Powrót do Pomocy

Oznaczenie powracającego klienta

W BaseLinkerze możesz utworzyć automatyczną akcję, pozwalającą na zidentyfikowanie klientów, którzy złożyli już inne zamówienie w wybranym przedziale czasowym. Skorzystaj w tym celu z warunku Klient ma inne zamówienia

 

Dostępne są przedziały czasowe:

  • ostatnie 10 lub 30 minut,
  • ostatnia 1 godzina, 3, 8 lub 24,
  • ostatnie 2, 3, 7, 14, 30 lub 60 dni. 

 

Warunek Klient ma inne zamówienia dostępny jest dla każdego zdarzenia podczas tworzenia/edycji automatyzacji dla zamówień w sekcji Inne. 

 

Więcej informacji o automatycznych akcjach znajdziesz w artykule Automatyzacja.

 

Przykłady wykorzystania

  • Zmiana statusu, gdy klient składa kilka zamówień jednego dnia, aby wysłać jedną paczkę.

 

  • Oznaczenie zamówienia gwiazdką, jeśli klient dokonał innego zakupu w ostatnich 2 miesiącach, aby od razu widzieć, że ma się do czynienia z powracającym klientem.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy