Powrót do Pomocy

BaseLinker jako łącznik między innymi magazynami

BaseLinker daje wiele możliwości konfiguracji e-commerce. Podstawowe schematy opisane są w artykule  Magazynowe scenariusze konfiguracji.

 

Katalog BaseLinker może pełnić rolę łącznika między różnymi magazynami. W szczególności możliwe są trzy scenariusze:

 1. Synchronizacja danych pomiędzy magazynami sklepów internetowych;
 2. Synchronizacja magazynu sklepu z hurtowni;
 3. Synchronizacja systemu ERP ze sklepem.

 

Przekazywanie danych z jednego sklepu do innych

Za pomocą BaseLinkera możesz przesyłać stany i ceny z jednego sklepu do drugiego.

 

 

Podstawowa konfiguracja

Aby odpowiednio skonfigurować cały system, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz swój sklep (jeden lub kilka);
 2. Upewnij się, iż zarówno w Katalogu BaseLinker, jak i w sklepie masz ten sam asortyment. Jeżeli produkty znajdują się tylko w Katalogu BaseLinker, to wyeksportuj je do sklepu. Jeżeli zaś znajdują się tylko w sklepie, to zaimportuj produkty z magazynu sklepu do Katalogu BaseLinker. Jeżeli te same produkty znajdują się zarówno w Katalogu, jak i w sklepie – pomiń ten krok;
 3. Powiąż produkty z Katalogu z zewnętrznym magazynem sklepu;
 4. Wykonaj kroki 1-3 dla kolejnych sklepów.

 

Synchronizacja

W przypadku synchronizacji ze sklepem numer 1 (nadrzędnym) wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw synchronizację stanów – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Pobieraj stany ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny);
 2. Ustaw synchronizację cen – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Pobieraj ceny ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny).

 

Natomiast w przypadku synchronizacji ze sklepem numer 2 (podrzędnym) wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw synchronizację stanów – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny);
 2. Ustaw synchronizację cen – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny).

 

Zwróć uwagę na to, iż w tym modelu sklepów podrzędnych może być więcej. W takim wypadku powyższą synchronizację należy ustawić dla każdego z nich osobno.

 

 

Przekazywanie danych z hurtowni do sklepów

Hurtownia może służyć za magazyn nadrzędny nad magazynem sklepu oraz katalogiem. W takim wypadku:

 • stany magazynowe oraz ceny pobierane są z hurtowni do Katalogu BaseLinker;
 • stany magazynowe oraz ceny przesyłane są z Katalogu BaseLinker do wybranych sklepów.

 

 

Podstawowa konfiguracja

Aby odpowiednio skonfigurować cały system, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz hurtownię;
 2. Podłącz swój sklep (jeden lub kilka);
 3. Upewnij się, iż zarówno w Katalogu BaseLinker, jak i w sklepie oraz w hurtowni masz ten sam asortyment. Jeżeli produkty znajdują się tylko w hurtowni to zaimportuj je do Katalogu BaseLinker. Jeżeli produkty znajdują się tylko w Katalogu BaseLinker, to wyeksportuj je do sklepu.  Jeżeli te same produkty znajdują się zarówno w Katalogu, jak i w sklepie oraz w hurtowni – pomiń ten krok;
 4. Powiąż produkty z Katalogu z zewnętrznym magazynem sklepu oraz z hurtownią;
 5. Wykonaj kroki 2-4 dla kolejnych sklepów.

 

Synchronizacja

W przypadku synchronizacji z hurtownią wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw synchronizację stanów – przejdź do zakładki Integracje → Hurtownia  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Pobieraj stany ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny);
 2. Ustaw synchronizację cen – przejdź do zakładki Integracje → Hurtownia  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera.

 

Natomiast w przypadku synchronizacji ze sklepem (podrzędnym) wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw synchronizację stanów – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera;
 2. Ustaw synchronizację cen – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny).

 

Przekazywanie danych z ERP do sklepów

System ERP może służyć za magazyn nadrzędny nad magazynem sklepu oraz katalogiem. W takim wypadku:

 • stany magazynowe oraz ceny pobierane są z systemu ERP do Katalogu BaseLinker;
 • stany magazynowe oraz ceny przesyłane są z Katalogu BaseLinker do wszystkich sklepów.

 

 

 

 

Podstawowa konfiguracja

Aby odpowiednio skonfigurować cały system, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz system ERP (integracje ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy);
 2. Podłącz swój sklep (jeden lub kilka);
 3. Upewnij się, iż zarówno w systemie ERP, w Katalogu BaseLinker, jak i w sklepie masz ten sam asortyment.  Jeżeli produkty znajdują się tylko w Katalogu BaseLinker, to wyeksportuj je do sklepu.  Jeżeli te same produkty znajdują się zarówno w Katalogu, jak i w sklepie oraz w hurtowni – pomiń ten krok;
 4. Powiąż produkty z Katalogu z zewnętrznym magazynem sklepu oraz z hurtownią;
 5. Wykonaj kroki 2-4 dla kolejnych sklepów.

 

Synchronizacja

W przypadku synchronizacji z systemem ERP postępuj zgodnie z zacieleniami dostawcy integratora.

 

Natomiast w przypadku synchronizacji ze sklepem (podrzędnym) wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw synchronizację stanów – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny);
 2. Ustaw synchronizację cen – przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny).

 

Zróżnicowanie stanów i cen

Jeżeli chcesz do różnych sklepów wysyłać inne stany i ceny, to utwórz odpowiednie grupy cenowe i magazyny. Wybrane grupy i magazyny wybierz w ustawieniach synchronizacji.

 

Alternatywą dla powyższych scenariuszy jest ustawienie BaseLinkera jako centralnego magazynu i przesyłanie stanów i cen do wszystkich zewnętrznych sklepów (nie jest możliwe przesyłanie takich danych do hurtowni).

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy