Powrót do Pomocy

Import produktów z zewnętrznego magazynu

Jeżeli chcesz korzystać tylko z magazynu sklepu lub hurtowni, to Manager Produktów nie będzie Ci potrzebny. Oferty możesz wystawiać bezpośrednio z zewnętrznego magazynu, który będzie widoczny w zakładce Wystawianie.

 

Jeżeli natomiast:

 • chcesz prowadzić centralny magazyn w systemie BaseLinker;
 • chcesz połączyć magazyn sklepu z innym sklepem/hurtownią;
 • chcesz zintegrować system ERP;

wówczas skonfiguruj Katalog BaseLinker i zaimportuj produkty.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej katalogu przed wykonaniem dużego importu!

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik w sekcji Produkty → Import/Eksport → Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

 

Zwróć uwagę na to, że plik będzie zawierać zdjęcia tylko w przypadku, gdy zapisane są one w postaci linku URL.

Import produktów ze sklepu lub z hurtowni możesz wykonać w sekcji Produkty → Import/Eksport  → Import → Import produktów z zewnętrznego magazynu (sklep, hurtownia, BaseLinker Connect).

 

 

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

Wybierz magazyn zewnętrzny

Wybierz magazyn zewnętrzny, z którego chcesz wykonać taki import.

 

 

W tym miejscu wyświetlą się wszystkie magazyny sklepów internetowych oraz hurtowni podłączonych do BaseLinkera.

 

Sklep lub hurtownię możesz podłączyć w dziale Integracje zgodnie z instrukcją:

 

Wybierz tryb importu

Dostępne są opcje:

 

 

 • Produkty już istnieją w katalogu BaseLinker, chcę tylko powiązać je z tym sklepem/hurtownią – w tym przypadku zostaniesz przekierowany do tabeli produktów w celu wykonania powiązań.
 • Pobierz nowe produkty i zaktualizuj istniejące – w tym przypadku BaseLinker zaimportuje nowe produkty, a dla pozostałych zaktualizuje wszelkie informacje (opisy, stany, ceny) na podstawie utworzonych powiązań (nazwa, EAN, SKU).
 • Tylko zaktualizuj wcześniej zaimportowane produkty – zaktualizuje wszelkie informacje (opisy, stany, ceny) na podstawie utworzonych powiązań (nazwa, EAN, SKU).
 • Tylko pobierz nowe produkty (bez aktualizacji pobranych wcześniej).

 

Uzupełnij wymagane dane

Przy imporcie konieczne jest wskazanie następujących informacji:

 • katalog – każdy katalog jest niezależny, więc jeżeli chcesz mieć kilka katalogów, to należy wybrać dla którego ma być wykonany import;
 • język – jeżeli chcesz importować produkty (nazwy, opisy, parametry) w innym języku, niż ten wskazany na liście dodaj najpierw język do katalogu;
 • grupa cenowa jeżeli posiadasz zdefiniowanych kilka grup cenowych, przy imporcie wybierz ceny, z której grupy mają być zmieniane;
 • magazynjeżeli posiadasz kilka magazynów, wybierz, którego z nich dotyczy import;
 • numery ID produktów – jest to pole opcjonalne. Jeżeli chcesz zaimportować tylko wybrane produkty, to w tym miejscu podaj ich numery ID (oddzielone przecinkiem). Pozostaw puste, aby pobrać wszystkie produkty.

 

Jeżeli do danego katalogu, do którego importujesz produkty, przypisany jest więcej niż jeden język (Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Dostępne języki), to przy imporcie musisz wskazać język docelowy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ceny i magazynu.

 

Jeżeli zaś masz tylko jeden katalog, do którego przypisany jest jeden język, jedna cena i jeden magazyn – to powyższe pola nie pojawią się w imporcie.

 

Wybierz opcję synchronizacji

Synchronizacja ceny

W przypadku cen dostępne są następujące opcje:

 • pobierz ceny jednorazowo – w tym przypadku BaseLinker pobierze ceny tylko raz. Zmiana ceny w magazynie zewnętrznym nie wywoła zmiany ceny w Katalogu BaseLinkera. Zmiana ceny w Katalogu BaseLinker nie wywoła zmiany ceny w zewnętrznym magazynie;
 • pobieraj ceny cyklicznie ze sklepu/hurtowni (sklep/hurtownia posiada nadrzędne ceny) – w tym przypadku zmiana ceny w magazynie zewnętrznym wywoła zmianę ceny w Katalogu BaseLinkera. Ewentualna zmiana ceny w Katalogu BaseLinker zostanie nadpisana przy kolejnej synchronizacji;
 • wysyłaj do sklepu ceny z katalogu BaseLinker (sklep posiada podrzędne ceny) – w tym przypadku zmiana ceny w Katalogu wewnętrznym wywoła zmianę ceny w zewnętrznym magazynie sklepu.  Ewentualna zmiana ceny w magazynie sklepu zostanie nadpisana przy kolejnej synchronizacji. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku hurtowni, ponieważ to hurtownia (a nie jej użytkownicy) decyduje o cenach zapisanych przy produktach.

 

Synchronizacja stanów

W przypadku stanów dostępne są następujące opcje:

 • pobierz stany jednorazowo – w tym wypadku BaseLinker pobierze stany tylko raz. Zmiana stanów w magazynie zewnętrznym nie wywoła zmiany stanów w Katalogu BaseLinkera. Zmiana stanów w Katalogu BaseLinker nie wywoła zmiany stanów w zewnętrznym magazynie;
 • pobieraj stany cyklicznie ze sklepu/hurtowni (sklep/hurtownia posiada nadrzędne stany) – w tym wypadku zmiana stanu w magazynie zewnętrznym wywoła zmianę stanu w Katalogu BaseLinkera. Ewentualna zmiana stanu w Katalogu BaseLinkera zostanie nadpisana przy kolejnej synchronizacji;
 • wysyłaj do sklepu stany z katalogu BaseLinker (sklep posiada podrzędne ceny) – w tym wypadku zmiana stanu w Katalogu zewnętrznym wywoła zmianę stanu w zewnętrznym magazynie sklepu.  Ewentualna zmiana stanu w magazynie sklepu zostanie nadpisana przy kolejnej synchronizacji. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku hurtowni, ponieważ to hurtownia (a nie jej użytkownicy) decyduje o stanach zapisanych przy produktach;
 • nie importuj w ogóle – w tym wypadku, jeżeli produkt istnieje, to import nie zmieni aktualnie zapisanych stanów. Jeżeli produkt nie istnieje, to stan nie będzie uzupełniony przy danym produkcie.

 

Po wybraniu opcji pobierania lub wysyłania stanów/cen, system przekieruje Cię do sekcji Integracje. Tam będziesz musiał włączyć odpowiednią synchronizację.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy