Powrót do Pomocy

Wystawianie dokumentów – przykłady automatycznych akcji

Obsługując dziesiątki, setki czy tysiące zamówień dziennie, musisz przygotować do każdego z nich dokumenty sprzedaży, co może być bardzo czasochłonne, a gdy robisz to ręcznie – podatne na błędy. System BaseLinker może automatycznie wystawiać faktury oraz paragony dla Twoich klientów. 

 

Przed przystąpieniem do tworzenia automatycznych akcji wystawiających dokumenty sprzedaży warto wcześniej przygotować odpowiednie serie numeracji. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Dokumenty sprzedaży.

 

Jeżeli prowadzisz sprzedaż do różnych krajów, warto przygotować oddzielne serie numeracji dla Polski oraz za granicę.

 

Dla klientów z Polski

Możesz zdecydować, w którym momencie chcesz wystawiać dokument sprzedaży. W tym scenariuszu będzie to status Spakowane. Automatyzacja wystawi fakturę w sytuacji, gdy klient podał numer NIP. 

 

 1. Utwórz automatyczną akcję. Jako zdarzenie wybierz Ustawiono status: Spakowane. 
 2. Dodaj warunek NIP: Podano numer NIP.

  Często wykorzystywany w tym scenariuszu jest również warunek Klient chce fakturę. W zależności jednak od źródła zamówienia istnieje ryzyko, że klient zaznaczył chęć otrzymania faktury, a nie podał numeru NIP.

 3. Jeżeli faktury mają być wystawiane dla kupujących z Polski, dodaj kolejny warunek. Dostępny jest do wyboru Kraj dostawy, Kraj faktury lub Kraj dostawy lub faktury. W tym przypadku niech będzie to Kraj faktury, czyli kraj podany w danych do faktury (w którym firma jest zarejestrowana).
 4. Dodaj akcję Wystaw fakturę i wybierz właściwą serię numeracji. Stawka VAT może być zgodna z serią numeracji, pobrana z zamówienia lub możesz zdefiniować konkretną wartość stawki VAT, która ma być ustawiana przy wystawianiu faktury przez tę automatyzację.

 

 

W zależności od tego, jakie dokumenty sprzedaży wystawiasz swoim klientom, jeżeli klient nie podał numeru NIP, należy wystawić fakturę imienną lub paragon. 

 

W takim przypadku możesz skopiować wcześniejszą akcję i zmienić warunek NIP na Brak numeru NIP, a jako akcję wybrać inną serię numeracji faktury lub Wystaw paragon.

 

Aby fiskalizować paragony w BaseLinkerze, musisz posiadać drukarkę fiskalną i podłączyć ją za pomocą odpowiedniej wtyczki. 

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Paragony – drukarka fiskalna.

 

Dla zagranicznych klientów

W tym scenariuszu ustawisz automatyczną akcję, która wystawi faktury dla klientów z Unii Europejskiej, ale spoza Polski, którzy posiadają status aktywny w VAT UE. 

 

 1. Jako zdarzenie nowej automatyzacji wybierz Ustawiono status: Spakowano.
 2. Dodaj warunek Kraj faktury: Unia Europejska oraz Nie: Polska.
 3. Możesz również sprawdzić, czy klient ma aktywny status w VIES – od tego zależy, czy należy wystawić fakturę z VAT 0%. Wybierz więc warunek Status VAT EU (VIES): Aktywny.

  Szczegółowe informacje na temat warunku automatycznych akcji sprawdzających status w VAT UE dostępne są w artykule Weryfikacja VAT UE.

 4. Dodaj akcję Wystaw fakturę i wybierz odpowiednią serię numeracji faktur dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.

 

 

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana do VAT OSS, opcję Użyj stawki VAT obowiązującej w kraju kupującego (OSS) należy zdefiniować w ustawieniach serii numeracji faktur, natomiast w automatyzacji wybierz wartość Stawka VAT: Zgodnie z serią numeracji.

 

Z zewnętrznego systemu

Jeżeli korzystasz z systemu ERP, faktura może być wystawiana właśnie tam i za pomocą zewnętrznego integratora przekazywana do BaseLinkera. 

 

Taki moment możesz wybrać jako zdarzenie automatycznej akcji, która będzie wykonywała dalsze czynności. W tym przykładzie ustawisz automatyzację, która po wgraniu faktury wyśle ją w wiadomości e-mail do klienta. 

 

 1. Wybierz zdarzenie nowej automatycznej akcji Wgrano pdf z fakturą (API).
 2. Możesz dodać dowolne warunki, jednak nie ma takiej konieczności. 
 3. Wybierz akcję Wyślij e-mail i wybierz odpowiedni szablon wiadomości zawierający fakturę jako załącznik, nadawcę wiadomości oraz jej typ. 

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy