Import produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

Przypominamy, iż użytkownicy posiadający sklep internetowy nie korzystają z magazynu BaseLinkera. Ich produkty widoczne są w locie w dziale Allegro/eBay/pozostałe marketplace  Wystawianie, po podłączeniu sklepu.


Ręczne dodawanie produktów

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż i tworzenie swojej bazy produktów, możesz zrobić to ręcznie dodając do systemu następujące informacje:

 

1. Producent. W dziale Magazyn BaseLinker → Producenci możesz podać nazwę i logo producenta. Podczas dodawania produktów do magazynu, lista producentów będzie widniała w oknie edycji produktu. Nazwa producenta oraz logo będą mogły widnieć w szablonie aukcji – pod tagami [producent] oraz [producent_logo].

 

2. Kategoria. W dziale Magazyn BaseLinker → Kategorie możesz stworzyć kategorie produktów. BaseLinker pozwala na stworzenie własnego drzewa kategorii, co znacznie ułatwia organizację i przeglądanie produktów.

 

Kategorie te nie mają początkowo nic wspólnego z kategoriami platform marketplace. Są to wyłącznie Twoje kategorie stworzone na potrzeby organizacji magazynu.

 

Kategorie z magazynu możesz natomiast powiązać ze swoimi ulubionymi kategoriami marketplace w dziale Allegro/eBay/ pozostałe marketplace → Powiązania.

 

3. Produkt. W dziale Magazyn BaseLinker → Produkty →  przycisk „+ dodaj produkt”  możesz dodać własne produkty i przypisać im właściwych producentów i odpowiednie kategorie. W tym miejscu możesz dodać do systemu wszystkie informacje o produkcie, jakie będą potrzebne podczas wystawiania aukcji / oferty (nazwa, opis, zdjęcia, cena, SKU, EAN, producent itd.).

 

 

Do magazynu BaseLinkera możesz dodać aż 16 zdjęć. Jeśli chcesz skorzystać z większej ilości zdjęć, umieść je na zewnętrznym serwerze i umieść w treści aukcji (w opisie produktu, w znaczniku <img>).

 

Większość dostępnych pól możesz następnie wykorzystać w szablonie aukcji pod odpowiednimi tagami (np. [nazwa], [producent], [sku], [opis] itd.).

 

Możesz też dodać do produktu opis dodatkowy w innym języku i stworzyć szablon odwołując się tylko do tego dodatkowego opisu.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak działa magazyn, konfiguracja.

 


Import produktów z aukcji / ofert

W dziale Allegro /eBay / pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji możesz utworzyć produkty w magazynie BaseLinkera na podstawie aukcji wystawionych na wybranym koncie marketplace.

 

W magazynie mogą zostać utworzone kategorie, odpowiadające kategoriom Twoich aukcji. Utworzone produkty będziesz mógł zmieniać i ponownie wystawiać na aukcje. Magazyn BaseLinkera stanie się centralną ewidencją Twojego asortymentu. Każda nowa pozycja musi zostać dodana do magazynu przed jej wystawieniem na aukcje.

 

Więcej informacji o imporcie produktów znajduje się w artykule Import aukcji i produktów.

 

Uwaga! Przypominamy, że jeśli posiadasz sklep internetowy, nie będziesz korzystał z magazynu BaseLinkera, ani importował do niego produktów. Podłącz swój sklep w dziale Sklepy internetowe, a produkty będą widoczne „w locie” w dziale Allegro/eBay > Wystawianie.


Import produktów z pliku

W dziale Magazyn BaseLinker → Import możesz zaimportować do magazynu BaseLinkera produkty z pliku o dowolnym formacie CSV lub domyślnym formacie XML.

 

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej magazynu przed wykonaniem dużego importu!

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik z magazynem w dziale Magazyn BaseLinker » Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

 

Import nie pozwala na tworzenie wariantów produktów.

Import z dowolnego pliku CSV

Możesz zaimportować produkty do magazynu BaseLinker z pliku w formacie CSV. Nie jest możliwy import pliku w formacie XLS. Dlatego też, jeżeli edytujesz plik w programie MS Excel pamiętaj, aby zapisać taki plik w formacie CSV.

 

Dodatkowo należy się również upewnić,  iż każda informacja znajduje się w osobnej kolumnie (w pliku CSV oddzielona jest określonym znakiem – średnik, przecinek, tabulator).

 

 

Istotne jest również to, aby wybrać odpowiednie kodowanie znaków (zgodne z kodowaniem wybranym przy zapisywaniu pliku). Zalecany przez nas system kodowania znaków w pliku to UTF-8. Jeżeli wybrano niewłaściwy sposób kodowania (np. plik zapisano przy pomocy ISO-8859-2, a przy imporcie wybrano WINDOWS-1250), to plik CSV może zostać zaimportowany bez polskich znaków.

 

Aby wykonać import, przejdź do działu Magazyn BaseLinker → Import, wybierz plik w formacie CSV, który chcesz zaimportować, wybierz znak oddzielający wartość oraz typ kodowania, a następnie wybierz przycisk Importuj.

 

 

Podczas importu pliku konieczne będzie uzupełnienie następujących informacji:

  • Kolumna główna (Powiązanie). Kolumna ta ma kluczowe znaczenie przy modyfikacji danych w magazynie. Domyślnie powiązanie następuje na podstawie ID produktu, ale możesz zaktualizować produkty również na podstawie nazwy, numeru EAN, SKU lub na podstawie numeru aukcji.
  • Pomiń pierwszy wiersz.  Jeżeli pierwszy wiersz w pliku zawiera nagłówki, możesz go pominąć.
  • Nie aktualizuj pustych wartości.  Jeżeli pole w pliku jest puste, to system nie aktualizuje danej wartości w magazynie. W ten sposób można uniknąć przypadkowego wyczyszczenia wartości jakiegoś pola (np. usunięcia opisu, jeśli nie ma go w pliku, a jest w magazynie).
  • Zaktualizuj wszystkie obrazki – zaznacz tę opcję wyłącznie, jeżeli chcesz zmienić obrazki istniejące w magazynie na inne.
  • Wartości w odpowiednich kolumnach. Musisz również upewnić się, że dane kolumny zawierają odpowiednie wartości, np. kolumna z ceną oznaczona jest jako Cena, a nie np. SKU.

 

 


Import z pliku o zadanym formacie

W drugiej zakładce możliwy jest import z pliku XML lub CSV o określonym z góry formacie. Każdy inny plik zostanie odrzucony.

 

Strukturę takiego pliku możesz, sprawdzić eksportując istniejący magazyn w dziale w dziale Magazyn BaseLinker → Eksport. Dostępne są 3 szablony.

 

BL – Produkty – Domyślny / Uproszczony CSV Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eksport produktów → BL – Produkty – domyślny CSV.
BL – Produkty – Domyślny XML. Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eksport produktów → BL – Produkty – domyślny XML
Ceneo XML. Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eksport produktów → BL – Produkty – domyślny XML. Dokumentacja takiego pliku znajduje się również na stronie Ceneo.

 

Wielkość pliku

 

 Ze względów wydajnościowych w ciągu doby możesz wykonać:

  • jeden import pliku wielkości 2 MB 
  • do 30 mniejszych importów (sumarycznie 30 MB)

Import dużych plików może trwać stosunkowo długo (do kilkunastu minut). Dlatego zalecamy, aby bardzo duży plik podzielić na kilka mniejszych. 

 

Instrukcja, jak podłączyć hurtownię, znajduje się na stronie Hurtownie.

 


FAQ – Magazyn BaseLinker

Jak zaimportować produkty z pliku XML (np. od hurtowni) do Magazynu BaseLinker?

Produkty do magazynu BaseLinkera można importować z pliku XML, tylko jeżeli ma on znaną BaseLinkerowi strukturę (np. format Ceneo).

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule  Import z pliku o zadanym formacie.

 

Możliwy jest natomiast import z dowolnego pliku CSV.

 

Do podłączenia hurtowni najlepiej wykorzystać gotowy moduł Hurtownie.

 

Czy mogę masowo edytować produkty?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów.

 

Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”:

  1. W dziale Magazyn BaseLinker → Eksport wykonaj eksport wybranych produktów np. do pliku „BL – Produkty – domyślny CSV”.
  2. Edytuj wyeksportowany plik.
  3. Zaimportuj plik w dziale BaseLinker → Import, by nadpisać dane produktów.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.

Czy mogę wykonać kopię zapasową magazynu?

Tak, skorzystaj z jednego z domyślnych eksportów w dziale Magazyn Baselinker → Eksport.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Eksport produktów.

 

Zwróć uwagę na to, iż zdjęcia muszą być umieszczone na zewnętrznych serwerach.

Dlaczego po zmianie VAT w magazynie wciąż widzę zły VAT w zamówieniach?

Jeśli zmieniłeś dane produktu w magazynie, a produkt był wcześniej powiązany z aukcją, musisz ponownie powiązać produkt z aukcją. 

 

W tym celu wybierz  Operacje → Powiąż z produktem z magazynu w dziale „Zarządzanie aukcjami”.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

Jak mogę dodać do produktu wiele zdjęć?

Magazyn BaseLinkera umożliwia dodanie do produktu 1 głównego zdjęcia i 15 dodatkowych zdjęć.

 

Jeśli potrzebujesz dodać więcej zdjęć, umieść je na zewnętrznym hostingu i dodaj linki do zdjęć w opisie produktu w znaczniku <img>.

Jak masowo zmienić parametry przy produktach w magazynie BaseLinker?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów. Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.(sekcja 'modyfikacja parametru’).

Czy możliwa jest synchronizacja stanów/cen/informacji o produktach pomiędzy magazynem BaseLinker i magazynem sklepu?

Niestety nie.

 

BaseLinker może synchronizować ilości na aukcjach z magazynem sklepu lub z magazynem BaseLinkera. Natomiast nie zapewnia żadnej synchronizacji między magazynem sklepu a magazynem BaseLinkera.

Jak można masowo usunąć produkty z Magazynu BaseLinker?

W tym celu przejdź do zakładki Magazyn BaseLinker > Kategorie i usuń wszystkie kategorie.

Czy mogę wgrać magazyn sklepu do magazynu BaseLinker?

BaseLinker nie pobiera produktów ze sklepu do magazynu BaseLinkera, tylko uzyskuje dostęp do bazy sklepu i na jej podstawie operuje danymi produktów. Produkty ze sklepu widoczne są w dziale Allegro/pozostałę marketplace -> Wystawianie.

 

Magazyny nie są synchronizowane między sobą, więc produkty dodane do magazynu BaseLinker (ręcznie lub na podstawie importu np. z pliku), nie będą synchronizowane z produktami w sklepie.