie takie można wykonać:

Tworzenie powiązań z poziomu katalogu

Aby masowo powiązać produkty w Katalogu BaseLinkera z produktami z zewnętrznego magazynu (sklepu lub hurtowni), przejdź do zakładki Produkty  → Lista produktów.

 

Następnie zaznacz produkty i kliknij przycisk Operacje → Powiąż z produktami ze sklepu/hurtowni.

 

 

Ponadto możesz powiązać pojedynczy produkt, wybierając opcję Powiązania z menu kontekstowego produktu.

 

 

Karta powiązania produktu

Na karcie Powiązania produktu wyświetlą się dwa rodzaje informacji:

  • z jakimi zewnętrznymi magazynami powiązany jest dany produkt;
  • z jakimi ofertami marketplace powiązany jest dany produkt.

 

Aby powiązać produkt z zewnętrznym magazynem, wybierz przycisk Dodaj powiązanie w sekcji Powiązania z magazynami zewnętrznymi.

 

 

A następnie wybierz właściwy magazyn i kliknij przycisk Wykonaj.

 

Mechanizm tworzenia powiązań

Na następnej karcie możesz ręcznie wprowadzić ID produktu (oraz ewentualnie ID wariantu) w zewnętrznym magazynie.

 

 

Dostępne są tu również opcje:

  • Ustaw ID produktu dla wszystkich,
  • Ustaw ID wariantu dla wszystkich.

Opcje te przydatne są w przypadku, gdy chcesz np. wyzerować powiązania.

 

Dodatkowe opcje

Do tworzenia powiązań możesz też wykorzystać następujące opcje:

  • włącz podpowiedzi produktów – wówczas przy każdym polu tekstowym pojawi się wyszukiwarka pozwalająca znaleźć produkt na postawie wpisywanej nazwy;
  • dopasuj automatycznie – nazwa produktu, EAN oraz SKU z Katalogu BaseLinker zostanie porówna z numerami EAN, SKU, oraz nazwami produktów w magazynie. Jeżeli znalezione zostanie dopasowanie, przy aukcji pojawi się numer ID odpowiedniego produktu. Jeżeli magazyn zawiera bardzo dużo produktów, to dopasowanie może trwać nawet kilka minut;
  • wczytaj powiązania z pliku – w tym wypadku wymagany jest plik CSV z liniami w następującym formacie „ID produktu z katalogu;ID produktu;ID wariantu”.

 

Funkcja Dopasuj automatycznie działa jedynie dla produktów głównych. Nie ma możliwości automatycznego dopasowania wariantów w ten sposób.

 

Po dopasowaniu prawidłowych powiązań wybierz przycisk Zapisz powiązania.

Gotowe – w tabeli produktów, w kolumnie Integracje pojawi się nowy kafelek wskazujący, iż produkt został powiązany z nowym magazynem.

 

Tworzenie powiązań przy imporcie

Przy imporcie produktów z zewnętrznego magazynu (sklepu lub hurtowni) BaseLinker automatycznie powiązuje produkt z tego magazynu, z utworzonym na jego podstawie produktem w Katalogu BaseLinkera.

 

Tworzenie powiązań przy eksporcie

Przy eksporcie produktów z Katalogu BaseLinkera do zewnętrznego magazynu sklepu (eksport do hurtowni nie jest możliwy) BaseLinker automatycznie powiązuje produkt z Katalogu BaseLinkera, z utworzonym na jego podstawie produktem w sklepie.

 

Zastosowanie

Powiązania takie umożliwiają:

  • Pobieranie stanów magazynowych i cen z magazynu sklepu lub hurtowni do Katalogu BaseLinkera.
  • Przesyłanie stanów magazynowych i cen z Katalogu BaseLinkera do magazynu sklepu (nie jest to możliwe w przypadku hurtowni). W sekcji Integracje → sklep internetowy/hurtownia → Ceny/Stany można włączyć pobieranie stanów i cen z zewnętrznego magazynu lub przesyłanie stanów i cen z Katalogu BaseLinkera do zewnętrznego magazynu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Synchronizacja między magazynami.
  • Ręczną aktualizację produktów Katalogu BaseLinkera na podstawie importu produktów ze sklepu lub z hurtowni. W tym celu przy imporcie należy wybrać tryb Tylko zaktualizuj wcześniej zaimportowane produkty lub Pobierz nowe produkty i zaktualizuj istniejące.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy