BaseLinker daje wiele możliwości konfiguracji e-commerce. Podstawowe schematy opisane są w artykule  Magazynowe scenariusze konfiguracji.

 

Katalog BaseLinker może pełnić rolę centralnego magazynu, nadrzędnego dla podłączonych sklepów.

 

 

 

 

W takim wypadku stany i ceny z BaseLinkera trafiają do wszystkich sklepów.

 

Podstawowa konfiguracja

Aby odpowiednio skonfigurować cały system, wykonaj następujące kroki:

 

  1. Podłącz swój sklep (jeden lub kilka).
  2. Upewnij się, iż zarówno w Katalogu BaseLinker, jak i w sklepie masz ten sam asortyment. Jeżeli produkty znajdują się tylko w Katalogu BaseLinker, to wyeksportuj je do sklepu. Jeżeli zaś znajdują się tylko w sklepie, to zaimportuj produkty z magazynu sklepu do Katalogu BaseLinker. Jeżeli te same produkty znajdują się zarówno w Katalogu, jak i w sklepie – pomiń ten krok.
  3. Powiąż produkty z Katalogu z zewnętrznym magazynem sklepu.
  4. Wykonaj kroki 1-3 dla kolejnych sklepów.

 

Synchronizacja

W kolejnym kroku ustaw odpowiednią synchronizację między magazynem sklepu a Katalogiem BaseLinkera.

 

W tym celu:

  1. Przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Stany  i następnie wybierz opcję Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny).
  2. Przejdź do zakładki Integracje → Sklep  → Ustawienia → Ceny  i następnie wybierz opcję Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny).

 

Wówczas BaseLinker będzie przesyłał stany i ceny do zewnętrznych magazynów.

 

Zróżnicowanie stanów i cen

Jeżeli chcesz do kilku sklepów wysyłać osobne stany i ceny, to utwórz odpowiednie grupy cenowe i magazyny. Wybrane grupy i magazyny wybierz w ustawieniach synchronizacji.

 

Alternatywnym podejściem jest ustawienie Katalogu BaseLinker jako łącznika między innymi magazynami.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy