Powrót do Pomocy

Integracje z hurtowniami

BaseLinker oferuje szeroki zakres integracji z różnymi hurtowniami, co umożliwia wystawianie ofert produktowych z ich magazynów z na marketplace’y oraz w sklepach internetowych. W zależności od sposobu połączenia, do niektórych z dostawców możesz również wysyłać zamówienia złożone przez Twoich klientów bezpośrednio do hurtowni. 

 

W sprawach związanych z ofertą współpracy, umową, a także z zakładaniem konta czy dostępem do plików XML prosimy o kontakt bezpośrednio z hurtownią.

 

Możliwości integracji z hurtownią w BaseLinkerze 

 • Wystawianie produktów z hurtowni na marketplace. Hurtownia widoczna jest jako oddzielny magazyn w BaseLinkerze, co umożliwia łatwe wstawianie produktów na marketplace’y, tak samo jak wystawiane mogą być z podłączonego do systemu sklepu internetowego lub z magazynu wewnętrznego. Wszystkie dane produktów, w tym opisy i zdjęcia pobierane są z hurtowni i codziennie aktualizowane. 
 • Pobieranie produktów do Katalogu BaseLinkera. Produkty z podłączonej do systemu hurtowni możesz również zaimportować do wewnętrznego magazynu. Taki proces umożliwi Ci modyfikację ich danych, a także m.in. ich eksport (np. do sklepu). 
 • Synchronizacja stanów i cen. System pobiera aktualne stany i ceny z hurtowni co około godzinę w przypadku produktów powiązanych z zewnętrznym magazynem hurtowni. Jeśli jednak zaimportujesz produkty do Katalogu BaseLinkera, możesz wybrać dowolny z dostępnych interwałów synchronizacji. Możliwe jest automatyczne aktualizowanie i zamykanie ofert w marketplace na podstawie stanu w hurtowni. 
 • Przekazywanie zamówień (dropshipping). W przypadku hurtowni, które udostępniają API do składania zamówień lub włączyły taką możliwość przy połączeniu przez BaseLinker Connect, możliwe jest automatyczne przekazywanie zamówień. Zamówienie może być przekazywane do hurtowni ręcznie lub w dowolnym momencie z wykorzystaniem automatycznych akcji.
 • Konfiguracja mnożników cen. Dla każdej hurtowni możliwe jest ustawienie innych reguł wyliczenia cen. Mnożniki i dodatki do ceny mogą być różne dla różnych zakresów cenowych. Np. możliwe jest ustawienie mnożnika 1.20, gdy cena produktu wynosi 0 – 100 zł i mnożnika 1.30, gdy cena wynosi powyżej 100 zł. System pozwala skonfigurować dowolną ilość progów cenowych, mnożników i dodatków do ceny hurtowej.

 

 

Opłaty

Integracja pierwszej hurtowni jest bezpłatna (zawarte jest to w standardowym abonamencie).

 

Druga hurtownia i każda kolejna to koszt 50 zł netto miesięcznie, doliczany do standardowego abonamentu. Integracje hurtowni można dowolnie włączać i wyłączać, np. jeśli zrezygnowało się z oferty hurtowni. Automatycznie zmienia to wysokość opłaty.

 

Rozliczenia pomiędzy sprzedawcą a hurtownią odbywają się poza BaseLinkerem – wymagana jest własna umowa z hurtownią.

 

Opłaty nie dotyczą hurtowni podłączanych za pomocą BaseLinker Connect – w tym przypadku możesz bezpłatnie podłączyć ich dowolną liczbę.

 

Sposób integracji

Wszystkie dostępne hurtownie znajdziesz w zakładce Integracje → Dodaj integrację → sekcja Hurtownie.

 

W BaseLinkerze dostępne są hurtownie standardowe (podłączane za pomocą pliku XML, CSV lub po API) oraz za pomocą BaseLinker Connect

 

W zależności od hurtowni do prawidłowego podłączenia integracji możesz potrzebować:

 • link do pliku XML,
 • danych do logowania do konta hurtowni,
 • tokenu API.

W niektórych przypadkach wystarczy jedynie włączyć moduł.

 

Dostępne w systemie hurtownie podłączane za pomocą pliku mogą mieć różne struktury plików lub oferować kilka różnych typów feedów produktowych. Jeśli po upływie 12 godzin od podłączenia hurtowni produkty nie będą dostępne w systemie, upewnij się, czy wprowadziłeś prawidłowy link do pliku.

 

Hurtownie BaseLinker Connect

Do swojego konta BaseLinkera możesz podłączyć dowolną liczbę hurtowni za pomocą BaseLinker Connect bez dodatkowych opłat. 

 

Hurtownie, które możesz podłączyć w ten sposób, widoczne są na początku listy dostępnych integracji z hurtowniami i oznaczone ikoną spinaczy. 

 

hurtownie-bl-connect-w-baselinkerze

 

Do podłączenia hurtowni przez BaseLinker Connect potrzebny jest kod połączenia, który uzyskasz bezpośrednio od obsługi wybranej hurtowni.

 

Więcej informacji na temat połączenia z hurtownią w ten sposób znajdziesz w naszym artykule o BaseLinker Connect.

 

 

Inne hurtownie

Jeżeli na liście nie ma hurtowni, która Cię interesuje, skontaktuj się z nami poprzez zakładkę Pomoc i kontakt w swoim panelu.  

Jeżeli nie będzie możliwe dodanie takiej hurtowni, możesz zlecić integrację na podstawie pliku XML zewnętrznemu wykonawcy.

 

Podłączenie konta

Aby podłączyć hurtownię, wykonaj następujące kroki:

 1. W systemie BaseLinker w sekcji Integracje wybierz zielony przycisk +Dodaj integrację.
 2. W sekcji Hurtownie wybierz właściwą hurtownię.
 3. Na ekranie Nowa integracja wprowadź wymagane dane.
 4. Wybierz przycisk Zapisz.

 

Ustawienia integracji

Typ i mnożnik ceny

Aby widoczne w systemie ceny były właściwe, w ustawieniach integracji z hurtownią należy wybrać odpowiedni Typ ceny (hurtowa lub detaliczna). Pamiętaj jednak, że nie każda hurtownia udostępnia dwa typy cen i przed wystawieniem pierwszych produktów upewnij się, czy pobierane ceny są prawidłowe.

 

Jeżeli wszystkie ceny widoczne są jako 0 najprawdopodobniej hurtownia nie udostępnia dla wprowadzonego feedu wybranego typu ceny.

 

Ustawienie to dotyczy jedynie standardowych hurtowni (niepodłączanych przez BaseLinker Connect).

 

W ustawieniach integracji z hurtownią możesz również ustawić swój mnożnik lub kwotę dodawaną do cen pobieranych z hurtowni.

 

mnoznik-ceny-ustawienia-integracji-z-hurtownia

 

Dodatkowo, w każdym module marketplace możesz dla każdego konta ustawić osobny mnożnik.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule Ustawienia ofert Mnożnik ceny.

 

Jeżeli w ustawieniach integracji ustawisz mnożnik 1.5, a w ustawieniach modułu danego konta marketplace ustawisz mnożnik 2, to  dla produktu z hurtowni z ceną 100 zł na formularzu wystawiania pojawi się cena 100 zł * 1.5 * 2 = 300 zł.

 

Jeżeli w systemie widoczne są inne ceny niż w feedzie produktowym sprawdź wprowadzone mnożniki cen.

 

Korekta stanów

W ustawieniach danej integracji możesz również modyfikować wyświetlany stan magazynowy danego produktu.

 

korekta-stanow-z-hurtowni-w-baselinkerze

 

Opcję korekty stanów możesz wykorzystać np. w następujących sytuacjach:

 • w przypadku niskiego stanu magazynowego produktu w hurtowni (0-10 szt.) BaseLinker będzie pobierał dla tego produktu stan 0. Moduł synchronizacji stanów możesz skonfigurować w taki sposób, aby BaseLinker kończył aukcje z zerowym stanem magazynowym (w tym wypadku 0-10 szt.) i wznawiał, gdy produkt znowu pojawi się na magazynie (w tym wypadku, gdy stan będzie wyższy niż 10 sztuk);
 • gdy chcesz, aby na aukcji wyświetlał się wyższy stan niż w magazynie (gdy w magazynie jest 11-50 szt, na aukcji zawsze wyświetla się 50 szt.) – dzięki temu Twoja konkurencja nie pozna rzeczywistego stanu produktu.

Import produktów

Podłączenie hurtowni do systemu umożliwia wystawianie produktów bezpośrednio z magazynu hurtowni i/lub ich import do Katalogu BaseLinkera.

 

Import produktów z podłączonej do systemu w dowolny sposób hurtowni wykonasz w sekcji Produkty → Import/Eksport → Import → Import produktów z zewnętrznego magazynu (sklep, hurtownia, BaseLinker Connect).

 

Szczegółową instrukcję importu znajdziesz w naszym artykule Import produktów z zewnętrznego magazynu.

 

Synchronizacja cen i stanów

Jeżeli pobrałeś produkty do swojego Katalogu BaseLinkera w ustawieniach integracji z hurtownią możesz włączyć synchronizację cen oraz stanów z hurtowni do BaseLinkera. 

 

Więcej informacji na temat synchronizacji znajdziesz w naszych artykułach:

 

Wystawianie ofert

Po podłączeniu baza produktowa danej hurtowni będzie widoczna w sekcji Marketplace → Wystawianie jako osobny magazyn (tak jak podłączone, zewnętrzne magazyny sklepów). Nie zawsze jednak produkty będą dostępne od razu. W niektórych przypadkach może być konieczność odczekania nawet do 12 godzin. 

 

wystawianie-ofert-z-magazynu-hurtowni-przez-baselinkera

 

Magazyn hurtowni stanowi osobne źródło produktów. Nie jest on połączony z magazynem BaseLinkera ani z żadnym magazynem sklepu internetowego. Stany i ceny produktów będą pobierane z hurtowni co godzinę, a pozostałe informacje – raz dziennie w nocy.

 

Aby wystawić oferty, zaznacz wybrane produkty i wybierz 'Wystaw zaznaczone (formularz)', a następnie uzupełnij wszystkie potrzebne informacje na formularzu wystawiania. Dane dotyczące oferty możesz uzupełnić pojedynczo dla każdej aukcji bezpośrednio na formularzu wystawiania.

 

Natomiast jeżeli odpowiednio skonfigurujesz dany moduł marketplace (przypiszesz cenniki, kategorie, szablony, a także zmapujesz paramatery), to produkty będziesz mógł wystawiać kilkoma kliknięciami.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule Wystawianie aukcji i ofert,

 

Automatyczne przekazywanie zamówień

Zamówienia z platform marketplace możesz pobierać do BaseLinkera.

 

W przypadku zamówień na produkty z hurtowni dropshippingowych, po pobraniu takiego zamówienia należy samodzielnie przekazać je do hurtowni. Niektóre hurtownie dostępne w systemie umożliwiają jednak automatyczne przekazywanie zamówień. Hurtownie, dla których jest taka możliwość, oznaczone są na liście integracji ikoną ciężarówki. 

 

hurtownia-umozliwiajaca-automatyczne-przekazywanie-zamowien-z-baselinkera

 

 

W edycji produktu na karcie zamówienia możesz sprawdzić, z jakiej hurtowni pochodzi zakupiony produkt.

 

 

magazyn-zrodlowy-produktu-w-zamowieniu-w-baselinkerze

 

Dla hurtowni, które umożliwiają automatyczne przekazywanie zamówień, w ustawieniach integracji dostępne są dodatkowe pola, które należy uzupełnić, aby prawidłowo przekazywać zamówienia. 

 

ustawienia-integracji-z-hurtownia-dane-do-przekazywania-zamowien

 

Po prawidłowym uzupełnieniu powyższych danych możesz utworzyć automatyczną akcję, za pomocą której zamówienie będzie przekazywane do hurtowni.  

 

Instrukcje, jak ustawić taką automatyzację znajdziesz w naszych artykułach:

 

 Nie zapomnij, aby opłacić przekazane zamówienie zgodnie z umową z hurtownią. 

 

FAQ

Mam problem z połączeniem z hurtownią Ikonka

Upewnij się, iż w dziale Integracje → Ikonka → Ustawienia podany został link do pliku XML typu 'Light'.

 

W tym celu:

 1. Zaloguj się na konto Ikonka
 2. Przejdź do strony https://www.ikonka.com.pl/api2.html
 3. Przejdź do zakładki 'Konfiguracja pliku'
 4. Plik "Light" to tzw. lekki plik, zawierający tylko kluczowe dane, czyli kod, stan i cenę – i tylko takie pola należy wybrać.

 

 

 

 

 1. Następnie przejdź do zakładki 'filtrowanie', aby określić, jakie produkty mają znaleźć się w pliku. Najczęściej wybieraną opcją są wszystkie produkty, można to osiągnąć w poniższy sposób:

 

 

 

 1. Po wykonaniu powyższych przejdź do zakładki "Plik XML" i skopiuj link do pliku XML.
 2. Wprowadź link w ustawieniach integracji w panelu BaseLinker.

Jak zaimportować produkty z pliku XML (np. od hurtowni) do Magazynu BaseLinker?

Produkty do magazynu BaseLinkera można importować z pliku XML, tylko jeżeli ma on znaną BaseLinkerowi strukturę (np. format Ceneo).

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule  Import z pliku o zadanym formacie.

 

Możliwy jest natomiast import z dowolnego pliku CSV.

 

Do podłączenia hurtowni najlepiej wykorzystać gotowy moduł Hurtownie.

 

W jaki sposób można zintegrować nową hurtownię?

Jeżeli na liście nie ma hurtowni, która Cię interesuje, napisz do nas w panelu sprzedawcy. Zobaczymy, czy uda nam się dodać ją dla wszystkich użytkowników 🙂

 

Jeżeli nie będzie to możliwe, to możesz zlecić integrację hurtowni na podstawie pliku XML zewnętrznemu wykonawcy.

Czy za pomocą systemu BaseLinker mogę zintegrować z hurtownią mój sklep internetowy?

Niestety aktualnie nie ma takiej możliwości. Natomiast produkty z hurtowni możesz wystawiać na wszystkich platformach marketplace, dla których dostępna jest integracja dwukierunkowa 🙂

Mam problem z połączeniem z hurtownią Hurtel

Hurtownia Hurtel podaje pliki typu gateway. W tym wypadku należy:

 

 1. Pobrać plik XML i zapisać na pulpicie.
 2. Otworzyć ten plik w notatniku.
 3. Skopiować link do pliku (light url) i wkleić (bez cudzysłowu) do panelu BaseLinker

Czy można we własnym zakresie integrować hurtownie spoza dostępnych w BaseLinkerze?

Za pomocą dostępnej dokumentacji API mogą Państwo stworzyć własne połączenie: https://api.baselinker.com/index.php

Skąd wziąć link do pliku light/full?

W celu uzyskania odpowiedniego linku należy skontaktować się bezpośrednio z hurtownią.

Dodałem integrację z hurtownią, wprowadziłem link pliku XML, ale nie widzę produktów.

Po dodaniu integracji pierwsze pobieranie bazy produktów zająć nieco dłużej. Jeżeli problem utrzymuje się przez dłuższy czas, prosimy skontaktować się z naszym supportem.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy