Artykuł opisuje funkcje nowego modułu magazynu.

 

W Katalogu BaseLinker do produktu można przypisać producenta. Baza producentów jest wspólna dla wszystkich katalogów.

 

Ustawienie producenta przydaje się gdy:
  • chcemy filtrować listę produktów wg producenta,
  • chcemy użyć nazwy/zdjęcia producenta w szablonie oferty marketplace,
  • chcemy uzupełniać automatycznie parametr producenta jeśli wymaga tego marketplace.

 

Dodawanie producenta

Aby dodać producenta, przejdź do Produkty→ Ustawienia → Producenci → Dodaj producenta i uzupełnij:

  • nazwę producenta,
  • zdjęcie – z komputera lub z linku.

 

 

W tym miejscu można również edytować lub usunąć istniejącego producenta.

 

Producent zapisany przy produkcie

Producent widoczny jest na karcie produktu. W tym miejscu można zmienić domyślnego producenta przypisanego do produktu.

 

 

Z poziomu listy produktów istnieje możliwość odfiltrowania produktów danego producenta.

 

 

Zakładka wystawianie

Informacja o producencie znajduje się na formularzu wystawiania, w zakładce Dane → Szczegóły.

 

 

Jeżeli w danej kategorii marketplace producent jest wymagany i zostały odpowiednio ustawione reguły mapowania, to pole to uzupełni się automatycznie, zgodnie z polem zapisanym w magazynie 🙂

 

Aby wystawić produkty danego producenta, zaznacz wybrane produkty, a następnie wybierz Operacje → Utwórz oferty w marketplace.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy