Wszelkie informacje o produktach przechowywane są w Katalogu.

 

Katalogi to oddzielne spisy produktów. Oznacza to, iż produktów z różnych katalogów nie można łączyć w zestawy itp. Nie jest też możliwe proste przenoszenie produktów z jednego katalogu do drugiego (jest to możliwe jedynie za pomocą zewnętrznego importu).

 

W sekcji Produkty → Ustawienia → Katalogi domyślnie znajduje się jeden Katalog. W tym miejscu można dodać kolejny Katalog lub edytować ustawienia istniejącego.

 

 

W większości zastosowań wystarczający jest jeden Katalog (Domyślny). Możesz utworzyć więcej katalogów, jeśli chcesz w wyraźny sposób rozdzielić pule produktów, np.: prowadzisz kilka sklepów o całkiem innych asortymentach lub potrzebujesz do dodatkowych zastosowań uproszczonego magazynu bez dokumentów i rezerwacji.

 

Z Katalogiem można powiązać następujące informacje:

 • język – jeżeli przypisanych jest kilka języków, to przy produkcie pojawią się dodatkowe pola na zapisanie opisu i parametrów w innych językach. Domyślny język ma znaczenie wtedy, kiedy nie są uzupełnione dane opisowe we wszystkich wybranych językach. W przypadku braków jako główny pobierany jest język domyślny;
 • grupa cenowa – pozwala na zapisanie przy produkcie różnych cen w różnych walutach;
 • magazyn (lokalizacja i stan) – pozwala na zapisywanie przy produkcie stanów magazynowych w różnych lokalizacjach.

 

 

W tym miejscu użytkownik może też zadecydować:

 • czy dla danego katalogu włączyć rezerwację stanów. Włączenie rezerwacji powoduje ściąganie produktów ze stanu od razu po pobraniu zamówienia do BaseLinkera (zamówienie takie nie jest jeszcze potwierdzone). Opcja pozwala również na zarządzanie rezerwacjami;
 • czy dla danego katalogu włączyć opcję dokumentów magazynowych. Włączenie opcji zaawansowanego katalogu włącza następujące dodatkowe funkcje:
  • blokada ręcznej zmiany stanów magazynowych (zmiany tylko na podstawie zamówień i dokumentów magazynowych),
  • pilnowanie unikalności SKU produktów,
  • obsługa dokumentów magazynowych.

 

Warto zauważyć, że jeżeli utworzyliśmy dwa Katalogi, to w związku z tym na liście produktów pojawił się dodatkowy filtr. Pozwala on się przełączyć między jednym a drugim Katalogiem.

 

 

Jeden produkt może być przypisany tylko do jednego Katalogu, a Katalogi są od siebie niezależne.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy