Konfiguracja magazynu BaseLinker

Magazyn BaseLinkera jest prostym w budowie narzędziem, które umożliwia przede wszystkim stworzenie bazy produktów do wystawiania na platformach marketplace typu Allegro i eBay oraz prowadzenie stanu magazynowego.

 

Nie jest możliwa szczegółowa ewidencja towarów, przyjęć, wydań, zwrotów itp. W przyszłości planowana jest przebudowa całego działu, co umożliwi wprowadzenie wielu nowych funkcjonalności.

 

Magazyn produktów BaseLinker przeznaczony jest dla sprzedawców nieposiadających zewnętrznej bazy produktów (np. sklepu internetowego). Zalecamy, aby sprzedawcy posiadający sklep korzystali z magazynu sklepu.

 

Wyjątkiem jest np. sytuacja, jeśli na Allegro/eBay sprzedawane są produkty, których nie ma w sklepie. Po podłączeniu sklepu internetowego produkty z magazynu widoczne są „w locie” w dziale Allegro / eBay / pozostałe marketplace → Wystawianie.

 


Dodawanie produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

  • Ręcznie
  • Poprzez import aukcji / ofert z włączoną opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinker
  • Poprzez import produktów z pliku

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Import produktów.

 

Pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii zapasowych magazynu. 

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Ponadto usunięcie danej kategorii produktów spowoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niej produktów.

 

Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik z magazynem w dziale Magazyn BaseLinker » Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML). Przy czym taki eksport nie uwzględnia zdjęć produktów.


Wystawianie aukcji

Produkty widoczne są do wystawienia w dziale Allegro / eBay / pozostałe marketplace  → Wystawianie. Wystawianie aukcji produktów z magazynu odbywa się tak samo, jak wystawianie produktów ze sklepu.  Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Wystawianie aukcji i ofert.

 

Zanim zaczniesz wystawiać, pamiętaj o skonfigurowaniu systemu, by uprościć wystawianie do kilku kliknięć. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji poszczególnych modułów znajdują się w artykule Konfiguracja BaseLinkera.


Synchronizacja

BaseLinker może synchronizować stany i ceny na aukcjach zgodnie ze stanem w magazynie BaseLinker, a także obniżać stan magazynowy produktu po zakupie.

 

Szczegółowe informacje o synchronizacjach znajdziesz w artykule Synchronizacja stanów i cen.

 

Waluta

Magazyn BaseLinkera nie ma waluty. Oznacza to, iż jeśli przy produkcie będzie widniało np. 100 zł, to podczas wystawiania aukcji na Allegro cena produkty wyniesie 100 złotych, na eBay.de będzie to 100 euro, a na eBay.co.uk będzie to 100 funtów.

 

W ustawieniach danego konta Integracje   Allegro / eBay / pozostałe marketplace → Ustawienia aukcji możesz ustawić mnożnik ceny, który ma wpływ na cenę w formularzu aukcji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Domyślne ustawienia ofert.

 


Vat, EAN, SKU oraz waga

EAN / SKU / VAT / waga, jakie pobierają się w zamówieniach są takie jakie były przy produkcie w magazynie w momencie wystawiania aukcji na jego podstawie lub w momencie powiązywania aukcji z tym produktem.

 

Jeśli w międzyczasie zmienisz EAN / SKU/ VAT lub wagę przy produkcie w magazynie, pamiętaj, by ponownie powiązać aukcję z tym produktem. W przeciwnym wypadku dane nie zaktualizują się w nowych zamówieniach.

 

Powiązanie pomiędzy aukcją / ofertą a produktem w magazynie następuje na podstawie ID produktu. Natomiast zalecamy, aby każdy produkt miał również oddzielny numer SKU oraz EAN. 

 

Ten sam numer SKU przypisany do kilku produktów może powodować następujące błędy:

  • nieprawidłowe zliczanie sumy produktów w zamówieniu
  • problem z przekazywaniem zamówienia do systemu ERP
  • problem z przekazywaniem zamówienia do systemu księgowości internetowej

 

 


FAQ – Magazyn BaseLinker

Jak zaimportować produkty z pliku XML (np. od hurtowni) do Magazynu BaseLinker?

Produkty do magazynu BaseLinkera można importować z pliku XML, tylko jeżeli ma on znaną BaseLinkerowi strukturę (np. format Ceneo).

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule  Import z pliku o zadanym formacie.

 

Możliwy jest natomiast import z dowolnego pliku CSV.

 

Do podłączenia hurtowni najlepiej wykorzystać gotowy moduł Hurtownie.

 

Czy mogę masowo edytować produkty?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów.

 

Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”:

  1. W dziale Magazyn BaseLinker → Eksport wykonaj eksport wybranych produktów np. do pliku „BL – Produkty – domyślny CSV”.
  2. Edytuj wyeksportowany plik.
  3. Zaimportuj plik w dziale BaseLinker → Import, by nadpisać dane produktów.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.

Czy mogę wykonać kopię zapasową magazynu?

Tak, skorzystaj z jednego z domyślnych eksportów w dziale Magazyn Baselinker → Eksport.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Eksport produktów.

 

Zwróć uwagę na to, iż zdjęcia muszą być umieszczone na zewnętrznych serwerach.

Dlaczego po zmianie VAT w magazynie wciąż widzę zły VAT w zamówieniach?

Jeśli zmieniłeś dane produktu w magazynie, a produkt był wcześniej powiązany z aukcją, musisz ponownie powiązać produkt z aukcją. 

 

W tym celu wybierz  Operacje → Powiąż z produktem z magazynu w dziale „Zarządzanie aukcjami”.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

Jak mogę dodać do produktu wiele zdjęć?

Magazyn BaseLinkera umożliwia dodanie do produktu 1 głównego zdjęcia i 15 dodatkowych zdjęć.

 

Jeśli potrzebujesz dodać więcej zdjęć, umieść je na zewnętrznym hostingu i dodaj linki do zdjęć w opisie produktu w znaczniku <img>.

Jak masowo zmienić parametry przy produktach w magazynie BaseLinker?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów. Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.(sekcja 'modyfikacja parametru’).

Czy możliwa jest synchronizacja stanów/cen/informacji o produktach pomiędzy magazynem BaseLinker i magazynem sklepu?

Niestety nie.

 

BaseLinker może synchronizować ilości na aukcjach z magazynem sklepu lub z magazynem BaseLinkera. Natomiast nie zapewnia żadnej synchronizacji między magazynem sklepu a magazynem BaseLinkera.

Jak można masowo usunąć produkty z Magazynu BaseLinker?

W tym celu przejdź do zakładki Magazyn BaseLinker > Kategorie i usuń wszystkie kategorie.

Czy mogę wgrać magazyn sklepu do magazynu BaseLinker?

BaseLinker nie pobiera produktów ze sklepu do magazynu BaseLinkera, tylko uzyskuje dostęp do bazy sklepu i na jej podstawie operuje danymi produktów. Produkty ze sklepu widoczne są w dziale Allegro/pozostałę marketplace -> Wystawianie.

 

Magazyny nie są synchronizowane między sobą, więc produkty dodane do magazynu BaseLinker (ręcznie lub na podstawie importu np. z pliku), nie będą synchronizowane z produktami w sklepie.