Powrót do Pomocy

Pozostałe wybrane akcje – przykłady automatycznych akcji

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych akcji automatycznych, które nie pasowały do prostego podziału na omawiane wcześniej kategorie. 

 

 

Dodawanie produktu do zamówienia

W tym przykładzie dodasz gratis do zamówienia powyżej 500 zł. 

 

 1. Dodaj automatyczną akcję ze zdarzeniem definiującym moment, w którym chcesz dodawać produkt do zamówienia np. Pobrano zamówienie.
 2. Jako warunek możesz, ale nie musisz, wskazać źródła zamówień, dla których automatyzacja ma być wykonywana. 
 3. Najważniejszym w tym przykładzie warunkiem będzie Wartość zamówienia (tylko produkty). Możesz również brać pod uwagę wartość razem z kosztami dostawy. Wprowadź wartość np. nie mniejszą niż 500 zł. 
 4. Wykonywaną akcją będzie w tym przypadku Dodaj produkt do zamówienia (np. gratis). Wybierz katalog, w którym znajduje się produkt, który chcesz dodać, magazyn, z którego ma być obniżany stan, ID produktu, nazwę, która będzie widoczna w zamówieniu, ilość oraz cenę. Możesz również wprowadzić nazwę produktu, EAN, SKU czy lokalizację.

 

Modyfikacja pola dodatkowego zamówienia

Aktualnie za pomocą automatycznych akcji w polu dodatkowym można ustawić konkretną wartość, dopisać wartość stałą do aktualnej wartości występującej w wybranym polu lub ustawić wartość dynamiczną.

Taka automatyzacja może być przydatna np. do ustalania priorytetu dobierania zamówień (w przypadku dobierania na podstawie pola dodatkowego). Możesz wybrać dowolny warunek, na podstawie którego w pole dodatkowe zostanie wstawiona wybrana wartość. W tym przykładzie posłużymy się utworzonym wcześniej polem dodatkowym typu numer o nazwie Priorytet dobierania.

 

Szczegóły na temat szablonów dobierania zamówień przeczytasz w artykule Asystent Zbierania i Pakowania – dobieranie zamówień.

 

 1. Wybierz zdarzenie Pobrano zamówienie.
 2. Dodaj warunek, na podstawie którego mają być priorytetyzowane zamówienia do dobierania. W tym przypadku może to być np. Źródło zamówienia lub Produkt z lokalizacją. Wprowadź odpowiednią wartość dla wybranego warunku.
 3. Wybierz akcję Zmodyfikuj zamówienie.
 4. Wskaż Pole: Pole dodatkowe. Z listy wybierz utworzone wcześniej w tym celu pole typu numer.
 5. Ustaw Typ wartościWartość stała (ustaw).
 6. W polu Wartość wprowadź cyfrę, która ma znaleźć się w wybranym polu dodatkowym.

 

automatyczna-akcja-w-baselinkerze-modyfikacja-pola-dodatkowego

 

autoamtyczna-akcja-w-baselinkerze-ustawianie-wartosci-w-polu dodatkowym

 

Wyświetlenie komunikatu dla pracownika

Dzięki tak zwanym akcjom interfejsowym istnieje możliwość automatycznego komunikatu na ekranie dla użytkownika obsługującego system. 

 

Akcje interfejsowe wykonywane są tylko w sytuacji, gdy zdarzenie zostanie wykonane przez użytkownika BaseLinkera na karcie zamówienia lub w Asystencie Pakowania. 

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Akcje interfejsowe.

 

W tym przykładzie dodasz komunikat przypominający o sprawdzeniu, czy do zamówienia został dodany gratis po utworzeniu przesyłki. Automatyzacja zadziała, jeżeli utworzysz przesyłkę z poziomu karty zamówienia ręcznie lub za pomocą zdarzenia własnego. 

 

 1. Wybierz zdarzenie Utworzono przesyłkę.
 2. Możesz dodać warunek, np. Wartość zamówienia (tylko produkty): nie mniejsza niż 500 zł.
 3. Jako akcję wybierz Wyświetl komunikat. Wprowadź treść komunikatu, rozmiar, kolor tła, dźwięk i sposób jego zamknięcia. Możesz również wybrać przyciski zdarzeń własnych, które będą wyświetlane pod wyświetlonym tekstem. 

 

 

Opóźnienie wykonania automatycznej akcji

Dzięki akcji Poczekaj przez każda automatyzacja może być wykonywana z opóźnieniem określonym w minutach, godzinach lub dniach. 

 

O szczegółach działania akcji przeczytasz w artykule Wykonywanie akcji z opóźnieniem.

 

W tym przykładzie po 24 godzinach od dostarczenia przesyłki do klienta zostanie wysłana wiadomość. 

 

 1. Dodaj automatyczną akcję ze zdarzeniem Zmieniono status przesyłki docelowej u kuriera i wybierz status Dostarczono.
 2. Skorzystaj z akcji Poczekaj przez i wprowadź 24 godzin
 3. Dodaj drugą akcję Wyślij e-mail, wybierz odpowiedni szablon wiadomości, nadawcę, odbiorcę i typ wiadomości. 

 

 

Przekazywanie informacji o zamówieniach do hurtowni

Jeżeli korzystasz z integracji BaseLinker Connect, możesz automatycznie przekazywać informacje o zamówieniach do hurtowni, z którą współpracujesz. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wtyczki BaseLinker Connect.

 

Automatyzacja zadziała również dla integracji z hurtowniami dostępnymi w systemie, które dają możliwość automatycznego przekazywania zamówień. Rozpoznasz taką hurtownię po ikonie ciężarówki zaraz obok jej loga w oknie dodawania nowej integracji.

 

Opisana poniżej akcja będzie przesyłała zamówienie znajdujące się w określonym statusie bezpośrednio do hurtowni. 

 

 1. Wybierz zdarzenie dla nowej automatycznej akcji Ustawiono status: Hurtownia.
 2. Dodaj akcję Przekaż zamówienie do hurtowni. Jeżeli jednak łączysz się z hurtownią za pomocą BaseLinker Connect, zamiast tego wybierz Przekaż zamówienie do BaseLinker Connect.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy