Powrót do Pomocy

BaseLinker Connect

BaseLinker Connect to integracja pozwalająca na wymianę danych pomiędzy kontami BaseLinkera. Umożliwia pobieranie i przekazywanie zamówień i przesyłek oraz udostępnianie produktów z wybranego katalogu. Jest to więc świetne rozwiązanie m.in. dla sprzedających w modelu dropshipping, czy operatorów i odbiorców usług fulfillment.

 

Konfiguracja integracji zależna jest od tego, czy chcesz pobierać produkty oraz przekazywać zamówienia, czy odwrotnie – zależy Ci na udostępnianiu produktów i pobieraniu zamówień. Możesz oczywiście korzystać z obu możliwości. Wymiana danych możliwa jest między dwoma kontami BaseLinkera, jednak możesz dodać dowolną liczbę integracji z różnymi ustawieniami.

 

Jak dodać integrację BaseLinker Connect?

Aby dodać wtyczkę BaseLinker Connect wejdź w zakładkę Integracje i kliknij zielony przycisk ’+Dodaj integrację’, a następnie w sekcji ’Pozostałe’ wybierz ’BaseLinker Connect’. Zobaczysz dwie dostępne opcje:

 

Mam kod połączenia od innego użytkownika

Skorzystaj z tej opcji, jeśli otrzymałeś kod połączenia i chcesz przekazywać zamówienia do dostawcy lub uzyskać dostęp do produktów (zależnie od ustawień administratora konta, od którego otrzymałeś kod). Jest to opcja przydatna na przykład dla dystrybutorów produktów z hurtowni zewnętrznych lub sprzedawców korzystających z usług fulfilment zewnętrznych firm.

 

 

Wystarczy wprowadzić otrzymany kod, zweryfikować i wybrać wartości dla ustawień (ustawienia ukrywaj ceny, nadpisuj dane do faktury i przekazywanie zamówień, będą dostępne jeśli dla otrzymanego tokenu zostało przypisane dla połączenia pobieranie zamówień):

 • nazwa wyświetlana;
 • ukrywaj ceny – jeśli chcesz przekazywać zamówienia, możesz skorzystać z tej opcji, aby nie udostępniać informacji odnośnie wartości zamówienia;
 • nadpisuj dane do faktury – wybranie opcji 'tak' rozwinie pola do wprowadzenia danych, które mają być przesyłane wraz z zamówieniem (np. Twojej firmy) zamiast podanych przez klienta;
 • przekazywanie zamówień – możesz wybrać, czy na karcie zamówienia ma być widoczny przycisk do przekazywania, czy będzie to możliwe tylko za pomocą automatycznych akcji.

Jeśli zostało włączone udostępnianie produktów, katalog konta, z którego otrzymałeś kod, będzie widoczny przy wystawianiu produktów na marketplace. Pozycje z udostępnionego magazynu będzie można także dodawać ręcznie do zamówienia.

 

Produkty możesz również zaimportować do swojego katalogu BaseLinkera. Zakładka Stany” oraz „Ceny” pozwala na zarządzanie ustawieniami ich synchronizacji. Import taki możesz wykonać z poziomu zakładki Produkty → Import / Eksport  → Import → Import produktów z zewnętrznego magazynu (sklep, hurtownia, BaseLinker Connect).

 

Jeśli z kolei dostawca kodu włączy pobieranie zamówień, będziesz mógł je przekazywać z wykorzystaniem automatycznych akcji lub za pomocą przycisku zdarzenia własnego widocznego na karcie zamówienia i liście zamówień. Jeżeli podczas podłączania tokenu wybrana będzie opcja Utwórz na karcie zamówienia przycisk do przekazywania zamówień, zostanie on stworzony automatycznie, bez konieczności konstruowania automatycznej akcji (tak utworzoną akcję można dowolnie edytować, dostosowując jej działanie pod własne wymagania).

 

Chcę wygenerować kod połączenia z innym kontem

Tę opcję integracji należy wybrać, jeśli chcesz wygenerować i przekazać komuś kod, za pomocą którego będziesz mógł pobierać zamówienia i/lub udostępniać produkty i przesyłki.

 

 

W tym celu musisz skonfigurować następujące pola:

 • nazwa wyświetlana;
 • nazwa kodu połączenia;
 • pobieranie zamówień – wybierz 'tak', jeśli chcesz otrzymywać zamówienia z kont, którym udostępnisz swój kod, po włączeniu tej opcji pojawią się dodatkowe ustawienia:
  • status docelowy – status, do którego mają trafiać pobrane zamówienia,
  • przesyłkimożliwość dwukierunkowego przekazywania numerów nadania,
  • nadpisuj dane produktów – dzięki tej opcji dane takie jak nazwa, cena, stawka podatku czy waga w zamówieniach mogą być nadpisywane danymi produktów dopasowanych,
  • dopasuj produkty – Katalog – możliwość wybrania katalogu, do którego będą dopasowywane produkty dodane do zamówień nie z katalogu Twojego konta (możesz również wyłączyć dopasowywanie), jeśli produkty w przekazywanym zamówieniu pochodzą z katalogu konta odbierającego zamówienie, to produkt zawsze powinien być dopasowany. Funkcja ta dotyczy pozycji z zamówienia, które nie pochodzą z katalogu konta do którego przekazujemy zamówienie (dodane np. z własnego katalogu),
  • magazyn źródłowy – magazyn, który będzie przypisany do produktów w zamówieniu, będący źródłem ich stanów,
  • nadpisuj ceny – grupa cenowa – nadpisywanie cen dla dopasowanych produktów,
  • pomijaj niedopasowane produkty;
 • udostępnianie produktów – wybierz 'tak', jeśli chcesz umożliwić dostęp do produktów z Twojego magazynu w BaseLinkerze, włączenie spowoduje konieczność konfiguracji następujących opcji:
  • katalog – katalog, który ma być udostępniany,
  • język,
  • magazyn źródłowy,
  • grupa cenowa – ceny, które mają być przekazywane dla poszczególnych produktów,
  • opisy – włączenie/wyłączenie udostępniania opisów produktów,
  • parametry – włączenie/wyłączenie udostępniania parametrów,
  • zdjęcia – możliwość udostępniania tylko pierwszego zdjęcia, wszystkich lub wcale.

 

Po stworzeniu tokenu, nie ma możliwości edycji ustawień połączenia. W takim przypadku należy dodać nową integrację z nowym tokenem i wybranymi ustawieniami.

 

Możliwości integracji – podsumowanie

 • Pobieranie zamówień z połączonego konta w celu realizacji zlecenia ⇄ przekazywanie zamówień do dostawcy i pobieranie numeru przesyłki
 • Udostępnianie produktów z wybranego katalogu ⇄ dostęp do udostępnionych produktów (które można np. wystawiać na swoim koncie marketplace lub zaimportować do swojego katalogu).
 • Dwustronne przekazywanie numerów przesyłek wraz z obsługą trackingu.
 • Tworzenie zamówień technicznych – funkcja dodana w ramach scalania zamówień, która z wybranych zamówień kopiuje dane do nowego zamówienia technicznego, ale nie ma wpływu na stany magazynowe. Informacje takie jak dane dostawy czy dane do faktury kopiowane są z zamówienia głównego. Może posłużyć np. do wystawienia zbiorczej faktury do wszystkich zamówień pobranych z połączonego za pomocą BaseLinker Connect konta.

 

 

Do BaseLinkera możesz podłączyć dowolną liczbę integracji BaseLinker Connect, zarówno tworząc i udostępniając swoje tokeny innym użytkownikom, jak dodawać integracje z zewnętrznym tokenem i przekazywać zamówienia/pobierać produkty z wielu źródeł.

 

FAQ

Czy korzystanie z BaseLinker Connect wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Sama integracja nie jest dodatkowo płatna. Abonament wyliczany będzie zgodnie z cennikiem, nie ma znaczenia czy zamówienie / produkty zostały pobrane przez BaseLinker Connect czy np. ze sklepu.

 

Czy możliwa jest integracja z zewnętrznym katalogiem danych produktowych (ze sklepem albo bazą Wisebase, Brandbank, Azimuthe)?

Niestety nie. Za pomocą BaseLinker Connect można udostępnić wyłącznie produkty znajdujące się w katalogu. Aby udostępnić np. produkty ze sklepu, w pierwszej kolejności należałoby wykonać import do katalogu.

 

Czy istnieje możliwość przekazywania w zamówieniach jedynie produktów pochodzących od danej hurtowni (udostępniającej kod)?

W ustawieniach integracji można wybrać opcję, która spowoduje pomijanie niedopasowanych produktów z zamówienia.

 

Czy muszę importować z hurtowni wszystkie udostępniane produkty?

W ustawieniach importu produktów możesz podać numery ID produktów, które chcesz pobrać.

 

Czy istnieje możliwość zautomatyzowania pobierania produktów z hurtowni połączonej poprzez BaseLinker Connect?

Niestety nie ma możliwości cyklicznego pobierania produktów do katalogu BaseLinkera.

 

Czy dostępna jest opcja mapowania statusów zamówień?

Tak, ustawienia mapowania statusów dostępne są na obu kontach połączonych przez BL Connect z poziomu zakładki Statusy w ustawieniach integracji.

Czy pola dodatkowe i/lub uwagi w przekazywanym zamówieniu są widoczne dla hurtowni?

Tak, Pole dodatkowe 1, Pole dodatkowe 2 oraz Uwagi są przekazywane wraz z zamówieniem. 

Czy hurtownia otrzymująca zamówienia widzi, od jakiego sprzedawcy pochodzi?

Źródłem w zamówieniu otrzymanym przez hurtownię będzie nazwa integracji BaseLinker Connect. W związku z tym dla każdego partnera zalecamy dodać osobną integrację – token tej integracji powinien zostać udostępniony tylko jednemu użytkownikowi.

Instrukcję znajdziesz w naszym artykule o BaseLinker Connect.

 

Czy możemy udostępniać produkty z dwóch lub więcej katalogów?

Tak, jednak w tym celu konieczne będzie dodanie oddzielnej integracji dla każdego katalogu.

 

Czy można wybrać, które produkty z katalogu udostępnimy partnerom?

Niestety nie. Udostępnione zostaną wszystkie produkty z wybranego katalogu.

 

Jak udostępniać produkty ze sklepu przez BL Connect?

Niestety nie ma takiej możliwości, udostępniać możesz wyłącznie produkty z magazynu BaseLinkera. W tym celu konieczne byłoby zaimportowanie produktów ze sklepu do katalogu.

Jak zrobić, żeby udostępnione produkty, sprzedane na drugim koncie BL obniżyły stany w moim magazynie?

Tylko przekazanie zamówienia może skutkować utworzeniem rezerwacji i zmniejszeniem stanu na koncie BL, z którego produkty zostały udostępnione.

Jak z zamówieniem przekazywać też numer transakcji?

Domyślnie numer transakcji nie jest przekazywany. Możesz ewentualnie utworzyć akcję automatyczną, która zmodyfikuje pole dodatkowe 1/2 i wstawi w nie numer transakcji. Przy przekazywaniu zamówienia, pola dodatkowe również zostaną przekazane.

Jak nadawać przesyłki na koszt naszego kontrahenta (drugiego konta BL)?

Przesyłki synchronizowane są w obu kierunkach, natomiast ze względów bezpieczeństwa niestety nie ma możliwości nadawania przesyłek na koszt innego podmiotu.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy