BaseLinker pozwala na przechowywanie informacji o produktach w różnych językach. Opcja ta ułatwia proces wystawiania tych samych produktów na różnych rynkach.

 

Języki przypisane do katalogu

W sekcji Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Dostępne języki można przypisać do katalogu jeden lub więcej języków.

 

 

Karta produktu

Dodanie kolejnego języka sprawia, iż na karcie produktu (a także na karcie wariantu) w zakładce Opisy oraz Parametry pojawiają się dodatkowe pola pozwalające podać nazwę, opisy i parametry w wybranym języku.

 

 

Wersję językową można wybrać z poziomu listy produktów.

 

 

Przy wystawianiu ofert marketplace BaseLinker automatycznie dopasuje odpowiedni język do danego rynku. Na przykład przy wystawianiu produku na eBay.de pobrany zostanie niemiecki opis oraz niemiecka nazwa produktu.

 

Domyślny język

W sekcji Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Dostępne języki możesz wybrać domyślny język.

 

 

Domyślny język ma znaczenie, kiedy nie są uzupełnione dane opisowe we wszystkich wybranych językach. Na przykład:

  • do katalogu przypisane są trzy języki – polski, angielski i niemiecki;
  • jako domyślny ustawiony jest język polski;
  • przy produkcie utworzony został opis tylko w języku polskim i angielskim – nie ma opisu w języku niemieckim.

 

W tym wypadku, przy wystawianiu produktu na rynek eBay.de (niemieckojęzyczny), BaseLinker pobierze dane z wersji domyślnej (czyli polskiej).

 

 

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy