Akcje automatyczne – zdarzenia własne

BaseLinker udostępnia kilkanaście typów akcji automatycznych, które mogą zostać wywołane przez:

  • zdarzenia systemowe (np. pobrano zamówienie, zamówienie zostało opłacone),
  • zdarzenia własne (wywołane przez użytkownika).

Zdarzenia własne skonfigurujesz w dziale Manager zamówień → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne.

 

W przeciwieństwie do zdarzeń systemowych, akcje przypisane do zdarzenia wywołane są dopiero w momencie, gdy użytkownik:

 

  • kliknie samodzielnie stworzony przycisk,
  • wybierze własny skrót klawiszowy,
  • zeskanuje kod kreskowy zdarzenia.

 

Jak stworzyć zdarzenie własne?

  1. Dodaj  zdarzenie (przycisk / skrót klawiszowy / kod kreskowy) w dziale Manager zamówień → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne.

 

  1. Następnie wróć do działu Manager zamówień → Automatyczne akcje. 

Twoje zdarzenia pojawią się na liście możliwych do wyboru zdarzeń (na samym końcu). Dalej postępuj tak samo, jak w przypadku zwykłych zdarzeń – czyli dodaj warunki oraz wybierz akcje.

 

 

  1. Gotowe! Jeśli stworzyłeś własny przycisk, możesz zobaczyć go na karcie zamówienia oraz na liście zamówień pod przyciskiem „Akcje”.

 

Przycisk

W dziale Manager zamówień → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne możesz utworzyć własny przycisk i dodać własną ikonę, nazwę, a nawet wybrać kolor. Aby podzielić opis na linijki, możesz zastosować znacznik <br>.

 

 

Twoje przyciski pojawią się na karcie zamówienia. W dziale Manager zamówień → Ustawienia → Karta zamówienia → Grupuj przyciski zdarzeń własnych, dostępna jest opcja grupowania takich przycisków.

 

A także na liście zamówień pod przyciskiem „Akcje”.

 

Kliknięcie przycisku wywoła akcje, które skonfigurowałeś dla niego w dziale 'Automatyczne akcje’.

 

Skrót klawiszowy

W dziale Manager zamówień → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne możesz ustawić, jaki zestaw klawiszy ma wywołać akcje (np. „alt+p”).

 

Skróty klawiszowe możesz wykonać zarówno z poziomu listy zamówień, jak i karty zamówienia. Wybranie zestawu klawiszy podczas przebywania na liście zamówień, wykona akcje dla zaznaczonych w danym momencie zamówień.

 

Warto korzystać ze skrótów typu „ALT + X”, albo „CTRL + X” (w miejsce X można podstawić dowolny znak) lub z klawiszy, które nie są zawarte w tekstach (np. F1, F2 itd.).

 

Natomiast zalecamy, aby unikać skrótów, które są odpowiednikami liter lub cyfr np. „B”, albo „SHIFT + B”. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy przy skanowaniu kodów, które zawierają litery lub cyfry, do których przypisany jest taki skrót.

 

Kod kreskowy

W dziale Manager zamówień → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne możesz ustawić kod kreskowy.

 

Skan kodu kreskowego możesz wykonać zarówno z poziomu listy zamówień, jak i karty zamówienia.

 

W przypadku zeskanowania kodu z poziomu listy zamówień, akcje zostaną wykonane dla wszystkich zaznaczonych w danym momencie zamówień. W przypadku zeskanowania kodu podczas przebywania na karcie zamówienia – akcja wykona się tylko dla tego zamówienia.

Kod kreskowy zamówienia lub przesyłki

W dziale Manager zamówień → Ustawienia → Skaner kodów kreskowych możliwe jest wybranie zdarzenia własnego, które zostanie wywołane po zeskanowaniu kodu zamówienia lub kodu przesyłki.

 

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

FAQ

Czy na 2 różnych kontach BaseLinker można ustawić identyczny kod kreskowy w zdarzeniach własnych?

Niestety kod kreskowy generowany jest na podstawie zdarzenia własnego danego konta, który nie powtarza się na innych kontach.