Automatyzacje mogą być wykonywane w tle, jak również w otwartym oknie zarządzania zamówieniem. 

 

Możesz skorzystać z następujących akcji interfejsowych: 

  • Przejdź do następnego zamówienia,
  • Otwórz Asystenta Pakowania,
  • Wykonaj zdjęcie,
  • Wyświetl komunikat.

Wymienione akcje zostaną wykonane tylko wtedy, gdy zdarzenie zainicjowane zostało przez użytkownika na karcie zamówienia lub w Asystencie Pakowania.

Wymienione powyżej akcje interfejsowe znajdziesz podczas tworzenia/edycji automatyzacji w części Wykonywane akcje w sekcji Interfejs. 

 

Szczegóły tworzenia automatycznych akcji znajdziesz w artykule Automatyzacja.

 

Przykłady wykorzystania

  • Stworzenie alertu dla pracownika, by zwrócić jego uwagę na istotną informację, w trakcie pakowania określonego produktu.

 

  • Otwieranie Asystenta Pakowania po zmianie statusu zamówienia.

 

  • Przechodzenie do kolejnego zamówienia po wybranym zdarzeniu w Asystencie Pakowania.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy