Manager produktów to jeden z trzech głównych obszarów systemu BaseLinker (obok Managera Zamówień i Managera Marketplace), który pozwala na centralizację i automatyzację Twojego e-commerce – w tym wypadku w obszarze magazynowym.

 

Rozwiązanie to da Ci ogromną technologiczną przewagę nad konkurencją.

 

 

Podstawowe funkcje managera produktów:

 • W jednym miejscu możesz przechowywać informacje o wszystkich produktach, które sprzedajesz. Możesz w tym celu utworzyć jeden – lub więcej niezależnych katalogów.
 • Produkty w katalogu BaseLinker możesz powiązać z produktami ze sklepu lub hurtowni, a także z systemu ERP. Oznacza to, iż:
  • w prosty sposób możesz synchronizować stany i ceny między różnymi magazynami,
  • BaseLinker możesz traktować jako centrum dowodzenia i z jednego miejsca zarządzać bazą produktową dla sklepów internetowych i platform marketplace,
  • w innym przypadku możesz wykorzystać system BaseLinker jako pośrednika i połączyć np. magazyn hurtowni czy ERP ze sklepem internetowym (system prześle dane z jednego miejsca do drugiego).
 • Do katalogu możesz przypisać – jeden lub więcej – język, magazyn oraz grupę cenową. Dzięki temu przy produkcie w katalogu widoczne będą:
  • dane opisowe (nazwy, opisy, parametry) w różnych językach dedykowane pod poszczególne kanały sprzedaży (np. pod konkretne konto marketplace) – ułatwi to wystawianie produktów na różnych rynkach,
  • różne stany magazynowe dla różnych lokalizacji – jeżeli ten sam produkt magazynujesz w kilku lokalizacjach,
  • różne ceny w odrębnych grupach cenowych – dzięki temu ten sam produkt możesz sprzedawać w różnych cenach (w zależności od platformy marketplace) oraz w różnych walutach (w zależności od rynku). Tę opcję możesz również wykorzystać do przechowywania cen promocyjnych. Ułatwi to proces tworzenia strategii cenowej dla całego e-commerce.

 

Podział funkcjonalny

Manager produktów funkcjonalnie podzielony jest na 2 części:

 • Część integracyjna, która umożliwia integrację Katalogu BaseLinker z magazynem sklepu/ERP lub hurtowni w dowolnym kierunku.
 • Zarządzanie produktami i kontrola stanów  – ten obszar zawiera m.in. obsługę zestawów, rozbudowane warianty, akcje automatyczne, rezerwacje, dokumenty magazynowe, dostawy – i wiele innych możliwości. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej rozbudowanych funkcji związanych z zarządzaniem magazynem, możliwe jest także podłączenie zewnętrznego systemu ERP.

 

Terminologia

Kluczowe pojęcia związane z Managerem Produktów to:

 • Katalog – jest to miejsce, w którym przechowywane są wszelkie informacje o produktach.
 • Magazyn – to osobne pola, w których zapisana jest informacja o stanie magazynowym oraz lokalizacji produktu.
 • Grupa cenowa – to osobne pola, w których zapisana jest informacja o cenie oraz walucie.
 • Karta produktu – miejsce, w którym przechowywane są dane dotyczące konkretnego produktu.

 

Elementy systemu magazynowego

Na Manager Produktów składają się następujące elementy:

 

W zakładce Lista produktów:

 • Produkty – na liście produktów znajdują się wszystkie produkty – oraz ich warianty. W tym miejscu można również zarządzać powiązaniami produktów.
 • Zestawy – BaseLinker pozwala na łatwe tworzenie zestawów, które – przy odpowiednich ustawieniach – mogą być automatycznie rozbijane po pobraniu zamówienia.

W zakładce Kontrola magazynu:

W zakładce Akcje automatyczne:

W zakładce Import/Eksport:

 • Import – produkty możesz dodać nie tylko ręcznie, ale również za pomocą importu z pliku, bezpośrednio z marketplace, z magazynu sklepu lub hurtowni bądź z systemu ERP.
 • Eksport – całą bazę produktów możesz wyeksportować do pliku lub bezpośrednio do sklepu (dla wybranych platform sklepu).

W zakładce Ustawienia:

 • Katalogi (odpowiednik dawnego magazynu BaseLinker) – baza produktów, do których można przyporządkować język, grupę cenową oraz magazyn (lokalizację i stan)
 • Magazyny– są to fizyczne magazyny, w których przechowywane są produkty posiadane na stanie. Innymi słowy – w magazynie przechowywane są informacje o stanach oraz o lokalizacji magazynowej. Zwróć uwagę na to, iż do katalogu możesz przypisać kilka magazynów. Wówczas każdy produkt może mieć przypisaną oddzielną lokalizację i stan.
 • Grupy cenowe – możesz stworzyć grupy cenowe w różnych walutach (np. PLN, EUR i inne)
 • Kategorie – każdy produkt może być przypisany do jednej kategorii, dla każdego katalogu możesz stworzyć osobne kategorie
 • Producenci ta grupa jest wspólna dla wszystkich katalogów
 • Dostawcy
 • Magazynowe pola dodatkowe  –  do produktów można dodawać pola dodatkowe, na dowolne własne informacje, które nie zostały przewidziane w standardowym formularzu produktu.

 

API

Zmiany w Managerze Produktów można dokonać również za pomocą API.

 

Dostępne są metody opisane w dokumentacji:
https://api.baselinker.com/index.php?inventory

 

Spis instrukcji

Poniżej znajduje się spis wszystkich instrukcji.

 

 1. Manager produktów
 2. Magazynowe scenariusze konfiguracji
 3. Szkic produktu
 4. Karta produktu
 5. Opis produktu
 6. Warianty 
 7. Publikacje
 8. Lista produktów
 9. Zestawy
 10. Katalog
 11. Język
 12. Grupa cenowa
 13. Lokalizacja i stan (magazyn)
 14. Kategoria
 15. Producent
 16. Pola dodatkowe
 17. Import (rodzaje)
 18. Import produktów z pliku CSV lub XML
 19. Import produktów ze sklepu lub z hurtowni
 20. Import ofert marketplace wraz z opcją utworzenia produktów w Katalogu BaseLinker
 21. System ERP
 22. Eksport
 23. Eksport produktów do sklepu
 24. Powiązania
 25. BaseLinker jako centralny magazyn
 26. BaseLinker jako łącznik między innymi magazynami
 27. Synchronizacja między magazynami
 28. Kontrola magazynu
 29. Dostawy
 30. Cena zakupu
 31. Dostawcy
 32. Automatyczne dostawy i przewidywanie popytu (w przygotowaniu)
 33. Dokumenty magazynowe
 34. Inwentaryzacje
 35. Magazynowe akcje automatyczne (w przygotowaniu)
 36. Rezerwacje (w przygotowaniu)
 37. Moment realizacji zamówienia

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy